Multimedia
20/09/2022 07:35
Hiệu quả từ phong trào “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo”

20/09/2022 07:35

Thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phú Xuyên đã chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp, phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước để khuyến khích cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Nổi bật là phát động thi đua đạt những danh hiệu cao quý như “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo”. Từ phong trào, đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình tiêu biểu có những mô hình, cách làm hay trên tất cả các lĩnh vực, góp phần hoàn thành kế hoạch hoạt động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.
Hiệu quả từ phong trào “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến Thủ đô”

Thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp, phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước để khuyến khích cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Nổi bật là phát động thi đua đạt những danh hiệu cao quý như “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo”. Từ phong trào, đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình tiêu biểu có những mô hình, cách làm hay trên tất cả các lĩnh vực, góp phần hoàn thành kế hoạch hoạt động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Hiệu quả từ phong trào “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến Thủ đô”

Phong trào “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo” đã được LĐLĐ huyện Phú Xuyên chỉ đạo phát động và duy trì thực hiện trong nhiều năm liền, đã trở thành phong trào rộng khắp trong các cấp công đoàn. Phong trào cũng là cơ hội để tôn vinh và biểu dương người lao động (NLĐ) có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp công nghệ có giá trị, làm tăng năng suất lao động, hiệu quả công tác, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của huyện.

Xác định việc tiếp tục phát động và nâng cao phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo” là một trong các tiêu chí quan trọng để đánh giá hoạt động trong năm của công đoàn cơ sở (CĐCS), LĐLĐ huyện Phú Xuyên đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền để các CĐCS hưởng ứng phong trào thi đua và đạt nhiều kết quả đáng khen ngợi.

Hiệu quả từ phong trào “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến Thủ đô”

Theo Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Xuyên Đào Đức Gương, ngay từ đầu mỗi năm, LĐLĐ huyện Phú Xuyên đã chỉ đạo 100% các CĐCS phối hợp với chính quyền cùng cấp củng cố kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng của đơn vị; kiểm tra, rà soát lại các tiêu chí thi đua, điều chỉnh bổ sung tiêu chuẩn cụ thể để phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”. Bởi vậy, LĐLĐ huyện Phú Xuyên đã triển khai chỉ đạo, hướng dẫn CĐCS phát động các phong trào thi đua “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, “Sáng kiến kinh nghiệm” và tiến hành tổ chức các Hội thi thợ giỏi, “Luyện tay nghề”, thi “Bàn tay vàng” cấp cơ sở để xét tặng danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo”...

Công đoàn cơ sở cùng với chuyên môn đã triển khai phong trào đến từng tổ, đội, phòng, ban. Căn cứ vào các tiêu chí, chỉ tiêu thi đua, động viên, đôn đốc các cá nhân và các tổ chức tích cực phấn đấu, thi đua lao động sản xuất; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các tổ bình bầu các điển hình tiêu biểu hàng tháng, hàng quý, tạo động lực thúc đẩy phong trào.

Hiệu quả từ phong trào “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến Thủ đô”

“Phong trào phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo” được đông đảo lực lượng CNVCLĐ của huyện hưởng ứng nhiệt tình và có hiệu quả. Tiêu biểu như Công đoàn Công ty TNHH thương mại dịch vụ Bình Việt, Công đoàn Công ty Cổ phần Phú Lân, Công đoàn công ty TNHH lương thực Hà Việt, Công đoàn Công ty TNHH Hoàng Linh, Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên,.... đều được tuyên dương, khen thưởng.

Nhờ việc phát động phong trào, đây cũng là dịp để LĐLĐ huyện tìm ra các cá nhân tiêu biểu đáp ứng được các tiêu chí như: Có sáng kiến cải tiến kỹ thuật nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, tiết kiệm chi phí sản xuất; có số ngày công lao động cao; có ý thức chấp hành tốt nội quy lao động, quy định của doanh nghiệp; có tinh thần đoàn kết tốt, tích cực tham gia các hoạt động của công đoàn…”, Chủ tịch LĐLĐ huyện Đào Đức Gương cho biết.

Trong năm 2022, LĐLĐ huyện Phú Xuyên đã có 38/76 đơn vị tổ chức phát động, ký cam kết phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”. Qua Hội nghị bình xét tại cơ sở, đã có 196/945 “Công nhân giỏi” cấp cơ sở, trong đó có 1 “Công nhân giỏi” cấp Thành phố được tuyên dương, khen thưởng.

