M
21:46 | 24/11/2019

Huyện Phú Xuyên nâng cao chất lượng đời sống văn hóa nhân dân

(LĐTĐ) Sau gần 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay bộ mặt nông thôn ở huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã có sự chuyển biến rõ nét. Đời sống văn hóa, tinh thần của người dân nông thôn ngày càng được nâng cao.

huyen phu xuyen nang cao chat luong doi song van hoa nhan dan Người cao tuổi chung tay xây dựng nông thôn mới
huyen phu xuyen nang cao chat luong doi song van hoa nhan dan Đẩy mạnh tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới
huyen phu xuyen nang cao chat luong doi song van hoa nhan dan Đời sống nhân dân Thường Tín được nâng cao sau 10 năm xây dựng nông thôn mới

Tính đến nay toàn huyện Phú Xuyên đã có 20/26 xã được Thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2019, huyện phấn đấu 6 xã còn lại sẽ về đích nông thôn mới.

huyen phu xuyen nang cao chat luong doi song van hoa nhan dan
Đoàn công tác đi kiểm tra thực tế một số mô hình phát triển sản xuất, chăn nuôi trên địa bàn xã Quang Lãng và Bạch Hạ huyện Phú Xuyên (Ảnh: Nguyễn Vàn).

Nhằm phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, chung sức, chung lòng của nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương, góp phần đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện; năm 2012, huyện Phú Xuyên thống nhất chủ trương, tập trung chỉ đạo 100% số thôn và cụm dân cư xây dựng quy ước nông thôn mới thay cho quy ước làng văn hóa trước đây.

Việc triển khai thực hiện quy ước đã tạo chuyển biển tích cực, rõ nét mang lại hiệu quả thiết thực, chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được nâng cao. Cụ thể, năm 2018 có 107 làng đạt tiêu chuẩn làng văn hóa theo quy định chiếm 77,3%; có 53.520 hộ đạt gia đình văn hóa chiếm 95,1%.

Thực hiện Chỉ thị 11-CT/TƯ của Thành ủy về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, có đa số cán bộ, đảng viên tổ chức đám cưới thực hiện nghiêm túc quy định của Thành phố, không mời cưới tràn lan như trước đây; thực hiện việc tang văn minh đã có sự chuyển biến tích cực. Năm 2018, có 422 ca bằng khoảng 10% số người mất trên địa bàn được vận động đưa đi hỏa táng.

Đặc biệt, trong giai đoạn 2016-2020, huyện đã chủ trương hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, đến nay đã hỗ trợ các thôn xây mới nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 28 nhà văn hóa thôn. Ngoài ra các địa phương đã vận động các tổ chức, cá nhân, khách thập phương để xây dựng, sửa chữa các đình, chùa của địa phương góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.

Bên cạnh đó, phong trào rèn luyện sức khỏe ở các xã được phát triển mạnh mẽ, các lễ hội dân gian được tổ chức hàng năm cùng với việc giữ gìn các làn điệu dân ca như: Hò cửa đình, múa bài bông, chầu văn, ca trù... góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của nhân dân trong huyện.

Nguyễn Minh

Nguồn :