M
31/08/2020 10:06

Hội nghị lần thứ 15 Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn: Thảo luận, cho ý kiến vào 8 nội dung

Sáng nay (31/8), Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII tổ chức phiên họp lần thứ 15. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang chủ trì Hội nghị.

Duy trì khoản thu kinh phí công đoàn 2% để chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, người lao động
Hoàn thiện cơ chế tài chính công đoàn đảm bảo thiết thực, hiệu quả hơn trong bối cảnh mới
Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang cho biết, Hội nghị lần này sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến vào 8 nội dung.

5413 37b25b74 caeb 499e a96b cb9885e593f0 1
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Đ.Hải

Cụ thể, Hội nghị sẽ cho ý kiến vào Đề án “Tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho công nhân lao động”. Nội dung này đã xin ý kiến của Đoàn Chủ tịch, tuy nhiên, đây là Đề án trình Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho công nhân lao động”, do vậy Thường trực Đoàn Chủ tịch chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn gửi xin ý kiến của Ban Tuyên giáo Trung ương để hoàn thiện trước khi trình Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Hội nghị sẽ góp ý vào Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời cho công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020” và Đề án “Xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”.

Theo đồng chí Nguyễn Đình Khang, đây là 2 nội dung Thủ tướng Chính phủ đã có kết luận tại cuộc làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn năm 2019, theo đó giao cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức tổng kết, đánh giá, làm cơ sở để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc tiếp tục thực hiện các Đề án cho các giai đoạn tiếp theo hay không.

Để xây dựng dự thảo báo cáo, Tổng Liên đoàn đã ban hành kế hoạch, thành lập 5 đoàn kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện 2 Đề án nêu trên tại một số địa phương.

Hội nghị cũng sẽ thảo luận, cho ý kiến về “Phương án thí điểm tổ chức, tập hợp người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Hàn Quốc”.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, Điều lệ Công đoàn Việt Nam được Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII bổ sung nội dung khuyến khích người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tham gia các hình thức tập hợp của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Đồng thời, Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII cũng khẳng định các hình thức hỗ trợ đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong đó bao gồm việc thông tin chương trình hợp tác của Công đoàn Việt Nam với tổ chức công đoàn nước sở tại (nếu có). Đây là cơ sở quan trọng để Công đoàn Việt Nam triển khai các hình thức tập hợp người lao động tại nước ngoài theo hợp đồng, đồng thời đòi hỏi một mô hình khả thi để triển khai thực tế.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, trong những năm qua, khi chưa có Điều lệ sửa đổi, với vai trò là tổ chức đại diện cho giai cấp công nhân và người lao động Việt Nam, Tổng Liên đoàn cũng đã có nhiều nỗ lực nhằm hỗ trợ, bảo vệ người lao động Việt Nam thông qua việc tăng cường hợp tác với công đoàn các nước có tiếp nhận lao động Việt Nam như Hàn Quốc, Malaysia, Nhật Bản… Trong số các tổ chức công đoàn ở các nước tiếp nhận lao động Việt Nam, Liên hiệp Công đoàn Hàn Quốc là tổ chức đã có nhiều nỗ lực và sáng kiến nhằm hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi của người lao động di cư, trong đó có lao động Việt Nam.

Do đó, Thường trực Đoàn Chủ tịch giao Ban Đối ngoại nghiên cứu, xây dựng phương án thí điểm mô hình tập hợp người lao động Việt Nam đi làm việc theo hợp đồng tại Hàn Quốc làm cơ sở nghiên cứu, đánh giá, rút kinh nghiệm để triển khai tập hợp và bảo vệ người lao động Việt Nam đi làm việc theo hợp đồng tại các địa bàn khác.

5420 7c61eddd 4ad9 4c50 bc1b cf47c563508f
Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trình bày các Đề án Hội nghị sẽ cho ý kiến. Ảnh: Đ.Hải

Về Tờ trình về dự thảo Quy định về bố trí chuyên trách công đoàn tại công đoàn cơ sở, đồng chí Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh: Hiện nay, đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở tuyệt đại đa số là kiêm nhiệm (cán bộ chuyên trách ở công đoàn cơ sở chỉ chiếm 0,2% tổng số cán bộ chuyên trách), việc bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách tại công đoàn cơ sở hiện nay đang áp dụng theo 2 văn bản: Quyết định số 395/QĐ-TLĐ và Quyết định số 1617/QĐ-TLĐ, 2 văn bản này đều quy định cho đối tượng là chuyên trách tại cấp cơ sở. Tuy nhiên các quy định được ban hành tại 2 thời điểm khác nhau, đặc biệt, Quyết định 395 ban hành từ năm 2002 đến nay không còn phù hợp với quy định hiện hành và tình hình thực tế.

Mặt khác, điều kiện về định mức số lượng đoàn viên trên 1 chuyên trách công đoàn ở cả 2 văn bản còn thấp, chưa đảm bảo nguồn tài chính chi lương và các khoản phải chi cho định biên chuyên trách công đoàn. Do vậy, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn giao Ban Tổ chức nghiên cứu, xây dựng quy định về bố trí chuyên trách công đoàn cơ sở thay thế cho 2 quy định nêu trên.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các đồng chí Ủy viên Đoàn Chủ tịch nghiên cứu thật kỹ, cho ý kiến vào các nội dung của dự thảo, như: Về đối tượng áp dụng; nguyên tắc bố trí cán bộ chuyên trách công đoàn; Về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết định bố trí chuyên trách công đoàn tại công đoàn cơ sở; Về chế độ tiền lương; Về định mức áp dụng để bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách…

Bên cạnh các nội dung trên, tại Hội nghị này, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng thảo luận và cho ý kiến vào: Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH ngày 29/01/2011 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về công tác vận động nữ công nhân viên chức, lao động thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/TLĐ ngày 18/8/2010 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động; Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu nhân kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; Báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2020…

B.D

Nguồn :