M
12:11 | 19/09/2019

Huyện Hoài Đức, dồn sức để lên quận

(LĐTĐ) Sau khi hoàn thành xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Hoài Đức đang ra sức phấn đấu triển khai đồng bộ các biện pháp thực hiện đề án xây dựng Hoài Đức thành quận vào năm 2020.

huyen hoai duc don suc de len quan Huyện Hoài Đức: Hiệu quả kinh tế từ trồng nhãn chín muộn
huyen hoai duc don suc de len quan Tập trung xây dựng huyện Hoài Đức thành quận vào năm 2020

Những kết quả ấn tượng

Có thể nói rằng, xuất phát điểm về xây dựng nông thôn mới của Hoài Đức không cao hơn các huyện ngoại thành khác của Hà Nội do các nguồn lực của huyện và nhân dân còn hạn hẹp… Năm 2010, khi bắt đầu triển khai thực hiện xây dựng , nông nghiệp trên địa bàn manh mún. Qua rà soát ban đầu các chỉ tiêu tại 19 xã ở Hoài Đức, bình quân mới đạt 8,8 tiêu chí, nhưng đến năm 2017, Hoài Đức đã được công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn. Đặc biệt, mức tăng trưởng kinh tế năm nay đã đạt 11%/năm, thu nhập bình quân từ 22 triệu đồng/người/năm, đã tăng lên gần 50 triệu đồng/ người/năm, kết quả rà soát tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới chỉ còn 0,92%...

Đáng ghi nhận, Hoài Đức đã tích cực quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh cho hiệu quả kinh tế cao với tổng diện tích hơn 900ha, tăng gần 300ha so với năm 2010, tập trung tại các xã: Đắc Sở, Yên Sở, Cát Quế, Song Phương, Tiền Yên, Đông La... Nhiều xã trồng cây ăn quả đặc sản như: Nhãn muộn, bưởi Quế Dương, bưởi Diễn, phật thủ… với diện tích hàng trăm héc ta, cho thu nhập từ 500 đến 700 triệu đồng/ha/năm. Đồng thời, với 52 làng có nghề, trong đó có 12 làng nghề truyền thống nổi tiếng như: Chế biến nông sản Minh Khai, Dương Liễu, Cát Quế, Ngự Câu…; điêu khắc, sơn tạc tượng Sơn Đồng; bánh kẹo, dệt La Phù,… Hoài Đức đã phát huy thế mạnh này trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động.

huyen hoai duc don suc de len quan
Huyện Hoài Đức đặt mục tiêu xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội mang tính đồng bộ, thống nhất và đảm bảo bền vững.

Nhờ những chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế, công cuộc đầu tư xây dựng giao thông nông thôn cũng đạt nhiều kết quả khả quan. Sau gần 10 năm nỗ lực, Hoài Đức đã huy động được hàng nghìn tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 2.450 ngày công lao động, hiến hơn 90.000m2 đất nông nghiệp để bê tông hóa gần 80km đường liên xã, hơn 410km đường trục chính thôn và ngõ xóm, 20,1km đường nội đồng, kiên cố hóa 41,5km hệ thống thủy lợi…

Sự nghiệp giáo dục của huyện cũng có nhiều đổi mới, phát triển đồng bộ cả về số lượng và chất lượng đáp ứng tốt nhu cầu học tập của con em trên địa bàn. Hoài Đức hiện có 91 trường học trực thuộc, 73 cơ sở mầm non tư thục với hơn 60.000 học sinh, 20 trung tâm học tập cộng đồng ở 20 xã, thị trấn. Tính riêng trong năm học 2018 – 2019, huyện đã đầu tư xây mới và cải tạo 39 dự án với tổng mức đầu tư gần 849 tỷ đồng. Trong đó xây mới và cải tạo 288 phòng học, 196 phòng vệ sinh của các trường mầm non, tiểu học, Trung học cơ sở, đầu tư hơn 36 tỷ đồng mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học theo hướng hiện đại.

Duy trì mục tiêu phát triển bền vững

Trong thời gian tới, huyện vẫn tiếp tục đẩy nhanh việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp, khuyến khích cho người dân liên doanh, liên kết, phát triển sản xuất, kinh doanh để hình thành các vùng sản xuất hàng hoá có quy mô lớn, tập trung đầu tư phát triển cây có giá trị kinh tế cao như: Nhãn chín muộn, phật thủ, bưởi đường…Tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp, nhằm nắm bắt nhu cầu việc làm, tổ chức các lớp đào tạo nghề theo địa chỉ, góp phần giải quyết việc làm cho lao động sau đào tạo, giải quyết tốt việc làm cho lao động địa phương.

