M
26/02/2021 16:50

[INFOGRAPHIC] 16 mốc thời gian quan trọng về kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2021

(LĐTĐ) Theo quy định của Hội đồng bầu cử Quốc gia, trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 có 16 mốc thời gian quan trọng cần lưu ý.

Q.Nam

Nguồn :