M
16/11/2020 14:45

Quận Cầu Giấy:

Infographic: Nâng cao hiệu quả công tác phát triển đoàn viên

(LĐTĐ) Năm 2020, các cấp công đoàn quận Cầu Giấy đã tập trung nỗ lực duy trì thực hiện tốt các hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động. Trong đó, công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở đã được Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy tập trung đẩy mạnh, hoàn thành vượt chỉ tiêu Thành phố giao.

QN

Nguồn :