M
08:03 | 21/11/2019

Hoài Đức phấn đấu sớm trở thành quận đô thị mới

(LĐTĐ) Với khoảng 70% diện tích nằm trong quy hoạch mở rộng đô thị, huyện Hoài Đức đang tập trung thực hiện, quản lý các quy hoạch phân khu đô thị; đồng thời thực hiện, quản lý quy hoạch nông thôn mới tại các xã nằm ngoài quy hoạch đô thị.  

hoai duc phan dau som tro thanh quan do thi moi Điểm sáng từ các vùng sản xuất nông nghiệp có giá trị kinh tế cao
hoai duc phan dau som tro thanh quan do thi moi Chính quyền huyện Hoài Đức đối thoại với người lao động trên địa bàn
hoai duc phan dau som tro thanh quan do thi moi Hoài Đức nỗ lực hướng tới một đô thị mới của Thủ đô

Huyện Hoài Ðức có diện tích đất tự nhiên gần 8.500 ha, bao gồm một thị trấn và 19 xã, với số dân khoảng 270 nghìn người. Theo Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch phân khu đô thị S2, S3, S4, GS, huyện Hoài Ðức có khoảng 6.000 ha đất nằm trong quy hoạch phát triển đô thị. Diện tích còn lại nằm ngoài vùng phát triển đô thị.

Thực hiện các quy hoạch này, từ năm 2012, huyện đã tập trung lập, phê duyệt và thực hiện quy hoạch nông thôn mới tại 19 xã, trong đó 11 xã quy hoạch phát triển đô thị thực hiện theo các đồ án quy hoạch phân khu đô thị đã được duyệt, tám xã nằm ngoài quy hoạch đô thị thực hiện theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

hoai duc phan dau som tro thanh quan do thi moi
Khu đô thị Nam An Khánh, huyện Hoài Đức. (Ảnh: CTV)

Cùng với đó, huyện cũng rà soát, lập và thực hiện các quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, quy hoạch phát triển giao thông vận tải, quy hoạch mạng lưới trường học, quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ, quy hoạch cụm công nghiệp. Nhờ thực hiện tương đối đồng bộ các quy hoạch, năm 2016, toàn bộ các xã của huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới và Hoài Ðức được công nhận huyện nông thôn mới năm 2017.

Theo đại diện UBND huyện Hoài Ðức, việc lập, phê duyệt các quy hoạch đã tạo thuận lợi cho huyện thực hiện các dự án đầu tư, xây dựng, nhất là các dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị, giao thông.

Trong quá trình thực hiện quy hoạch, huyện đã thực hiện đầy đủ trình tự, từ chấp thuận địa điểm quy hoạch, xin chỉ giới đường đỏ, lấy ý kiến thẩm định quy hoạch, thẩm định dự án đầu tư và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Ðiển hình là việc thực hiện 41 dự án bố trí đất dịch vụ cho người dân bị thu hồi đất, với diện tích 223 ha bị chồng lấn các quy hoạch, gây chậm trễ, bức xúc trong dư luận đã được huyện điều chỉnh phù hợp các quy hoạch phân khu đô thị và đến nay cơ bản đủ quỹ đất trả cho người dân.

PV

Nguồn :