M
20/01/2016 01:00

Hơn 700 nghìn USD giúp cộng đồng dân tộc thiểu số nâng cao quản lý đất rừng

Nhằm góp phần bảo vệ và tăng cường tiếp cận, quản lý đất rừng cộng đồng của đồng bào dân tộc thiểu số, vừa qua, tại Hà Nội, Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam, tổ chức CARE quốc tế tại Việt Nam và Trung tâm Tư vấn Quản lý Bền vững Tài nguyên và Phát triển Văn hóa Cộng đồng Đông Nam Á (CIRUM) đã tổ chứ Hội thảo giới thiệu Dự án “Nâng cao năng lực tiếp cận và quản lý sản xuất và đất rừng cho cộng đồng các dân tộc thiểu số”.

Những sinh viên dân tộc thiểu số đỗ đầu đại học
Vai trò của đồng bào dân tộc thiểu số với biến đổi khí hậu
Vinh danh 122 học sinh dân tộc thiểu số học giỏi năm 2015
Dạy tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số: Còn nhiều khó khăn
Hơn 700 nghìn USD giúp cộng đồng dân tộc thiểu số nâng cao quản lý đất rừng
Ông Thomas Anthony Corrie - Phó trưởng Ban Hợp tác Phát triển Phái đoàn EU tại Việt Nam, giới thiệu về dự án

Tại buổi hội thảo, ông Binima Haile, quyền Giám đốc Quốc gia CARE Quốc tế tại Việt Nam và ông Thomas Anthony Corrie, Phó trưởng Ban Hợp tác Phát triển – Phái đoàn EU tại Việt Nam đã giới thiệu về mục tiêu tổng thể cũng như nội dung cơ bản của dự án. Theo đó, dự án sẽ có tổng số vốn hỗ trợ lên đến hơn 700 nghìn USD; tổ chức CARE quốc tế tại Việt Nam sẽ phối hợp với Trung tâm CIRUM, Tổng cục Lâm nghiệp thực hiện dự án từ đầu năm 2016 đến hết năm 2018. Dự án sẽ được thực hiện tại 6 tỉnh là: Lạng Sơn, Lào Cai, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Kon Tum.

Hơn 700 nghìn USD giúp cộng đồng dân tộc thiểu số nâng cao quản lý đất rừng
Hội thảo "Nâng cao năng lực tiếp cận và quản lý sản xuất và đất rừng cho cộng đồng các dân tộc thiểu số"

Theo Tổ chức CARE quốc tế tại Việt Nam, hiện tỉ lệ đói nghèo ở khu vực có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống cao hơn tỉ lệ trung bình trên cả nước. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rang, một trong những nguyên nhân chính mà cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Việt Nam khó có thể phát triển bền vững, hòa nhập, tỉ lệ nghèo cao là do thiếu đất sản xuất. Hơn 2/3 số người dân tộc thiểu số có sinh kế phụ thuộc hoàn toàn vào đất nông nghiệp và đất rừng, sống dưới ngưỡng nghèo. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này được cho là do công tác quản trị tài nguyên thiên nhiên chưa thật hiệu quả, đặc biệt trong quản trị rừng và đất rừng, nhiều phương thức quản lý rừng cộng đồng dựa vào luật tục hiệu quả chưa được nghiên cứu và đánh giá.

Phát biểu tại hội thảo, bà Trần Thị Hòa, Giám đốc CIRUM cho biết, với mục tiêu góp phần bảo vệ và tăng cường năng lực tiếp cận và quản lý đất rừng cộng đồng của đồng bào dân tộc thiểu số, sẽ có các khoản tài trợ nhỏ để phụ nữ dân tộc đủ tự tin tham gia vào quá trình ra quyết định trong các hoạt động quản lý và sử dụng đất, rừng cộng đồng, dựa vào vai trò và kinh nghiệm của bản thân. Trên cơ sở đó, đại diện phụ nữ dân tộc có cơ hội tham gia tích cực vào các hội thảo, tọa đàm, đối thoại chính sách tại các cấp. Kết quả triển khai dự án sẽ được chia sẻ, tham vấn với chính quyền và các nhà hoạch định chính sách trong quá trình sửa đổi luật sắp tới.

Hơn 700 nghìn USD giúp cộng đồng dân tộc thiểu số nâng cao quản lý đất rừng
Bà Trần Thị Hòa - Giám đốc CIRUM phát biểu tại hội thảo

Dự án “Nâng cao năng lực tiếp cận và quản lý sản xuất và đất rừng cho cộng đồng các dân tộc thiểu số”, ước tính sẽ có khoảng 8 triệu người dân tộc thiểu số được hưởng lợi thông qua quá trình tham vấn, sửa đổi Luật Bảo vệ và Phát triển rừng và các chính sách khác, cũng như các hoạt động thành công được nhân rộng của dự án. Cùng với đó, các chính sách lâm nghiệp và đất đai hiện tại đã cho phép các cộng đồng dân cư có thể xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cộng đồng, tạo điều kiện để giao đất rừng cho cộng đồng dân cư thôn bản nếu công đồng dân cư thôn bản duy trì chung các phong tục, tập quán và truyền thống về quản lý rừng.

Hơn 700 nghìn USD giúp cộng đồng dân tộc thiểu số nâng cao quản lý đất rừng
Có khoảng 8 triệu người dân tộc thiểu số sẽ được hưởng lợi từ dự án "Nâng cao năng lực tiếp cận và quản lý sản xuất và đất rừng cho cộng đồng các dân tộc thiểu số"

Trên thực tế, tiếp cận đất đai của đồng bào dân tộc thiểu số bị hạn chế bởi nhiều yếu tố kết hợp như hạn chế liên quan đến quyền sử dụng đất chính thức, việc giao đất giao rừng cho các nông, lâm trường quốc doanh và tư nhân, và thiếu một cơ chế chính thức công nhận hiệu quả của các phương thức quản lý rừng cộng đồng truyền thống. Trong bối cảnh này, vận động chính sách để hướng tới một môi trường chính sách thuận lợi về quản trị rừng trở nên hết sức quan trọng. Một môi trường chính sách thuận lợi sẽ đảm bảo đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận và quản lý đất rừng cộng đồng một cách hiệu quả, việc quản lý và sử dụng đất rừng cộng đồng do vậy sẽ được bảo vệ và phát triển bền vững.

Đỗ Đạt

Nguồn :