M
15:57 | 24/07/2019

Ông Nguyễn Minh Đức - Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần 18-4 Hà Nội:

Hết lòng vì lợi ích tập thể

(LĐTĐ) Bằng trí tuệ và tâm huyết của mình, ông Nguyễn Minh Đức, thành viên Hội đồng quản trị, Phó Bí thư chi bộ, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần 18-4 Hà Nội, đã cùng tập thể lãnh đạo công ty đẩy mạnh các phong trào thi đua và hoạt động công đoàn, tạo việc làm ổn định, thường xuyên cho người lao động.  

het long vi loi ich tap the Chủ tịch công đoàn bệnh viện hết lòng vì người lao động
het long vi loi ich tap the Chuyện về nữ Chủ tịch Công đoàn cần mẫn, sáng tạo
het long vi loi ich tap the Chuyện người khuấy động phong trào công đoàn

Sau cổ phần hóa, ông Nguyễn Minh Đức được UBND thành phố Hà Nội giao quản lý vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần 18-4 Hà Nội.

het long vi loi ich tap the
Ông Nguyễn Minh Đức - Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần 18-4 Hà Nội.

Để duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh và bảo toàn vốn nhà nước tại doanh nghiệp, ông Đức đã thường xuyên cùng Ban Giám đốc tìm kiếm khách hàng, đảm bảo việc sản xuất, kinh doanh của công ty không bị gián đoạn; đồng thời tính toán lại quá trình sản xuất để tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận và thu nhập cho người lao động.

Với vai trò là Chủ tịch Công đoàn, hàng năm, ông Đức cùng Ban Chấp hành Công đoàn công ty triển khai các hoạt động, phong trào thi đua đến người lao động. Ông cũng đóng góp nhiều ý kiến cho công đoàn cấp trên về công tác công đoàn trong doanh nghiệp cổ phần.

Bên cạnh đó, Công đoàn cũng phối hợp với Ban Giám đốc làm tốt công tác chăm lo cho người lao động như: Đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ, tổ chức ăn trưa, ăn giữa ca, các hoạt động thể dục thể thao, văn nghệ, đi tham quan, nghỉ mát…

Hoặc, trước khi cổ phần hóa, nhà xưởng công ty là khung kho nên mỗi khi mùa hè thường nóng, không đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh, công ty phải dùng quạt máy để làm mát dẫn đến vừa tốn điện vừa không hiệu quả. Sau cổ phần hóa, Công đoàn công ty đã kết hợp với Ban Giám đốc nghiên cứu lắp đặt hệ thống làm mát bằng nước, làm trần chống nóng. Nhờ vậy, giảm được nóng bức mùa hè, đảm bảo sức khỏe cho người lao động.

P.T

Nguồn :