M
09:51 | 22/10/2019

Không để quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng

(LĐTĐ) Trước tình trạng trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nợ đọng, chiếm dụng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ở các doanh nghiệp vẫn diễn ra tại nhiều địa phương, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, ngành đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra về đóng bảo hiểm xã hội; thực hiện khởi kiện doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng, gian lận bảo hiểm xã hội… đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

khong de quyen loi cua nguoi lao dong bi anh huong Infographic: 10 năm Quỹ trợ vốn Hanoi FEI
khong de quyen loi cua nguoi lao dong bi anh huong |Infographic| Những kết quả trong công tác bảo vệ quyền lợi người lao động
khong de quyen loi cua nguoi lao dong bi anh huong Doanh nghiệp cần phải đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người lao động

Đẩy mạnh thanh, kiểm tra và tiến hành khởi kiện

Văn phòng Chính phủ vừa Thông báo kết luận Hội nghị thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2019, trong đó Thủ tướng Chính phủ đánh giá: Tình hình kinh tế - xã hội nước ta 9 tháng đầu năm tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng trên tất cả các lĩnh vực. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân năm 2018 đạt 88,7%, dự kiến năm 2019 là 90%.

khong de quyen loi cua nguoi lao dong bi anh huong
Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành cần vào cuộc, không để quyền lợi người lao động bị ảnh hưởng (ảnh minh họa)

Đời sống người lao động và người dân ngày càng được nâng cao hơn. Cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng được đẩy mạnh; quốc phòng, an ninh được đảm bảo; an toàn, trật tự xã hội được giữ vững. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được tăng cường, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

Thủ tướng Chính phủ khẳng định, những thành tựu trên là kết quả nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của giai cấp công nhân, người lao động trên khắp mọi miền Tổ quốc và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Thủ tướng đánh giá cao những kết quả đạt được trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2018-2019. Công tác phối hợp giữa hai bên ngày càng chặt chẽ, thực chất hơn và đạt kết quả tích cực, giúp mỗi bên hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, góp phần vào những thành tựu chung của đất nước.

Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế, bất cập tồn tại như: Năng suất lao động còn thấp so với các nước trong khu vực. Đời sống của một bộ phận người lao động vẫn còn khó khăn, số doanh nghiệp ngừng hoạt động, phá sản, giải thể vẫn ở mức cao, khiến nhiều người lao động mất việc làm. Đặc biệt, tình trạng trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nợ đọng, chiếm dụng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ở các doanh nghiệp vẫn diễn ra tại nhiều địa phương.

Để hạn chế những bất cập trên, thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo nhiều nội dung để đảm bảo quyền lợi nói chung và quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nói riêng cho người lao động.

Cụ thể, về kiến nghị sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 47/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội khóa XIV theo hướng ưu tiên giải quyết nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể, đảm bảo sự đồng bộ với Luật phá sản doanh nghiệp và Bộ luật Lao động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thủ tướng giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội; thực hiện khởi kiện doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng, gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.

Bên cạnh đó, cần rà soát, thống kê cụ thể số người lao động bị ảnh hưởng quyền lợi trong các doanh nghiệp phá sản, rút giấy phép kinh doanh, có chủ nợ bỏ trốn để làm cơ sở cho việc nghiên cứu, đánh giá tác động một cách toàn diện, thận trọng (tránh tạo tiền lệ để các doanh nghiệp khác lợi dụng tiếp tục trốn đóng làm ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động) và đề xuất quá trình sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội và các luật khác có liên quan, đồng bộ với các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được nêu tại Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Trước đó, tại buổi làm việc với Thủ tướng vào ngày 25/9, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất, hiện nay, tình trạng doanh nghiệp giải thể, phá sản, chủ bỏ trốn có xu hướng tăng, dẫn đến việc nợ lương, nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, ảnh hưởng lớn đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động. Trong khi đó, theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng thì quyền ưu tiên của người lao động không được đảm bảo.

