M
03/08/2020 21:18

[Infographic] Điều chỉnh mức hỗ trợ tối đa trong khám, chữa bệnh nghề nghiệp

(LĐTĐ) Theo Nghị định 88/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 28/7/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc, từ ngày 15/9/2020, mức kinh phí tối đa hỗ trợ người lao động trong khám, chữa bệnh nghề nghiệp sẽ được thay đổi.

Điều kiện để doanh nghiệp đóng bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp mức thấp hơn
Chủ động đánh giá nguy cơ mất an toàn lao động
Đề xuất hỗ trợ khám, chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ngày 28/7/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 88/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.

Nghị định có hiệu lực vào ngày 15/9/2020 và thay thế Nghị định 37/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016.

Trong đó, đáng chú ý, Nghị định đã điều chỉnh mức kinh phí tối đa hỗ trợ người lao động trong khám, chữa bệnh nghề nghiệp. Cụ thể:

1257 thaydoibnn 20200731114922am
Mức hỗ trợ tối đa sẽ được thay đổi từ 15/9/2020. Nguồn: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

P.V

Nguồn :