Hiệu quả từ phong trào “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo”

Danh hiệu cao quý “Công nhân giỏi” cấp Thành phố được trao cho chị Trần Thị Ngọc. Hiện chị Ngọc là đoàn viên công đoàn Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên. Với vai trò là một Kỹ thuật viên - Công nhân chăn nuôi, từ năm 2012 đến nay, chị Ngọc luôn nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tham gia vào chăm sóc nuôi dưỡng các đàn giống gốc và các đàn giống thực hiện các đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, cấp bộ, cấp cơ sở.

Năm 2020 - 2021, chị Ngọc đã tham gia sáng kiến sáng tạo “Giải pháp tạo con lai vịt Huba từ nguồn nguyên liệu vịt Biển 15 - Đại Xuyên và vịt Huba”, đáp ứng nhu cầu thị trường, đem lại hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi.

Là thành viên của Trạm nghiên cứu và ấp nở chăn nuôi, chị Trần Thị Ngọc đã đề xuất và xây dựng các chỉ tiêu cho phù hợp với từng bộ phận, kết quả khi áp dụng chế độ khoán vào sản phẩm chăn nuôi đã nâng cao được ý thức trách nhiệm của người làm việc, nâng cao năng suất sản phẩm chăn nuôi, được lãnh đạo và người lao động trong Trung tâm ủng hộ nhiệt tình.

Hiệu quả từ phong trào “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo”

Đối với công việc của Trạm nghiên cứu và tập thể, chị Ngọc luôn tìm tòi để đưa ra các sáng kiến nhằm đem lại kết quả ấp nở tốt nhất. Luôn động viên đồng nghiệp nỗ lực làm việc, có ý thức kỷ luật cao, sắp xếp công việc phù hợp, áp dụng đúng quy trình kỹ thuật để tiết kiệm được chi phí chăn nuôi…

Bên cạnh gương “Công nhân giỏi Thủ đô” Trần Thị Ngọc, cũng có rất nhiều đoàn viên tại các CĐCS cũng đang ngày đêm phấn đấu để có thể đạt được danh hiệu thi đua cao quý này. Chính vì vậy, phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”, đã thực sự trở thành phong trào thi đua rộng khắp trong các doanh nghiệp huyện Phú Xuyên, được đón nhận và trở thành phong trào thi đua thường xuyên của đơn vị và các cấp công đoàn.

Ngoài ra, nhiều đơn vị đã tổ chức các hội thi “Thợ giỏi”, “Luyện tay nghề”, hội thi “Bàn tay vàng” và được duy trì nhiều năm liền, thu hút hàng nghìn công nhân lao động tham gia, đóng góp những tấm gương tiêu biểu cho phong trào “Công nhân giỏi”.

Hiệu quả từ phong trào “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến Thủ đô”

Bên cạnh đó, phong trào "Sáng kiến sáng tạo" cũng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ cơ sở và đã đạt được kết quả rất đáng khách lệ. Năm 2022, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện cùng Hội đồng thi đua khen thưởng cũng đã lựa chọn được 128 sáng kiến đạt loại A trình Ủy ban nhân dân huyện Phú Xuyên xét biểu dương, khen thưởng. Đối với sáng kiến kinh nghiệm khối giáo dục đạt 538 sáng kiến được Ủy ban nhân dân huyện biểu dương, khen thưởng.

"Hầu hết, các sáng kiến kinh nghiệm của đoàn viên công đoàn đã phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ CNVCLĐ, từ thực tế nhiệm vụ được giao đã tổng hợp, đúc rút kinh nghiệm, chắp bút thành những sáng kiến kinh nghiệm để nhân rộng. Từ đó góp phần tăng hiệu quả làm việc của các tập thể, cá nhân, mang lại giá trị cao trong thực hiện nhiệm vụ công tác”, Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Xuyên nhấn mạnh.

Đặc biệt, kết quả từ việc hưởng ứng chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” của Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ thành phố Hà Nội, LĐLĐ huyện Phú Xuyên triển khai và được 100% CĐCS hưởng ứng và đã có 643 sáng kiến tham gia.

Hiệu quả từ phong trào “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến Thủ đô”

Nổi bật trong Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” là tấm gương sáng của Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Phượng Dực Vũ Thị Chi, với sáng kiến: “Một số biện pháp phối hợp với phụ huynh giúp trẻ 24 - 36 tháng phát triển ngôn ngữ trong thời gian nghỉ dịch Covid-19 ở nhà”, được LĐLĐ huyện Phú Xuyên tặng Giấy khen.