Phát huy hiệu quả hoạt động hợp tác xã. Tạo điều kiện về nguồn vốn vay ưu đãi để các hộ cận nghèo tiếp cận để đầu tư phát triển sản xuất, khuyến khích các hộ tham gia các chương trình phát triển kinh tế để thoát nghèo bền vững. Theo Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Đức Nguyễn Quang Đức, trong thời gian tới huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí ở từng xã theo hướng bền vững, phù hợp với tiêu chí của một quận, đồng thời đề ra các mục tiêu cụ thể đến năm 2020 đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân từ 10% đến 11%/năm

Một trong những nhân tố sớm đưa Hoài Đức trở thành huyện nông thôn mới chính là xây dựng hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng khung. Để làm được điều này, ngay khi bắt tay vào triển khai chương tình xây dựng nông thôn mới, Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Đức đã chỉ đạo phòng ban chuyên môn và chính quyền các xã, thị trấn trong quá trình lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới cần tuân thủ chặt chẽ các quy hoạch đã được phê duyệt. Nhờ đó, từ tháng 9/2012 huyện đã hoàn thành phê duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn mới của 19/19 xã. Đây là kim chỉ nan, là cơ sở để huyện xây dựng kế hoạch dài hạn cũng như trung hạn, góp phần định hình chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và tránh được sự chồng chéo khi triển khai thực hiện.

Nhờ có quy hoạch rõ ràng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nhất là các công trình giao thông được chỉ đạo quyết liệt theo hướng đồng bộ, hiện đại theo hướng đô thị. Huyện đã chủ động đề xuất với thành phố có cơ chế đặc thù để huyện hoàn thành các đường trục lớn đô thị. Hiện nay hạ tầng khung đang được hình thành, đường 3.5 đang được đầu tư xây dựng, đường liên khu vực 1, đường liên khu vực 2, đường trục chính vùng bãi... đã hoàn thiện cắm mốc chỉ giới và đang được đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị đầu tư. Đây chính là cơ sở để đến nay huyện đã hoàn thành đầu tư nâng cấp, mở rộng 100% các đường trục huyện, liên xã và các đường nông thôn, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của huyện.

Với đặc thù huyện đang đô thị hóa nhanh, để từng bước nâng cao chất lượng sống của người dân, trong những năm qua huyện đặc biệt chú ý đến việc nước sạch, nghĩa trang, xử lý nước thải và vận chuyển rác thải... góp phần thực hiện đạt tiêu chí môi trường. Với mục tiêu phát triển kinh tế không làm suy giảm môi trường, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện đều được Ủy ban Nhân dân huyện xác nhận hồ sơ pháp lý trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và chấp hành các nội dung đã cam kết thực hiện trong kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường, nghiêm túc xử lý các doanh nghiệp vi phạm trong lĩnh vực môi trường. Ngoài ra, huyện cũng tiếp tục xây dựng 2 nhà máy xử lý nước thải Sơn Đồng và Vân Canh. Đường giao thông ngõ xóm cũng được huyện đồng bộ với hệ thống thu gom nước thải trong khu dân cư. Đấu nối với hệ thống tiêu chung của xã, yếu tố góp phần giảm ô nhiễm môi trường.

Trong thời gian tới, huyện vẫn tiếp tục đẩy nhanh việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp, khuyến khích cho người dân liên doanh, liên kết, phát triển sản xuất, kinh doanh để hình thành các vùng sản xuất hàng hoá có quy mô lớn, tập trung đầu tư phát triển cây có giá trị kinh tế cao như: Nhãn chín muộn, phật thủ, bưởi đường…Tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp, nhằm nắm bắt nhu cầu việc làm, tổ chức các lớp đào tạo nghề theo địa chỉ, góp phần giải quyết việc làm cho lao động sau đào tạo, giải quyết tốt việc làm cho lao động địa phương. Phát huy hiệu quả hoạt động hợp tác xã. Tạo điều kiện về nguồn vốn vay ưu đãi để các hộ cận nghèo tiếp cận để đầu tư phát triển sản xuất, khuyến khích các hộ tham gia các chương trình phát triển kinh tế để thoát nghèo bền vững.

Theo Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Đức Nguyễn Quang Đức, trong thời gian tới huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí ở từng xã theo hướng bền vững, phù hợp với tiêu chí của một quận, đồng thời đề ra các mục tiêu cụ thể đến năm 2020 đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân từ 10% đến 11%/năm; thu nhập bình quân đạt 55 triệu đồng/người/năm; 50% số xã có khu trung tâm văn hóa, thể thao và 100% thôn có nhà văn hóa...

Tuấn Dũng

Nguồn :