M
13/10/2019 08:58

Khát vọng doanh nhân

(LĐTĐ) Có một doanh nhân từng nói “Một dân tộc hai lần đánh thắng quân Nguyên Mông; đập tan quân đội viễn chinh Pháp, đánh thắng đế quốc Mỹ mạnh nhất lúc bấy giờ thì không có lý do gì dân tộc đó lại bị nghèo, bị tụt hậu, không phát triển”. Chính vì vậy, thấm đẫm tình yêu Tổ quốc chảy tràn trong huyết quản, dưới sự lãnh đạo của Đảng, những năm qua, đội ngũ doanh nhân Việt Nam đã không ngừng vươn lên làm giàu cho chính mình và cho đất nước.

khat vong doanh nhan Gặp mặt lãnh đạo doanh nghiệp nhân ngày doanh nhân Việt Nam
khat vong doanh nhan Ra mắt Nhóm Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp và doanh nhân
khat vong doanh nhan
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt đại diện doanh nhân Việt Nam (ảnh CP)

74 năm trước, ngày 13/10/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư gửi cho giới Công thương Việt Nam, trong đó có đoạn “… Hiện nay Công thương cứu quốc đoàn đương hoạt động để làm được nhiều việc ích lợi quốc dân. Tôi rất hoan nghênh và mong đợi nhiều kết quả tốt.

Trong lúc các giới khác trong quốc dân ra sức hoạt động để giành lấy nền hoàn toàn độc lập của nước nhà thì giới Công thương phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế và tài chính vững vàng và thịnh vượng. Chính phủ, nhân dân và tôi sẽ tận tâm giúp đỡ giới thương nhân trong công cuộc kiến thiết này. Việc nước và việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau. Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là sự kinh doanh của các nhà doanh nghiệp thịnh vượng…”.

Nhằm ghi nhận những cống hiến của đội ngũ doanh nhân đối với sự phát triển của đất nước, ngày 20/9/2004 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 990/QĐ-TTg về Ngày Doanh nhân Việt Nam, theo đó lấy ngày 13 tháng 10 là “Ngày Doanh nhân Việt Nam”. Tiếp đó, ngày 9/12/2011, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 09-NQ-TW về “Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”.

Về quan điểm chỉ đạo, Nghị quyết nêu rõ, đội ngũ doanh nhân là lực lượng có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có năng lực, trình độ và phẩm chất, uy tín cao, sẽ góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển nhanh, bền vững và bảo đảm độc lập, tự chủ của nền kinh tế; xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, nâng cao trình độ, kiến thức toàn diện của doanh nhân, chú trọng nâng cao phẩm chất đạo đức, ý thức công dân, trách nhiệm xã hội và tinh thần dân tộc của đội ngũ doanh nhân, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh là trách nhiệm của Đảng, của cả hệ thống chính trị và của bản thân mỗi doanh nghiệp, doanh nhân.

khat vong doanh nhan
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (giữa) và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chứng kiến lãnh đạo thành phố Hà Nội trao giấy phép đầu tư cho doanh nghiệp tại Hội nghị "Hà Nội- hợp tác đầu tư và phát triển" (ảnh ĐT)

Xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân phải gắn liền với hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; bảo đảm quyền sở hữu và tự do kinh doanh của doanh nhân theo pháp luật, khuyến khích doanh nhân làm giàu cho mình và cho đất nước. Tăng cường mối liên kết, hợp tác, đoàn kết cùng có lợi giữa doanh nhân với công nhân, nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam, Nghị quyết nhấn mạnh: Xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có tinh thần dân tộc, giác ngộ chính trị, văn hóa kinh doanh, có trách nhiệm xã hội cao, có đủ năng lực, trình độ để lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp hoạt động có chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh cao, liên kết chặt chẽ, tham gia tích cực vào mạng sản xuất, chuỗi giá trị trong nước và toàn cầu; không ngừng phát triển, phấn đấu đến năm 2020 có một số doanh nhân, doanh nghiệp có thương hiệu đạt tầm cỡ khu vực Đông Nam Á…

Từng bước nâng cao nhận thức về vai trò của đội ngũ doanh nhân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; tạo môi trường sản xuất, kinh doanh bình đẳng và thuận lợi cho doanh nhân; hỗ trợ đội ngũ doanh nhân mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, khuyến khích phát triển doanh nhân khu vực nông thôn; quan tâm, tạo chuyển biến trong đào tạo và bồi dưỡng doanh nhân; đề cao đạo đức, văn hoá kinh doanh, trách nhiệm xã hội, tinh thần dân tộc của đội ngũ doanh nhân, xây dựng quan hệ lao động hài hòa; phát huy vai trò của các tổ chức đại diện của cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân.

