M
30/03/2020 14:15

Infographic: Đường dây nóng tư vấn phòng chống dịch COVID-19 tại các tỉnh/ thành phố

(LĐTĐ) Ngoài Đường dây nóng 19009095 và 19003228 của Bộ Y tế, 63 tỉnh thành cũng có đường dây nóng tư vấn phòng chống dịch COVID-19 để người dân khi có nhu cầu sẽ được cung cấp thông tin kịp thời và để được tư vấn khi cần thiết.

Nguồn :