M
14:46 | 08/05/2019

Huyện Mỹ Đức phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân

(LĐTĐ) Nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã ghi đậm những dấu ấn khó quên của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Mỹ Đức trong sự phát triển chung của huyện.  

huyen my duc phat huy suc manh khoi dai doan ket toan dan Huyện Mỹ Đức chú trọng công tác phòng chống thiên tai
huyen my duc phat huy suc manh khoi dai doan ket toan dan Huyện Mỹ Đức đã in 15 triệu vé thắng cảnh phục vụ lễ hội Chùa Hương
huyen my duc phat huy suc manh khoi dai doan ket toan dan Huyện Mỹ Đức: Nhân rộng các mô hình có công thức luân canh

Phát huy vai trò tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, MTTQ huyện đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm tăng 10-11%, bình quân thu nhập đầu người năm 2018 đạt trên 38 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp, thương nghiệp và dịch vụ.

MTTQ huyện thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng đô thị, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; Thường xuyên quan tâm công tác văn hoá, xã hội, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho các hộ nghèo, các gia đình chính sách, người có công được quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả, đến nay tỷ lệ hộ nghèo còn 2,9%.

Công tác quốc phòng, an ninh cơ bản được giữ vững, đẩy mạnh các nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia các chương trình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện nâng lên.

huyen my duc phat huy suc manh khoi dai doan ket toan dan
Chương trình trao tặng bò giống sinh sản cho hộ nghèo năm 2017 của huyện Phú Xuyên

Để tiếp tục thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh:“Chính sách Mặt trận là chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng”, trong những năm qua các cấp ủy Đảng trong huyện tiếp tục quan tâm lãnh đạo đối với MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc đến các tầng lớp nhân dân.

Trong nhiệm kỳ, MTTQ huyện đã tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; 8 chương trình công tác của Thành ủy, 9 Chương trình, 4 Nghị quyết, 14 Đề án của Huyện ủy.

Tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; tuyên truyền về Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019-2024. MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã có nhiều hoạt động sáng tạo trong công tác tuyên truyền, vận động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

P.V

Nguồn :