Được biết, sáng kiến kinh nghiệm này bắt nguồn từ việc dịch bệnh Covid-19 đã làm đảo lộn và gây ảnh hưởng không nhỏ đến ngành giáo dục, với 4 lần trẻ tạm dừng đến trường. Năm học 2021 - 2022 là một năm học vô cùng đặc biệt với trẻ mầm non của thành phố Hà Nội, bởi khoảng thời gian trẻ chưa được đến trường bị kéo dài thêm.

Là một giáo viên được phân công dạy lớp nhà trẻ 24 - 36 tháng tuổi, cô giáo Vũ Thị Chi luôn trăn trở làm thế nào để trẻ vẫn có thể được học tập thông qua phụ huynh, làm thế nào để trẻ phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần một cách toàn diện nhất.

Sau thời gian áp dụng sáng kiến kinh nghiệm, cô giáo Vũ Thị Chi cho biết, mặc dù trẻ không được đến trường trong thời gian dài nhưng ngôn ngữ của trẻ vẫn có sự phát triển cả về vốn từ và khả năng phát âm rõ ràng, mạch lạc. Điều này cũng giảm bớt khó khăn cho giáo viên về sau này khi trẻ được đi học trực tiếp sẽ không bị hổng kiến thức và kỹ năng.

Hiệu quả từ phong trào “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo”

Nhờ vào sự đổi mới trong cách giảng dạy, học sinh lớp nhà trẻ 24 - 36 tháng tuổi tỏ ra hứng thú học tập với các video do cô Vũ Thị Chi sưu tầm và tự quay. Trẻ cũng nhiệt tình tham gia các hoạt động, thực hiện yêu cầu của cô và có tự quay lại video gửi về cho cô giáo. Mặc dù trẻ ở nhà không đến lớp nhưng vẫn đảm bảo sự phát triển về ngôn ngữ.

Đối với phụ huynh học sinh, qua sáng kiến kinh nghiệm của cô Vũ Thị Chi, bậc làm cha, làm mẹ đã hiểu và quan tâm hơn khi được tận mắt chứng kiến giáo viên trao đổi nội dung các bài học của con mình. Từ đó có sự phối hợp với cô giáo nhiệt tình và nghiêm túc hơn.

Còn rất nhiều tấm gương tiêu biểu cho phong trào “Sáng kiến sáng tạo” của các cấp công đoàn huyện Phú Xuyên như: Sáng kiến nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên địa bàn huyện Phú Xuyên giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo của Trưởng ban tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện Vũ Quốc Anh;

Sáng kiến nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hành nghề y, dược ngoài công lập, spa, thẩm mỹ trên địa bàn huyện Phú Xuyên của Trưởng phòng Y tế huyện Nguyễn Thị Bích Phượng; sáng kiến nâng cao công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với phòng, chống tham nhũng trong tình hình hiện nay, thực trạng và giải pháp của Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Nguyễn Lương Khải;

Sáng kiến giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý các cấp học của Trưởng phòng giáo dục huyện Lưu Luyến; sáng kiến một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng cho trẻ trong trường mầm non của Hiệu trưởng trường Mầm non Sao Mai Trần Thị Dạ Thi… được LĐLĐ Thành phố công nhận “Sáng kiến sáng tạo”.

Hiệu quả từ phong trào “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến Thủ đô”

Hưởng ứng đợt thi đua giai đoạn 2, Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” của Tổng LĐLĐ Việt Nam, tính đến ngày 31/8, huyện Phú Xuyên có 340 sáng kiến tham gia; 1.374 lượt thí sinh tham gia cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Từ kết quả đó, có thể thấy được rằng, phong trào “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo” của LĐLĐ huyện Phú Xuyên thật sự sôi nổi, góp phần thúc đẩy các hoạt động trong phong trào thi đua yêu nước; giúp lan tỏa những tấm gương điển hình, nhiều sáng kiến hay đến với tất cả các đoàn viên trên địa bàn huyện.

