M
09/05/2020 06:56

Khai thác hiệu quả giá trị văn hóa Tràng An để phát triển du lịch

(LĐTĐ) Quận Hoàn Kiếm cần tiếp tục có giải pháp khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa lâu đời của người Tràng An, các di tích lịch sử, các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể trên địa bàn để phục vụ cho phát triển du lịch, thương mại.

khai thac hieu qua gia tri van hoa trang an de phat trien du lich Tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi là ngọn đuốc soi đường
khai thac hieu qua gia tri van hoa trang an de phat trien du lich Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là ngọn đuốc soi sáng quá trình xây dựng và phát triển Thủ đô
khai thac hieu qua gia tri van hoa trang an de phat trien du lich Nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đoàn ở cơ sở

Ngày 7/5, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 2582-TB/TU, kết luận của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với Quận ủy Hoàn Kiếm.

Theo đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu quận Hoàn Kiếm tập trung chỉ đạo thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện kịch bản thích nghi, phục hồi kinh tế trong và sau dịch. Bên cạnh đó, Hoàn Kiếm cần tiếp tục chú trọng phát triển dịch vụ, thương mại, du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả nhằm khai thách tối đa lợi thế của không gian tuyến phố đi bộ xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm, không gian khu phố cổ...

khai thac hieu qua gia tri van hoa trang an de phat trien du lich
Không gian tuyến phố đi bộ xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm có nhiều lợi thế để phát triển du lịch

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ lưu ý giá trị văn hóa lâu đời của người Tràng An, các di tích lịch sử, các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể trên địa bàn, từ đó yêu cầu quận Hoàn Kiếm nâng cao hiệu quả quảng bá, khai thác tối đa hoạt động du lịch. Quận phải là đơn vị đi đầu mẫu mực trong thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử của Thành phố.

Bên cạnh đó, quận cũng phải có cơ chế chính sách ưu đãi, tạo môi trường thuận lợi, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư, nhất là các doanh nghiệp du lịch, công nghệ, các trung tâm đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ 4.0. Tập trung rà soát, quản lý và triển khai công tác quy hoạch, có điểm nhấn và bản sắc của người Hà Nội… Trong đó chú trọng việc đầu tư xây dựng, chỉnh trang, bảo tồn, tôn tạo kiến trúc đô thị, nâng cấp các công trình hạ tầng kỹ thuật, tăng cường tính kết nối với khu vực và toàn thành phố, đặc biệt là vấn đề giao thông đường bộ và đường sắt đi ngầm, ga ngầm C9.

Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị, quận Hoàn Kiếm tiếp tục quán triệt phương châm “chống dịch như chống giặc” và “4 tại chỗ”; nới lỏng giãn cách xã hội nhưng không được lơi lỏng trong chỉ đạo, quản lý…; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; sự đoàn kết, chung tay của các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội tham gia phòng, chống dịch.

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Bí thư Thành ủy yêu cầu quận Hoàn Kiếm tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Quận ủy, bảo đảm khoa học, hiệu quả, thiết thực. Đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương. Làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng dư luận nhân dân, nhất là ở những địa bàn tiềm ẩn vấn đề phức tạp, nhạy cảm...

Đồng thời, quận thực hiện rà soát và làm tốt công tác tổ chức đại hội Đảng ở cơ sở. Tiếp tục rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ, chuẩn bị chu đáo cho nhân sự cấp ủy khóa mới đảm bảo cơ cấu, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, đảm bảo tiêu chí, tiêu chuẩn nhân sự giới thiệu. Chăm lo giải quyết chế độ chính sách đối với các đồng chí lãnh đạo cấp ủy các cấp không đủ tuổi tái cử bao gồm cả cán bộ bán chuyên trách cấp phường.

Đối với nhiệm vụ tổ chức Đại hội lần thứ XXVI Đảng bộ quận Hoàn Kiếm, Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo, việc xây dựng Văn kiện cần đảm bảo chất lượng, đánh giá sâu sắc, toàn diện; bổ sung thêm nội dung khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo kết luận kiểm tra của các cơ quan chức năng; xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới bám sát đặc thù, tiềm năng, thế mạnh của quận, có trọng tâm, có điểm nhấn; tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Văn kiện.

Bên cạnh đó, quận cần tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận nhân dân ngay từ cơ sở; tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, nhất là các đơn thư liên quan đến nhân sự đại hội. Chủ động chuẩn bị và làm tốt công tác nhân sự cấp ủy, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy về công tác cán bộ. Kiên quyết không vì số lượng, cơ cấu mà đưa vào cấp uỷ, các cơ quan lãnh đạo những cán bộ không đảm bảo tiêu chuẩn...

Hoàng My

Nguồn :