M
22:59 | 11/10/2019

Hội Nông dân tích cực tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

(LĐTĐ) Trong suốt thời gian qua, các cấp Hội Nông dân trong huyện Chương Mỹ đã tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để chung tay thực hiện mục tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện.

nong dan chuong my chu trong cong tac tuyen truyen trong xay dung nong thon moi Nâng cao chất lượng sống cho nhân dân
nong dan chuong my chu trong cong tac tuyen truyen trong xay dung nong thon moi Tạo chuyển biến từ những cánh động mẫu lớn trong xây dựng nông thôn mới
nong dan chuong my chu trong cong tac tuyen truyen trong xay dung nong thon moi Chương Mỹ triển khai Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2019

Thực hiện Chương trình số 02 của Thành ủy Hà Nội, Chương trình số 03 của Huyện ủy Chương Mỹ về "Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân", Hội Nông dân huyện Chương Mỹ đã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, các cuộc vận động phù hợp với từng giai đoạn.

hoi nong dan tich cuc tuyen truyen xay dung nong thon moi
Nông dân các xã trong huyện Chương Mỹ tích cực trồng đường hoa làm đẹp cảnh quan môi trường. (Ảnh: Kim Thoa)

Trong đó, Hội đã tích cực tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Chương trình 02 của Thành ủy, Chương trình 03 của Huyện ủy về phát triển nông nghiệp, xây dựng Nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân tới 100% cán bộ, hội viên nông dân để nông dân tự giác thực hiện với tinh thần nông dân là chủ thể, là người hưởng lợi trong xây dựng Nông thôn mới.

Hội Nông dân huyện Chương Mỹ và các cơ sở Hội đã vận động nông dân đóng góp tiền, ngày công xây dựng nông thôn mới. Vận động nông dân tham gia dồn điền đổi thửa, chuyển đổi cây trồng vật nuôi. Thực hiện xây dựng Người nông dân Hà Nội thanh lịch văn minh gắn với xây dựng đời sống văn hóa văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, toàn huyện có 95% hộ hội viên đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.

Hội đã tổ chức cuộc vận động “Vì môi trường trong sạch, vì sức khỏe cộng đồng nông dân Hà Nội chỉ sản xuất, tiêu thụ và bán ra thị trường sản phẩm nông nghiệp an toàn”, có 85% hội viên nông dân đăng ký tham gia. Vận động xây dựng được 58 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường và xây dựng được 4,1 km đoạn đường nở hoa.

Hội đã xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, liên kết sản xuất được 79 mô hình, trong đó có 21 Hợp tác xã theo luật 2012; 58 tổ hợp tác theo Nghị định 51. Điển hình là Hợp tác xã rau quả Chúc Sơn, Bưởi Núi Bé, Tổ hợp tác trồng lúa hữu cơ Đồng Phú. Cùng với đó, Hội Nông dân huyện Chương Mỹ đã vận động nông dân xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp được 7 sản phẩm. Nổi bật là Mây tre đan Phú Nghĩa, Bưởi Chương Mỹ, Lúa hữu cơ, trứng gà Tiên Viên, máy cày Anh Huy. Vận động đóng góp tiền hỗ trợ xây, sửa nhà cho hộ nghèo được 398,4 triệu đồng; Ủng hộ đồng bào úng lụt 120 triệu đồng; 90% hộ hội viên nông dân tham gia đóng bảo hiểm y tế...

Để nâng cao đời sống nông dân, những năm qua Hội Nông dân huyện Chương Mỹ đã tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho nông dân, phối hợp với các ngành tập huấn khoa học kỹ thuật cho 95% hội viên nông dân; tổ chức 111 lớp dạy nghề theo Quyết định 1956 cho 3.885 hội viên; hỗ trợ vốn cho nông dân, nhận ủy thác cho vay với tổng số tiền đã cho vay trong 10 năm là 641 tỷ cho 28.641 lượt hộ vay; Cung ứng 1.600 tấn phân bón trả chậm.

Các cấp hội nông dân trong huyện còn tích cực tham gia giám sát phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được 75 ý kiến; tổ chức 3 cuộc giám sát vật tư nông nghiệp; cử thành viên tham gia giám sát cộng đồng, xây dựng 10 mô hình nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với 10 Câu lạc bộ nông dân với pháp luật.

Phát huy vai trò của nông dân trong xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân huyện Chương Mỹ đã tổ chức tốt 3 phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, hội viên đó là: Phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, phong trào xây dựng nông thôn mới và phong trào đảm bảo an ninh quốc phòng. Trong các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến được các cấp khen thưởng, Hội nông dân huyện 2 năm liền được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng cờ thi đua.

Với những đóng góp tích cực của nông dân trong tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện Chương Mỹ có 25/30 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện đang tập trung chỉ đạo 5 xã còn lại phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2019 và huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020.

Nguyễn Minh

Nguồn :