M
31/03/2021 21:03

Hỗ trợ kinh phí 2 doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ kinh phí cho Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) và Tổng công ty Cà phê Việt Nam (VINACAFE) để thực hiện Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

Chủ động chăm lo, bảo vệ tốt quyền, lợi ích cho người lao động Xuất khẩu lao động: Chú trọng nâng cao chất lượng Khảo sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ năm 2021
Hỗ trợ kinh phí cho 2 doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số
Người lao động tại Công ty Cao su Lộc Ninh. (Ảnh: Thiên Di)

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ 62 tỷ đồng cho Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam – Công ty Cổ phần và Tổng Công ty Cà phê Việt Nam, 2 tỷ đồng từ nguồn chi bảo đảm xã hội của ngân sách Trung ương năm 2021 để thực hiện Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 8/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính xử lý cụ thể theo quy định. Việc quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán số kinh phí hỗ trợ nêu trên thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Bộ Tài chính, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Tổng Công ty Cà phê chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan về các nội dung, số liệu báo cáo, đề xuất.

H.P

Nguồn :