M
27/10/2020 15:31

Hơn 80% đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội khóa XVII đạt số phiếu trên 90%

(LĐTĐ) Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội đã bầu một lần đủ 71 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số phiếu tập trung cao, hơn 80% đồng chí trúng cử đạt số phiếu trên 90%. Đại hội cũng lấy phiếu giới thiệu bầu Bí thư Thành ủy đối với đồng chí Vương Đình Huệ, với 100% số phiếu.

Kết luận của Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ về việc liên quan đến Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn Phân công nhiệm vụ các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVII Bí thư Thành uỷ Vương Đình Huệ đề nghị các kiến trúc sư hiến kế cho công tác quy hoạch phát triển Thủ đô

Sáng 27/10, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tuyến thông báo kết quả Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hơn 80% đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội khóa XVII đạt số phiếu trên 90%
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong thông báo kết quả Đại hội Đảng bộ Thành phố tại hội nghị

Tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy thông báo về quá trình chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII.

Theo đó, không chỉ chờ đến khi có Chỉ thị 35-CT/TƯ của Bộ Chính trị, Hà Nội mới tiến hành chuẩn bị Đại hội, mà ngay từ rất sớm Ban Thường vụ Thành ủy đã có sự chuẩn bị về nguồn nhân sự, cán bộ; Tập trung hướng mạnh về cơ sở, củng cố cơ sở Đảng, quan tâm chăm lo đời sống Nhân dân.

Để xây dựng văn kiện cho Đại hội, Ban Thường vụ Thành ủy đã xây dựng chương trình 20 với 8 đề tài nhánh trên cơ sở mở rộng đối chiếu với các địa phương khác để đánh giá, cung cấp các luận cứ khoa học thực tiễn phục vụ xây dựng văn kiện.

Thành phố cũng tiến hành đánh giá tổng kết các văn kiện Trung ương, đóng góp vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng, qua đó góp phần xây dựng văn kiện Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ Thành phố. Cùng với đó, Thành phố tiến hành đánh giá 8 chương trình công tác; Tổ chức 10 hội nghị góp ý vào dự thảo văn kiện.

“Có thể nói dự thảo báo cáo chính trị được chuẩn bị rất công phu, khách quan, cầu thị; không chỉ là kết tinh trí tuệ của Đảng bộ Hà Nội mà còn của các cơ quan Trung ương, các giới, các ngành, được Bộ Chính trị đánh giá không chỉ chuẩn mực về văn phong mà còn thể hiện quyết tâm, khát khao phát triển của Thành phố”, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đánh giá.

Về kết quả Đại hội lần thứ XVII, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong thông tin: Diễn ra từ ngày 11 - 13/10/2020, Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, thành công rất tốt đẹp về mọi mặt. Đại hội được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, lịch sự, chu đáo trong không khí vui tươi, phấn khởi.

Thông tin về những điểm mới, định hướng lớn trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nêu rõ, ngay trong chủ đề báo cáo chính trị, thành phố đã đặt yếu tố gương mẫu lên hàng đầu; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo và hội nhập quốc tế…

Về mục tiêu tổng quát, nhiệm kỳ này xác định mục tiêu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, điều này thể hiện trách nhiệm, quyết tâm của Hà Nội với vị trí, vai trò là Thủ đô.

Hơn 80% đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội khóa XVII đạt số phiếu trên 90%
Quang cảnh hội nghị

Về các chỉ tiêu, nhiệm kỳ này Thành phố xác định 20 chỉ tiêu cụ thể trên 4 nhóm lĩnh vực, trong đó có những chỉ tiêu đáng chú ý là tăng trưởng kinh tế từ 7,5 - 8%; tỷ trọng kinh tế số trong GRDP khoảng 30%. Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, một số chỉ tiêu cần lưu ý là tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia từ 80 - 85%, tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 75 - 80% và không còn hộ nghèo, tái nghèo theo tiêu chuẩn của thành phố…

Nhóm chỉ tiêu quy hoạch, đô thị, nông thôn và môi trường, nhiệm kỳ này thành phố xác định 100% các huyện đạt chuẩn Nông thôn mới, trong đó có 40% xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao và 20% xã Nông thôn mới kiểu mẫu; tỷ lệ hộ dân thành thị và nông thôn được cung cấp nước sạch đạt 100%...

Đại hội XVII Đảng bộ thành phố đã xác định quyết tâm thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, 14 vấn đề trọng tâm phát triển Thủ đô giai đoạn 2020 - 2025.

Về công tác bầu cử tại Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, Đại hội đã bầu một lần đủ 71 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số phiếu tập trung cao, hơn 80% đồng chí trúng cử đạt số phiếu trên 90%. Đại hội cũng lấy phiếu giới thiệu bầu Bí thư Thành ủy đối với đồng chí Vương Đình Huệ, với 100% số phiếu.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII đã tiến hành bầu 16 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, bầu đồng chí Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ và 4 đồng chí Phó Bí thư Thành ủy; Bầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy với 12 đồng chí và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Tiếp đó, Đại hội đã bầu đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội đi dự Đại hội XIII của Đảng, với 60 đại biểu chính thức (cùng với 3 đại biểu đương nhiên) và 5 đại biểu dự khuyết.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị, trên cơ sở kết quả Đại hội, tới đây Thành ủy sẽ ban hành kế hoạch quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố để sớm triển khai vào cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong đề nghị các cấp ủy Đảng căn cứ vào dự thảo Nghị quyết và 10 chương trình công tác của thành phố để hoàn thiện, bổ sung và nhanh chóng xây dựng các chương trình công tác toàn khóa của cấp mình. Các cơ quan báo chí, truyền thông của thành phố tiếp tục tuyên truyền về kết quả đại hội, cũng như công tác cụ thể hóa, đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp vào cuộc sống.

Hoàng Phúc

Nguồn :