M
02/07/2020 11:57

Huyện Quốc Oai sẵn sàng cho Đại hội Đảng lần thứ XXIII

(LĐTĐ) Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và khoa học, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ huyện Quốc Oai nhiệm kỳ 2020-2025 đã cơ bản hoàn thành và sẵn sàng tổ chức thành công Đại hội vào cuối tháng 7/2020.

Đại hội thi đua yêu nước EVN Hà Nội lần thứ III: Nhân rộng kết quả các phong trào thi đua
Bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng các cấp
Ngày 25-26/6: Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Du lịch Hà Nội lần thứ IV
0506 15jpg
Đại hội Đảng bộ khối doanh nghiệp huyện Quốc Oai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng bộ huyện Quốc Oai có 44 đảng bộ, chi bộ trực thuộc, với hơn 7.800 đảng viên. Để bảo đảm Đại hội Đảng bộ các cấp của huyện được thực hiện nghiêm túc tinh thần Chỉ thị 35-CT/TƯ của Bộ Chính trị về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Kế hoạch 155-KH/TU của Thành ủy về “Tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội”, Huyện ủy Quốc Oai đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, hướng dẫn và thành lập 6 đoàn kiểm tra, 8 tổ công tác chỉ đạo trực tiếp các đảng bộ, chi bộ cơ sở về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội.

Ông Phùng Quốc Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Quốc Oai cho biết, đến ngày 14/6/2020, 100% số đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. 100% đơn vị bầu 1 lần đủ số lượng cấp ủy khóa mới. Tổng số cấp ủy viên được bầu là 368 đồng chí, trong đó tái cử là 251 đồng chí, tham gia lần đầu là 117 đồng chí.

Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đạt 18,4%... Đáng chú ý, tại các Đại hội Đảng bộ, chi bộ cấp cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển trong nhiệm kỳ 2020-2025 được các đại biểu quan tâm, tập trung đóng góp ý kiến. Nhiều tham luận đã bám sát thực tiễn, bổ sung xác đáng vào những kết quả đạt được và đề xuất giải pháp khả thi nhằm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Theo ông Dũng, công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện cũng được xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Tiểu ban Văn kiện đã tập trung xây dựng, bảo đảm đánh giá bao quát, toàn diện kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ 2015-2020, đề ra được mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Cùng với đó, Tiểu ban Văn kiện đã công bố dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII, kèm theo gợi ý hướng dẫn thảo luận đóng góp ý kiến vào văn kiện gửi bằng văn bản đến các tổ chức cơ sở Đảng, các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân. Kết quả, Tiểu ban Văn kiện đã nhận được 246 ý kiến đóng góp trách nhiệm, tâm huyết của các đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Đề án nhân sự được Huyện ủy Quốc Oai triển khai theo đúng quy trình 5 bước, trong đó thực hiện tốt công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm số lượng, cơ cấu theo đúng hướng dẫn của Thành ủy...

Theo đó, Huyện ủy đã chuẩn bị nhân sự tham gia ứng cử Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII gồm 33 đồng chí tái cử cấp ủy, 9 đồng chí lần đầu tham gia cấp ủy. Dự kiến Đại hội bầu 37 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; 11 ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; dự kiến tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy chiếm từ 15% trở lên, cán bộ trẻ chiếm từ 10% trở lên.

Huyện ủy Quốc Oai cũng đã chỉ đạo các cấp ủy làm tốt công tác nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tăng cường kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên để giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân. “Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và khoa học, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ huyện Quốc Oai nhiệm kỳ 2020-2025 đã cơ bản hoàn thành và sẵn sàng tổ chức thành công Đại hội vào cuối tháng 7/2020”, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quốc Oai cho biết.

Hoàng Phúc

Nguồn :