M
15:54 | 22/05/2019

Huyện Mỹ Đức: Gần 2.000 hộ được vay vốn của ngân hàng chính sách

(LĐTĐ) Trong 4 tháng đầu năm 2019, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mỹ Đức tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình cho vay vốn tín dụng chính sách, thực hiện giải ngân là 70 tỷ 278 triệu đồng cho 1.971 lượt hộ vay vốn.  

gan 2000 ho duoc vay von cua ngan hang chinh sach Xã An Mỹ, Xuy Xá huyện Mỹ Đức đạt chuẩn nông thôn mới
gan 2000 ho duoc vay von cua ngan hang chinh sach Mặt trận Tổ quốc huyện Mỹ Đức: Hiệu quả từ các phong trào thi đua yêu nước
gan 2000 ho duoc vay von cua ngan hang chinh sach Huyện Mỹ Đức: Chú trọng phát triển văn hóa - xã hội

Gần 2.000 hộ giải quyết việc làm, đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, trong đó, chủ yếu là cho vay vốn giải quyết việc làm 866 lượt hộ, cho hộ mới thoát nghèo vay vốn phát triển kinh tế là 471 lượt hộ; cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 102 trường hợp, cho vay hộ nghèo 29 hộ, cho vay hộ cận nghèo 36 trường hợp và cho vay phát triển kinh tế xã hội theo quyết định 2085/ QĐ- TTg của Thủ tướng chính phủ là 50 hộ…

Để triển khai có hiệu quả các nguồn vốn vay tín dụng chính sách, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Mỹ Đức đã chủ động phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn, các hội đoàn thể và các cơ quan tuyên truyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các chính sách tín dụng vay vốn cho hội viên, đoàn viên; giúp cho các đối tượng vay vốn được tiếp cận nguồn vốn vay nhanh nhất, kịp thời nhất.

Các hộ vay vốn đều sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, thực hiện trả lãi, gốc đúng hạn. Hầu hết các nguồn vốn tín dụng chính sách đều phát huy hiệu quả, tạo việc làm cho 900 lao động, hỗ trợ sửa chữa, cải tạo 835 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường.

P.V

Nguồn :