Theo đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Nghị quyết theo hướng ưu tiên giải quyết nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể, đảm bảo sự đồng bộ với Luật phá sản doanh nghiệp và Bộ luật Lao động.

Đáp ứng tốt nhất nhu cầu khám, chữa bệnh của công nhân

khong de quyen loi cua nguoi lao dong bi anh huong
Một buổi tư vấn, khám bệnh miễn phí cho công nhân nữ tại Hà Nội (ảnh LĐTĐ)

Về nguyện vọng được khám chữa bệnh vào ngày lễ, ngày nghỉ, ngoài giờ hành chính cho người bệnh là công nhân lao động có thẻ bảo hiểm y tế, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế có kế hoạch cụ thể để thực hiện, bảo đảm đáp ứng tốt nhất nhu cầu khám, chữa bệnh cho công nhân lao động, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, tại buổi làm việc với Thủ tướng Chính phủ về Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2018, trọng tâm phối hợp công tác năm 2019-2020, để bảo đảm quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế, đặc biệt là đối tượng công nhân lao động phải đi làm vào giờ hành chính, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Thủ tướng giao Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh căn cứ vào điều kiện hiện có về nhân lực, cơ sở vật chất để phối hợp với ngành Bảo hiểm xã hội thực hiện triển khai khám chữa bệnh vào ngày lễ, ngày nghỉ, ngoài giờ hành chính cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế.

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tại Thông báo số 319/TB-VPCP ngày 28/8/2017, Thủ tướng đã giao Bộ Y tế có giải pháp cụ thể thực hiện chế độ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoài giờ hành chính, ngày lễ, ngày nghỉ cho công nhân, báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện.

Thủ tướng cũng đề nghị các bộ, ngành cần phối hợp tốt hơn với Tổng Liên đoàn trong việc nghiên cứu, xem xét, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách lao động và việc làm, đảm bảo quyền lợi của người lao động trong các doanh nghiệp giải thể, phá sản, chủ bỏ trốn, không để quyền lợi người lao động bị ảnh hưởng. Có như vậy mới tạo động lực mạnh mẽ để người lao động yên tâm lao động, nâng cao năng suất lao động, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thủ tướng cũng đề nghị các bộ, ngành cần phối hợp tốt hơn với Tổng Liên đoàn trong việc nghiên cứu, xem xét, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách lao động và việc làm, đảm bảo quyền lợi của người lao động trong các doanh nghiệp giải thể, phá sản, chủ bỏ trốn, không để quyền lợi người lao động bị ảnh hưởng. Có như vậy mới tạo động lực mạnh mẽ để người lao động yên tâm lao động, nâng cao năng suất lao động, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thực hiện chỉ đạo này, thời gian qua, Bộ Y tế đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc bố trí nhân lực, thiết bị khám chữa bệnh nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều cơ sở khám chữa bệnh chưa triển khai, xuất phát từ các vấn đề về bố trí nhân lực, cơ sở vật chất, chế độ thanh toán thời giờ làm thêm…

Kết luận vấn đề này ngay tại buổi làm việc ngày 25/9, Thủ tướng nhắc nhở đại diện Bộ Y tế là phải có kế hoạch thực hiện chủ trương nói trên, báo cáo Thủ tướng; giao Bộ Y tế nghiên cứu, trao đổi, hướng dẫn để đảm bảo đáp ứng tốt nhất nhu cầu khám, chữa bệnh cho công nhân, người lao động.

Thủ tướng cũng đề nghị các bộ, ngành cần phối hợp tốt hơn với Tổng Liên đoàn trong việc nghiên cứu, xem xét, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách lao động và việc làm, đảm bảo quyền lợi của người lao động trong các doanh nghiệp giải thể, phá sản, chủ bỏ trốn, không để quyền lợi người lao động bị ảnh hưởng. Có như vậy mới tạo động lực mạnh mẽ để người lao động yên tâm lao động, nâng cao năng suất lao động, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bảo Duy

Nguồn :