M
16:53 | 08/11/2019

Huyện Chương Mỹ: Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Chương Mỹ vừa ban hành Quyết định số 6598/QĐ-UBND của UBND huyện về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện gồm 22 thành viên, do ông Hoàng Minh Hiến – Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban.

huyen chuong my thanh lap ban chi dao thuc hien chinh sach bao hiem xa hoi bao hiem y te Quyết liệt hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao
huyen chuong my thanh lap ban chi dao thuc hien chinh sach bao hiem xa hoi bao hiem y te Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Thông tin về kết quả thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 10 tháng đầu năm 2019, Bảo hiểm xã hội huyện Chương Mỹ cho biết: Tính đến hết tháng 10, toàn huyện có 278.689 số người tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 87,6% dân số. Ước đến 31/12/2019, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 88,2%, hoàn thành chỉ tiêu do Hội đồng nhân dân huyện giao.

huyen chuong my thanh lap ban chi dao thuc hien chinh sach bao hiem xa hoi bao hiem y te
Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế huyện Chương Mỹ họp

Số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc 33.469 người, tăng 2.941 người, đạt 103,2% kế hoạch thành phố giao. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp 30.840 người, đạt 104,9% kế hoạch giao. Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 1.249 người, tốc độ gia tăng đạt 40,2% (đạt gần 62% kế hoạch Bảo hiểm xã hội thành phố giao).

2 tháng cuối năm 2019, Bảo hiểm xã hội huyện phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế năm 2019 là 88,2% dân số tham gia; tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp năm 2019 đạt 90% số người thuộc diện tham gia…

B.D

Nguồn :