M
04/12/2019 21:16

Infographic: Những điểm mới trong Bộ Luật Lao động (sửa đổi) có hiệu lực từ 1/1/2021

(LĐTĐ) Bộ luật Lao động sửa đổi có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 được đánh giá là dự án luật hài hòa lợi ích giữa người lao động và người sử dụng lao động. Trong đó có 16 điểm mới đối với người lao động và người sử dụng lao động. Dưới đây là những điểm mới đáng chú ý nhất của Bộ luật này.

Đức Hà

Nguồn :