M
29/05/2021 19:48

Huyện Đông Anh công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XX

(LĐTĐ) Ngày 29/5, Ủy ban bầu cử huyện Đông Anh đã tổ chức hội nghị công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến tới 24 xã, thị trấn.

Công bố danh sách 35 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Long Biên khóa IV Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,57%, cuộc bầu cử thành công rất tốt đẹp Công bố danh sách 95 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI
Huyện Đông Anh công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XX
Ủy ban bầu cử huyện Đông Anh tổ chức hội nghị công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Linh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Trưởng Ban chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Đông Anh đã đọc Quyết định của Ủy ban bầu cử huyện về việc công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, và thông qua danh sách 35 đại biểu trúng cử trong tổng số 56 người ứng cử. Đối với bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, có 690 đại biểu trúng cử trong tổng số 1.157 người ứng cử tại 183 đơn vị bầu cử thuộc 24 xã, thị trấn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Trung Kiên - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng Ban chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Đông Anh đã ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm cao của các thành viên Ủy ban bầu cử, các tổ bầu cử của các xã, thị trấn; đặc biệt là sự tham gia nhiệt tình của toàn thể cử tri và nhân dân đã góp phần vào thành công của cuộc bầu cử trên địa bàn huyện.

Đồng chí Lê Trung Kiên đề nghị các đại biểu trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Đông Anh khóa XX thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người đại biểu dân cử và thực hiện đúng lời hứa với cử tri và nhân dân khi tranh cử.

Theo đánh giá của Ủy ban bầu cử huyện Đông Anh, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động bầu cử trong toàn thể nhân dân bằng nhiều hình thức và thường xuyên, liên tục và không có khu vực bỏ phiếu có cử tri đi bầu dưới 50% nên không có đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở các cấp phải tổ chức bầu cử lại, bầu cử thêm. Cuộc bầu cử trên địa bàn huyện đã diễn ra đúng pháp luật, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội lớn của toàn dân phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng chính quyền của dân, do dân và vì dân.

Mai Quý - Trọng Công

Nguồn :