M
14:55 | 13/09/2018

Huyện Mỹ Đức bổ sung quy hoạch NTM cho hai xã An Mỹ và Xuy Xá

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao chất lượng quy hoạch xây dựng nông thôn mới (NTM), Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng NTM huyện Mỹ Đức đã tiến hành thẩm định điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết khu trung tâm, điểm dân cư nông thôn theo tỷ lệ 1/500 ở hai xã An Mỹ và xã Xuy Xá.  

huyen my duc bo sung quy hoach ntm cho hai xa an my va xuy xa Độc đáo lễ hội bơi chải huyện Mỹ Đức
huyen my duc bo sung quy hoach ntm cho hai xa an my va xuy xa Huyện Mỹ Đức tăng cường kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng cơ bản
huyen my duc bo sung quy hoach ntm cho hai xa an my va xuy xa Huyện Mỹ Đức đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp
huyen my duc bo sung quy hoach ntm cho hai xa an my va xuy xa Ngành giáo dục huyện Mỹ Đức bước vào năm học mới với nhiều kỳ vọng

Tại buổi thẩm định, Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng NTM huyện Mỹ Đức đánh giá cao về báo cáo điều chỉnh qui hoạch nông thôn, nhiệm vụ qui hoạch chi tiết khu trung tâm xã và khu dân cư nông thôn hai xã An Mỹ và Xuy Xá do Viện nghiên cứu quy hoạch và thiết kế đô thị nông thôn (IPU) thực hiện theo tỷ lệ 1/ 500.

huyen my duc bo sung quy hoach ntm cho hai xa an my va xuy xa
Toàn cảnh hội nghị.

Mục tiêu và nội dung điều chỉnh, bổ sung quy hoạch có tính khả thi cao, về cơ bản đều đảm bảo theo các qui hoạch chung của Thành phố Hà Nội và phù hợp với quy hoạch chung của huyện theo quyết định 4465/QĐ- UBND ngày 27/8/2014 của UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt; phù hợp với định hướng phát triển kinh tế đến năm 2030, điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất phù hợp với sản xuất và xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của địa phương trong giai đoạn từ nay đến năm 2030; đảm bảo phù hợp với sự phát triển dân số, cải thiện đời sống sinh hoạt của người dân theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới; rà soát được toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, các công trình phục vụ sản xuất.

Cả hai xã đều đề xuất 5 nội dung điều chỉnh bổ sung quy hoạch chung gồm điều chỉnh định hướng phát triển không gian; điều chỉnh quy hoạch sản xuất; điều chỉnh qui hoạch xây dựng; điều chỉnh qui hoạch hạ tầng kỹ thuật; điều chỉnh qui hoạch sử dụng đất sao cho phù hợp với định hướng phát triển kinh tế của địa phương cũng như của huyện.

Thu Trang

Nguồn :