Hiệu quả từ phong trào “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến Thủ đô”

Để có những kết quả đạt được là sự nỗ lực của LĐLĐ huyện, của các CĐCS trong công tác chỉ đạo, phát động tổ chức phong trào thi đua và sự hưởng ứng nhiệt tình tham gia của đoàn viên và người lao động.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo LĐLĐ huyện, cũng phải nhìn những tồn tại thực tế như: Công tác xây dựng, nhân điển hình tiên tiến chưa đáp ứng được yêu cầu theo tinh thần Chỉ thị 39/CT-TW của Bộ Chính trị; nhiều gương điển hình tiêu biểu về phong trào thi đua “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo” trong CNVCLĐ huyện chưa được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng, chưa tạo sự lan tỏa đến hầu hết CNVCLĐ; các sáng kiến kinh nghiệm của huyện đa phần tập trung ở các công đoàn khối trường học; tính phổ biến rộng rãi còn hạn chế…

Thế nhưng, để phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo” thực sự trở thành một sân chơi bổ ích cho đoàn viên trên địa bàn huyện, thời gian tới, LĐLĐ huyện Phú Xuyên sẽ phát huy mạnh mẽ nội lực, khắc phục và vượt qua mọi khó khăn, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trên địa bàn huyện.

Hiệu quả từ phong trào “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến Thủ đô”

“Để phong trào thi đua trong CNVCLĐ thời gian tới thật sự mang lại hiệu quả thiết thực, Công đoàn sẽ phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng đơn vị, với chủ doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức các phong trào thi đua trong CNVCLĐ hướng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp; đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo giải quyết việc làm cho người lao động; chống ô nhiễm môi trường, an toàn vệ sinh lao động, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phú Xuyên lần thứ XXV và Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện lần thứ X đã đề ra”, Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Xuyên Đào Đức Gương khẳng định.

Theo đó, để tiếp tục phát huy kết quả phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo” trong CNVCLĐ huyện các năm tới, LĐLĐ huyện Phú Xuyên đã có những mục tiêu cụ thể và xây dựng phương hướng nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, LĐLĐ huyện đặt mục tiêu 100% CĐCS phát động phong trào “Sáng kiến sáng tạo”; 100% CĐCS khối doanh nghiệp phát động phong trào thi đua và tổ chức hội thi “Luyện tay nghề - thi thợ giỏi” và thao diễn kỹ thuật trong CNVCLĐ; 100% CĐCS khối doanh nghiệp tổ chức tổng kết biểu dương “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo” tại cơ sở; 90% công nhân lao động hưởng ứng tham gia các hội thi.

Về các giải pháp đẩy mạnh phong trào “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo” trong thời gian tới, LĐLĐ huyện tiếp tục bám sát tiêu chí bình xét danh hiệu theo Quy chế xét tặng danh hiệu “Công nhân giỏi”, và quy chế xét tặng Bằng “Sáng kiến sáng tạo” đang lưu hành. Đẩy mạnh tổ chức tốt các hội thi “Luyện tay nghề - thi thợ giỏi”, thao diễn kỹ thuật trong tất cả các ngành nghề để đông đảo CNVCLĐ có điều kiện phát huy tài năng sáng tạo, rèn luyện tay nghề có trình độ, tay nghề giỏi, năng suất cao, chất lượng sản phẩm tốt, thu nhập, đời sống cho CNVCLĐ.

Hiệu quả từ phong trào “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến Thủ đô”

Bên cạnh đó, LĐLĐ huyện sẽ chú trọng phát động và duy trì phong trào “Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”. Đây chính là cơ sở để bình xét danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo”. Đối với những đơn vị do đặc thù, tính chất công việc không tổ chức được hội thi thợ giỏi, LĐLĐ huyện sẽ phối hợp với các CĐCS xây dựng quy chế bình xét cụ thể, công khai trước công nhân và người lao động để động viên, theo dõi, lựa chọn, bình xét công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo” của đơn vị.

Đối với công tác đảm bảo thời gian tổ chức xét duyệt, đánh giá thi đua và tổ chức tuyên dương “Công nhân giỏi” ‘Sáng kiến sáng tạo” tổng kết khen thưởng phong trào “Xanh - sạch - đẹp” ở cơ sở sẽ được tiến hành xong trước tháng 3/2023, LĐLĐ huyện sẽ tổ chức tuyên dương, khen thưởng “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo” phong trào “Xanh - sạch - đẹp” vào tháng 4/2023 đúng dịp chào mừng ngày giải phóng Miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5, chào mừng “Tháng Công nhân” năm 2023.

“Phát huy truyền thống quê hương Phú Xuyên anh hùng, tổ chức Công đoàn và CNVCLĐ huyện sẽ ra sức thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, lao động với năng suất, chất lượng hiệu quả, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực học tập, công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của huyện năm 2022 và những năm tiếp theo, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028”, ông Đào Đức Gương nhấn mạnh.

Hiệu quả từ phong trào “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến Thủ đô”

Nội dung và thiết kế: Quang Linh