M
09/07/2020 10:47

Hiệu quả thiết thực trong công tác nữ công

(LĐTĐ) Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao từ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện, sự triển khai tích cực, sáng tạo của công đoàn cơ sở, những năm qua, công tác xây dựng gia đình công nhân viên chức lao động, công tác vận động nữ và phong trào thi đua “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà” trong nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) huyện Gia Lâm đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Hiệu quả từ công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động
Chú trọng nâng cao chất lượng công tác nữ công
Khẳng định vai trò của công tác nữ công

Đây là thông tin được nêu tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ- TLĐ về công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động; Chỉ thị 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà” giai đoạn 2010- 2020, biểu dương “Gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu” năm 2020 mà LĐLĐ huyện Gia Lâm tổ chức mới đây.

0121 gia lam biyu dyyng
Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa trao phần thưởng của LĐLĐ huyện Gia Lâm cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác vận động nữ CNVCLĐ và phong trào thi đua “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà” giai đoạn 2010- 2020;

Nhiều biện pháp thiết thực

Bà Trần Thị Tuấn Anh, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Gia Lâm cho biết, thời gian qua, LĐLĐ huyện Gia Lâm đã có nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả để triển khai thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/2/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Nghị quyết 6b/NQ- TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động; Chỉ thị 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà” giai đoạn 2010- 2020…

Biện pháp nổi bật là LĐLĐ huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, của huyện liên quan các nội dung trên tới 100% công đoàn cơ sở và đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.Hoạt động tuyên truyền được thực hiện với nhiều hình thức như: tổ chức nói chuyện chuyên đề, các buổi sinh hoạt, tọa đàm, gặp mặt và tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, thể dục thể thao với chủ đề cụ thể theo từng năm, qua đó đã nâng cao trách nhiệm của công đoàn cơ sở, nhận thức, hiểu biết của công nhân viên chức lao động về công tác gia đình, công tác vận động nữ, về thi đua “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà”…

Trong vòng 15 năm qua, LĐLĐ huyện Gia Lâm đã tổ chức 672 buổi nói chuyện chuyên đề về kỹ năng sống, kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, kinh nghiệm nuôi dạy con ngoan, học giỏi, xây dựng gia đình “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc” cho trên 90.000 lượt cán bộ, CNVCLĐ tham gia. LĐLĐ huyện cũng tổ chức 472 buổi cho trên 70.000 lượt nữ công nhân viên chức lao động về giới, bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, công tác dân số gia đình, trẻ em, đặc biệt là những nội dung liên quan đến lao động nữ và trẻ em…

Song song đó, LĐLĐ huyện Gia Lâm chú trọng xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động các phong trào thi đua như “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu” với những nội dung, tiêu chí cụ thể, phù hợp cho từng cơ quan, đơn vị, theo từng năm đồng thời chú trọng quan tâm, khuyến khích, tạo điều kiện bồi dưỡng, đào tạo cho cán bộ nữ phấn đấu.

Đặc biệt, các hoạt động quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ được Liên đoàn Lao động huyện đẩy mạnh. Trong vòng 15 năm qua, Liên đoàn Lao động huyện đã chủ trì và phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ tại 718 doanh nghiệp có đông lao động nữ; bàn giao kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 17 Mái ấm công đoàn; hỗ trợ giải ngân cho 1237 gia đình công nhân viên chức lao động được vay vốn phát triển kinh tế từ nguồn của Quỹ Trợ vốn, Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm; thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp cho 17.863 công nhân viên chức lao động, con công nhân viên chức lao động với tổng số tiền trên 7,3 tỷ đồng…

Riêng năm 2020, trong bối cảnh dịch bệnh Covid- 19 khiến đời sống của người lao động đoàn viên công đoàn bị ảnh hưởng nặng nề, LĐLĐ huyện đã rà soát, để hỗ trợ và đề nghị hỗ trợ 459 đoàn viên, trong đó, có 115 trường hợp do LĐLĐ huyện đề xuất và được LĐLĐ Thành phố hỗ trợ với tổng trị giá 115.000.000 đồng và 275 kg gạo; có 344 trường hợp được LĐLĐ huyện hỗ trợ mỗi suất 500.000 đồng và 10 kg gạo, tổng trị giá 217.180.000 đồng.

Tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh công tác vận động nữ

Bà Trần Thị Tuấn Anh khẳng định, với những biện pháp thiết thực, sát cơ sở, hướng về người lao động như trên, công tác xây dựng gia đình, công tác vận động nữ và phong trào thi đua “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà” trong nữ công nhân viên chức lao động huyện Gia Lâm đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.Qua 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/2/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, đội ngũ công nhân viên chức lao động huyện Gia Lâm có 856 gia đình được biểu dương cấp huyện và thành phố, hàng nghìn lượt gia đình được biểu dương cấp cơ sở.

Riêng năm 2020, có 42 gia đình được biểu dương cấp huyện, 02 gia đình được biểu dương cấp thành phố.Đối với việc thực hiện Nghị quyết 6b/NQ- TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động; Chỉ thị 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà” giai đoạn 2010- 2020, trong 10 năm, toàn huyện đã có 17.120 nữ công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà” cấp cơ sở, 5570 chị đạt danh hiệu “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà” cấp trên cơ sở.

Ghi nhận những kết quả đạt được, LĐLĐ huyện Gia Lâm đã khen thưởng 29 tập thể, 52 cá nhân có thành tích trong công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động và phong trào thi đua “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà” giai đoạn 2010- 2020; 42 “Gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu” năm 2020.

Bà Trần Thị Tuấn Anh cũng cho biết, phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, LĐLĐ huyện Gia Lâm sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác gia đình theo tinh thần các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành phố và tổ chức Công đoàn liên quan đến công tác này.

Cùng đó, LĐLĐ huyện cũng sẽ tăng cường giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật để CNVCLĐ hiểu thấu đáo mục đích, ý nghĩa và giá trị của việc xây dựng gia đình tiêu biểu đồng thời chủ động phối hợp tổ chức các hoạt động góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở đơn vị; đưa nội dung xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng tiến bộ, hạnh phúc vào chương trình kế hoạch năm để vận động CNVCLĐ thực hiện.

LĐLĐ huyện sẽ duy trì thường niên việc tổ chức biểu dương gia đinh CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu, biểu dương nam CNVCLĐ tiêu biểu cùng chia sẻ công việc gia đình vào dịp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 cũng như duy trì việc tổ chức gặp mặt, biểu dương, trao học bổng cho con CNVCLĐ đạt thành tích xuất sắc trong học tập, nhất là các cháu có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn vươn lên vượt khó, học giỏi.

Đặc biệt, LĐLĐ huyện sẽ chú trọng nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà”; “Mẹ lao động giỏi- Con học giỏi” trong nữ CNVCLĐ và thường xuyên quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng, đời sống vật chất tinh thần của người lao động để CNVCLĐ yên tâm công tác, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc.

Phạm Diệp

Nguồn :