Qua 15 năm Quyết định của Thủ tướng của có hiệu lực và 7 năm thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị với những cơ chế thông thoáng, đội ngũ doanh nhân Việt Nam nói chung và doanh nhân Thủ đô nói riêng với lòng yêu nước nồng nàn, khát vọng cháy bỏng về một đất nước thịnh cường đã không ngại gian khó, vượt qua sóng cả để lớn mạnh. Với gần triệu doanh nghiệp lớn nhỏ hiện có, đội ngũ doanh nhân từ chủ thể quản lý đã trở thành khách thể quản lý của Nhà nước, vươn lên là xương sống của nền kinh tế. Đội ngũ doanh nhân không chỉ tạo ra của cải vật chất cho xã hội, đóng thuế cho Nhà nước mà quan trọng nữa tạo ra hàng triệu chỗ làm cho người lao động.

Với phương châm “Chính phủ liêm chính; Chính phủ kiến tạo”, từ Chính phủ đến các cấp chính quyền địa phương đều coi doanh nghiệp là đối tác. Thậm chí, nhiều nơi xem doanh nghiệp là bạn đồng hành. Thành công của doanh nghiệp chính là thắng lợi của nền kinh tế. Và để không phụ kỳ vọng của Đảng, Nhà nước dành cho mình, thời gian qua không ít doanh nghiệp đã dám vượt biển lớn, ghi tên tuổi của mình trên bản đồ doanh nhân khu vực và thế giới. Những thương hiệu Viettel, Vingroup, Vietjet air, Vinamilk, Sabeco, Truemilk, Trường Hải, Tân Hiệp Phát… là ví dụ sinh động.

Đặc biệt, để phát triển kinh tế tư nhân trong tình hình mới, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”- trong đó nhấn mạnh mục tiêu tổng quát: “Phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh, hiệu quả, bền vững, thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Đây tiếp tục là động lực để doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp tư nhân thực sự phát triển trở thành một trong những trụ cột quan trọng của nền kinh tế.

khat vong doanh nhan
Với sự đồng lòng của cộng đồng doanh nhân, bộ mặt Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại. (ảnh mô hình khu đô thị Vincity Gia Lâm)

Đồng hành cùng dân tộc, đồng hành cùng Thủ đô yêu dấu, phát huy tinh thần tự tôn dân tộc bất khuất, phát huy tinh thần kinh doanh Bạch Thái Bưởi, một doanh nhân nổi tiếng của Hà Thành suốt 65 năm qua, đặc biệt là trong 30 năm đổi mới, đội ngũ doanh nhân đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế của Thủ đô. Theo thống kê, hiện trên địa bàn Hà Nội có hàng trăm nghìn doanh nghiệp lớn nhỏ hoạt động, với tổng vốn đăng ký kinh doanh lên tới hàng triệu tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm nghìn lao động, hàng năm đóng góp vào ngân sách Nhà nước của Thành phố lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng. Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, hàng năm bên cạnh Thành phố mở các hội nghị xúc tiến đầu tư, trên bình diện quản lý, thay vì chủ thể quản lý, Đảng bộ, chính quyền Thành phố luôn coi doanh nghiệp là khách thể quản lý, là bạn đồng hành. Chính vì thế, suốt những năm qua Hà Nội thực sự là “miền đất lành” để các doanh nghiệp đến đầu tư, kinh doanh.

Chào mừng ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành năng động của Chính phủ và các cấp chính quyền, đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong và ngoài nước sẽ phát huy khí thế quật cường của dân tộc Anh hùng, không bằng lòng với những gì đang có, năng động, sáng tạo, đoàn kết cùng đất nước và Thành phố làm nên những kỳ tích trên mặt trận xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

L.Hà

Nguồn :