M
15/04/2021 17:02

Huyện Sóc Sơn tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba

(LĐTĐ) Sáng 15/4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Sóc Sơn đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, chốt danh sách nhân sự giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân Sẵn sàng cho “Ngày hội non sông”

Tham dự có các đồng chí: Phạm Quang Thanh, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử huyện; Nguyễn Tất Thanh, Phó Chủ tịch phụ trách Hội đồng nhân dân huyện; Hồ Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện…

Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Sóc Sơn Vương Nguyên Minh cho biết, sau Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Sóc Sơn đã chuyển danh sách những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Sóc Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho Mặt trận tổ quốc Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện và các địa phương có người ứng cử đang cư trú.

Huyện Sóc Sơn tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba
Huyện Sóc Sơn tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba

Đến hết ngày 12/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam các xã, thị trấn phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp và các địa phương có liên quan tổ chức xong các hội nghị lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện.

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba này được tổ chức nhằm phát huy trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, thảo luận, lựa chọn, thống nhất danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo số lượng, cơ cấu, thành phần, nhất là tỷ lệ nữ theo đúng quy định của Luật bầu cử.

Cũng tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nguyễn Hồng Điệp báo cáo tình hình và kết quả tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, từ ngày 21/3 đến ngày 12/4/2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại các xã, thị trấn đã tổ chức các lấy ý kiến và tín nhiệm của cử tri đối với 70 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện (có 3 người lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri quận Ba Đình, quận Thanh Xuân và huyện Mê Linh).

Kết quả, có 65 người đạt tỷ lệ tín nhiệm của cử tri 100%, có 5 người đạt tỷ lệ tín nhiệm của cử tri 98,5% và không có người nào đạt tỷ lệ tín nhiệm của cử tri dưới 50%. Các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện được tổ chức nghiêm túc, đảm bảo dân chủ, đúng luật, cử tri tới dự họp đúng theo quy định, các ý kiến nhận xét, đánh giá của cử tri đều chân tình, thẳng thắn, có tinh thần xây dựng, trách nhiệm cao.

Tuy nhiên, trong số 70 ứng cử viên đã lập danh sách sơ bộ, đã có 14 người xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XX do điều kiện công tác và một số lý do khác.

Các đại biểu dự hội nghị đã được nghe báo cáo danh sách đại biểu sơ bộ; xem xét, thảo luận, lựa chọn lập danh sách chính thức giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Sóc Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Huyện Sóc Sơn tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba
Đại biểu biểu quyết thông qua danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Với tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị đã bàn bạc thảo luận và quyết định biểu quyết bằng hình thức giơ tay. Kết quả, 100% đại biểu dự hội nghị thống nhất biểu quyết đưa ra khỏi danh sách không tiếp tục giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XX là 14 người; biểu quyết danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 56 người để bầu 35 đại biểu ở 7 đơn vị bầu cử (mỗi đơn vị bầu 5 đại biểu).

Danh sách 56 người đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 được Hội nghị hiệp thương lần thứ ba biểu quyết thống nhất 100% thông qua có cơ cấu kết hợp: nữ 24 người, chiếm 42,85%; trẻ 22 người, chiếm 39,28%; tái cử 21 người, chiếm 37,5%; ngoài Đảng 7 người, chiếm 12,5%; dân tộc 1 người, chiếm 1,78%; tôn giáo 1 người, chiếm 1,78%.

Theo kế hoạch, sau Hội nghị hiệp thương lần này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện sẽ phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho những người ứng cử và tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên trình bày chương trình hành động trước cử tri, vận động bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngọc Lan - Phương Ngân

Nguồn :