M
06:52 | 28/06/2019

Hoài Đức tập trung nâng cao giải quyết thủ tục hành chính

(LĐTĐ) Xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương, huyện Hoài Đức đã tập trung chỉ đạo đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính.

hoai duc tap trung nang cao giai quyet thu tuc hanh chinh LĐLĐ huyện Hoài Đức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn đợt 3 năm 2019
hoai duc tap trung nang cao giai quyet thu tuc hanh chinh Ra mắt Công đoàn Công ty TNHH Osco International thuộc LĐLĐ huyện Hoài Đức
hoai duc tap trung nang cao giai quyet thu tuc hanh chinh Tiềm ẩn nhiều nguy cơ từ việc "họp chợ" trên đại lộ Thăng Long

Để hỗ trợ người dân thuận tiện hơn trong các thủ tục hành chính, ngay từ đầu năm 2019, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai các nội dung về cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công và hiện đại hoá nền hành chính nhằm công khai, minh bạch, vừa tạo sự thuận tiện cho các cá nhân, tổ chức vừa đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, đảm bảo đúng pháp luật. Bên cạnh đó, huyện Hoài Đức cũng chỉ đạo bộ phận một cửa huyện và các xã, thị trấn thực hiện trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

hoai duc tap trung nang cao giai quyet thu tuc hanh chinh
Cán bộ một cửa xã Yên Sở, huyện Hoài Đức hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính.

UBND huyện Hoài Đức cũng đã tiến hành khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước thuộc huyện Hoài Đức đối với 3 lĩnh vực: Tài nguyên- môi trường, Tư pháp, Lao động thương binh và xã hội. Kết quả cho thấy, trên 98% tỷ lệ người dân hài lòng đối với dịch vụ công thuộc các lĩnh vực trên.

Việc thực hiện đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đơn giản hóa thủ tục hành chính đã góp phần rút ngắn thời gian, giảm thiểu chi phí, các thủ tục giấy tờ không cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến thực hiện các thủ tục hành chính tại cơ sở.

Bước sang 6 tháng cuối năm 2019, để công tác cải cách hành chính huyện tiếp tục được nâng cao và hoàn thành trước thời hạn các chỉ tiêu về đẩy mạnh cải cách hành chính huyện giai đoạn 2016-2020, các phòng, ban, cơ quan huyện, UBND các xã, thị trấn sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức đối với công tác cải cách hành chính, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đối với công tác cải cách hành chính.

Hoài Đức cũng tiến hành thực hiện đa dạng hóa các hình thức tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về những vấn đề liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính, về chuyên môn, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, người lao động.

Nhằm nâng cao chất lượng cải cách hành chính, bên cạnh việc duy trì 100% các thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa, Hoài Đức cũng đang nỗ lực nâng cao thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Để làm được điều này, trong thời gian tới huyện Hoài Đức sẽ đẩy mạnh hoàn thiện công nghệ thông tin, ứng dụng khoa học công nghệ, phần mềm tiên tiến trong công tác quản lý điều hành và thực hiện các nhiệm vụ nhằm từng bước hiện đại hoá nền hành chính.

Được biết, trong năm 2018, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện tiếp nhận 3.897 hồ sơ, trong đó số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 là 1.650. Số hồ sơ được giải quyết trước hạn, đúng hạn là 3.765 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,6%. Tại bộ phận “Một cửa” thuộc các xã, thị trấn đã tiếp nhận 36.170 hồ sơ. Tổng số hồ sơ đã giải quyết là 35.775 hồ sơ với tỷ lệ 100% các thủ tục hành chính được thực hiện theo cơ chế một cửa - một cửa liên thông.

Anh Tuấn

Nguồn :