M
06/05/2020 22:53

Hội thảo khoa học về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ngày 6/5, hội thảo khoa học "Chủ tịch Hồ Chí Minh – Cuộc đời và sự nghiệp" được tổ chức ở Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) và thiết thực thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Trung ương Đảng khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

hoi thao khoa hoc ve cuoc doi va su nghiep cua chu tich ho chi minh Phương pháp xây dựng đời sống mới trong nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh
hoi thao khoa hoc ve cuoc doi va su nghiep cua chu tich ho chi minh Mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn theo tư tưởng Hồ Chí Minh
hoi thao khoa hoc ve cuoc doi va su nghiep cua chu tich ho chi minh Trao giải thưởng Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Với tinh thần bày tỏ sự tri ân công lao và sự đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 45 báo cáo khoa học gửi đến Hội thảo "Chủ tịch Hồ Chí Minh - Cuộc đời và sự nghiệp" không chỉ là dịp ôn lại, khẳng định vai trò của Người đối với sự phát triển và thắng lợi của cách mạng Việt Nam, mà còn có ý nghĩa thiết thực, góp phần "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong giai đoạn mới.

hoi thao khoa hoc ve cuoc doi va su nghiep cua chu tich ho chi minh
Toàn cảnh Hội thảo.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Giám đốc Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch Nguyễn Văn Công khẳng định, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một bản anh hùng ca cách mạng, một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, về phẩm chất cộng sản, về trí tuệ uyên bác, đạo đức cách mạng trong sáng và là sự cổ vũ lớn lao đối với các thế hệ người Việt Nam.

Những thắng lợi vẻ vang trong cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc gắn liền với đường lối đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. Vượt qua muôn trùng khó khăn, thử thách, Hồ Chí Minh đã hiến dâng trọn đời mình cho dân tộc, như Người đã tâm sự "Cả đời tôi chỉ có một mục đích, là phấn đấu cho quyền lợi Tổ quốc và hạnh phúc của quốc dân. Những khi tôi phải ẩn nấp nơi núi non, hoặc ra vào chốn tù tội, xông pha sự hiểm nghèo là vì mục đích đó" (Hồ Chí Minh toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, H.2011, tập 4, tr.187).

Tại Hội thảo, Ban Tổ chức nhận được 45 bài tham luận đầy tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học. Các bài tham luận đã để cập tới nhiều vấn đề sâu sắc, giàu tính gợi mở, tập trung vào nhiều vấn đề.

Cụ thể như tìm hiểu thêm thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của nhân dân Việt Nam và tình cảm yêu mền, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Người.

Bên cạnh đó, những ý kiến đóng góp tại Hội thảo đã phân tích, làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Qua Hội thảo chúng ta càng có đủ cả cơ sở lý luận để khẳng định: Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Mình cùng tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là một biểu tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả một dân tộc đã góp phân vào sự nghiệp giải phóng chung của toàn nhân loại vì hoà bình, độc lập dân chủ và tiến bộ xã hội.

Phương Bùi

Nguồn :