M
12:18 | 18/10/2019

|Infographic| Những kết quả trong công tác bảo vệ quyền lợi người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Công đoàn, Luật An toàn vệ sinh lao động tại 260 doanh nghiệp; các cấp công đoàn đã phối hợp kiểm tra hơn 500 doanh nghiệp về thực hiện chế độ chính sách liên quan đến người lao động và chính sách đối với lao động nữ...

Đức Hà

Nguồn :