M
03/12/2019 18:09

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ

(LĐTĐ) Mặc dù khối lượng công việc ngày càng nhiều, song Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội và HĐND các cấp đã không ngừng nỗ lực, phát huy trí tuệ của đại biểu, tổ chức các hoạt động theo hướng đổi mới về phương thức, nâng cao về chất lượng, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ theo luật định...

hdnd thanh pho ha noi da thuc hien tot cac chuc nang nhiem vu HĐND thành phố Hà Nội sẽ chú trọng hơn nữa hoạt động tái giám sát
hdnd thanh pho ha noi da thuc hien tot cac chuc nang nhiem vu Khai mạc Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV
hdnd thanh pho ha noi da thuc hien tot cac chuc nang nhiem vu Sẽ giảm được khoảng 3.000 cán bộ

Đó là nhận định của đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội khi phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV diễn ra sáng 3/12.

hdnd thanh pho ha noi da thuc hien tot cac chuc nang nhiem vu
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu tại kỳ họp. (Ảnh: NC)

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, qua nghiên cứu báo cáo hoạt động của HĐND thành phố Hà Nội năm 2019 có thể thấy, mặc dù khối lượng công việc ngày càng nhiều, song Thường trực HĐND Thành phố và HĐND các cấp đã không ngừng nỗ lực, phát huy trí tuệ của đại biểu, tổ chức các hoạt động theo hướng đổi mới về phương thức, nâng cao về chất lượng, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ theo luật định...

“Tôi đặc biệt đánh giá cao các phiên giải trình của Thường trực HĐND Thành phố tổ chức trong năm 2019 về các nội dung: Quản lý trật tự xây dựng, vấn đề cung cấp nước sạch cho nhân dân hay đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đây là những vấn đề đang được cử tri và dư luận hết sức quan tâm. Qua hoạt động giải trình đã có tác động tích cực đến công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền, được dư luận, cử tri và nhân dân đồng tình, ghi nhận; vai trò của HĐND ngày càng được khẳng định”, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, năm 2020 là năm có nhiều sự kiện chính trị, ngoại giao rất quan trọng, đề nghị thành phố Hà Nội tập trung chỉ đạo cao nhất cho công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội, trong đó công tác nhân sự cho HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp tục triển khai kịp thời, có hiệu quả các giải pháp để ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu kế hoạch về tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội của nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Thành phố.

“Tại kỳ họp này, tôi đề nghị các đại biểu HĐND cần đánh giá, phân tích chính xác tình hình, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị đối với những yếu kém, khuyết điểm đã được chỉ rõ trong báo cáo; để cùng thảo luận, đề ra giải pháp quyết liệt, thận trọng nhưng linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền phù hợp với pháp luật và tình hình thực tế của Thủ đô...”, đồng chí Uông Chu Lưu nhấn mạnh.

hdnd thanh pho ha noi da thuc hien tot cac chuc nang nhiem vu
Quang cảnh kỷ họp. (Ảnh: NC)

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, thời gian tới, Hà Nội cần tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đổi mới, sáng tạo và phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí… Trong đó, Hà Nội cần đặc biệt quan tâm về tổ chức bộ máy phường, thị trấn, có chế độ chính sách hợp lý với đại biểu HĐND khi thực hiện Đề án thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

Đối với HĐND Thành phố, Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tiếp tục đổi mới, chủ động, sáng tạo hơn nữa trong hoạt động để nâng cao chất lượng tổ chức kỳ họp, giám sát, giải trình và quyết định các vấn đề quan trọng; phát huy vai trò, trách nhiệm, trí tuệ và bản lĩnh chính trị của các đại biểu HĐND, nhất là đại biểu hoạt động kiêm nhiệm từ việc phát hiện vấn đề đến việc đề xuất các giải pháp thực hiện...

“Thường trực HĐND Thành phố cần tiếp tục tăng cường giữ mối liên hệ, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Ủy ban Mặt trận tổ quốc và Ủy ban nhân dân Thành phố; tăng cường, phối hợp tốt với Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Ban Công tác đại biểu và các cơ quan của Quốc hội trong quá trình hoạt động để một mặt tạo sự kết nối giữa Trung ương với địa phương, một mặt nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hoạt động của HĐND thành phố Hà Nội…”, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị.

Hoàng Phúc

Nguồn :