M
16:13 | 30/11/2019

Huyện Ứng Hòa: Nâng cao nhóm tiêu chí về văn hóa, xã hội và môi trường

(LĐTĐ) Tính đến nay, toàn huyện Ứng Hòa đã có 19/28 xã được Thành phố công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Phấn đấu hết năm 2020 toàn huyện có 28/28 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Trong đó, một trong những tiêu chí được Đảng ủy, chính quyền và nhân dân quan tâm và nâng cao đó chính là nhóm tiêu chí văn hóa, xã hội và môi trường.

huyen ung hoa nang cao nhom tieu chi ve van hoa xa hoi va moi truong Huyện Ứng Hòa đột phá trong sản xuất nông nghiệp
huyen ung hoa nang cao nhom tieu chi ve van hoa xa hoi va moi truong Huyện Ứng Hòa chú trọng công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới
huyen ung hoa nang cao nhom tieu chi ve van hoa xa hoi va moi truong Xây dựng nông thôn mới gắn liền nâng cao đời sống nhân dân

Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân theo tinh thần của Chương trình 02- CTr/TU của Thành ủy (khóaXVI) về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân” trên địa bàn huyện Ứng Hòa, huyện đã đẩy mạnh, nâng cao nhóm tiêu chí về văn hóa, xã hội và môi trường.

huyen ung hoa nang cao nhom tieu chi ve van hoa xa hoi va moi truong
Trường Trung học cơ sở Cao Thành đã đạt chuẩn Quốc gia (Ảnh: Ánh Ngọc).

Cụ thể, công tác giáo dục được huyện thường xuyên quan tâm; chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên, thực hiện tốt phổ cập giáo dục ở cả ba cấp học. Huyện đã chú trọng thực hiện đổi mới phương pháp, giáo dục toàn diện học sinh và hoàn thành công tác tuyển sinh ở cả 3 cấp học: Mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp các cấp đạt kết quả cao.

Ở cấp mầm non, 100% trẻ em được theo dõi và đánh giá sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng, 100% các nhóm lớp thực hiện nghiêm túc nội dung chương trình giáo dục mầm non mới theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và đào tạo và tập huấn kiến thức phòng, chống tai nạn thương tích.

Đặc biệt, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn được tiếp tục được chú trọng. Từ năm 2010 đến nay huyện đã tổ chức các lớp nghề với tổng số học viên là 9.951 người, trong đó có 6.019 người được đào tạo nghề nông nghiệp và 3.932 người được đào tạo nghề phi nông nghiệp, đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo toàn huyện đạt 54,84% tăng 16,84% so với đầu năm 2016.

Đối với lĩnh vực y tế, huyện đã thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác y tế cộng đồng và các chương trình y tế quốc gia; tăng cường công tác tuyển truyền, giám sát và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, không để xảy ra dịch bệnh nguy hiểm trên người. Duy trì và triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em và phụ nữ có thai, duy trì tốt công tác khám chữa bệnh và cung ứng thuốc, các chương trình mục tiêu y tế Quốc gia luôn hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao.

Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế toàn huyện ước đạt 86,5% tăng 25,1% so với năm 2015, tăng 36,6% so với năm 2010. Đối với y tế thôn, 100% số thôn trên địa bàn có cán bộ y tế thực hiện công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường tại cơ sở.

Về văn hóa, các xã tiếp tục duy trì, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thông tin tuyên truyền. Đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Hệ thống các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư của chính quyền các cấp và nguồn xã hội hóa trong nhân dân.

Bên cạnh đó, công tác vệ sinh môi trường được huyện thường xuyên quan tâm. Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom trong ngày đạt trên 95% trên địa bàn huyện. Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường làng nghề; dựng phương án thu gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật; tuyên truyền vận động nhân dân thu gom rác thải, nước thải theo quy định.

Minh Khuê

Nguồn :