M
03/12/2019 15:17

HĐND thành phố Hà Nội sẽ chú trọng hơn nữa hoạt động tái giám sát

(LĐTĐ) Năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục chú trọng hơn nữa hoạt động tái giám sát, tái chấn vấn đối với các nội dung đã được giám sát, chất vấn, giải trình trong nhiệm kỳ.

hdnd thanh pho ha noi se chu trong hon nua hoat dong tai giam sat Khai mạc Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV
hdnd thanh pho ha noi se chu trong hon nua hoat dong tai giam sat Kỳ họp thứ 11 HĐND Thành phố khoá XV sẽ thông qua 19 nghị quyết quan trọng
hdnd thanh pho ha noi se chu trong hon nua hoat dong tai giam sat Sẽ giảm được khoảng 3.000 cán bộ

Trình bày báo cáo kết quả hoạt động của HĐND Thành phố năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 tại kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV diễn ra sáng 3/12, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho biết, thực hiện chủ đề năm 2019 của Thành phố về “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, Thường trực HĐND Thành phố đã chủ động ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình công tác số 01 của Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND Thành phố.

hdnd thanh pho ha noi se chu trong hon nua hoat dong tai giam sat
Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà trình bày báo cáo tại kỳ họp. (Ảnh: NC)

Đến hết tháng 11/2019, có 248/273 nội dung công việc (đạt 90,8% kế hoạch) hoàn thành cơ bản đúng thời gian, tiến độ, chất lượng. Thường trực HĐND Thành phố đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm và sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Trung ương, Thành ủy, triển khai kịp thời, hiệu quả 361 nhiệm vụ mới phát sinh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Thành phố.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của luật, Thường trực, các Ban, Văn phòng HĐND Thành phố đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ theo hướng quyết liệt, sâu sát, khoa học, thiết thực và hiệu quả.

Thường trực, các Ban, Văn phòng HĐND Thành phố cũng tăng cường trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình thực tiễn của Thành phố trên các lĩnh vực để chủ động vào cuộc một cách tích cực, ngay từ sớm, cùng với các cơ quan chức năng của thành phố xem xét, đề xuất cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ vướng mắc, góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019.

Các phiên họp Thường trực HĐND Thành phố được duy trì tổ chức nề nếp, hiệu quả, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực HĐND Thành phố được thực hiện đồng bộ, sâu sát, quyết liệt.

Trong năm 2019, ngoài 12 cuộc họp giao ban cơ quan Thường trực HĐND Thành phố để triển khai các nhiệm vụ theo tháng, Thường trực HĐND Thành phố đã tổ chức thêm 21 cuộc họp giao ban chuyên đề Thường trực HĐND Thành phố, các Ban, Văn phòng HĐND Thành phố trước các kỳ họp, các cuộc giám sát, các phiên giải trình của HĐND Thành phố để đảm bảo công tác chỉ đạo triển khai được thông suốt, chất lượng, đúng tiến độ. Công tác phối hợp giữa các Ban, Văn phòng HĐND Thành phố và các cơ quan liên quan được thực hiện chặt chẽ, gắn kết.

Năm 2020, Thường trực HĐND Thành phố xác định tiếp tục thực hiện tốt việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; các chương trình công tác lớn, các nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố; tham gia có trách nhiệm vào công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và Đại hội Đàng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; đặc biệt là công tác nhân sự chuẩn bị cho HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phối hợp chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào năm 2021.

Thường trực HĐND Thành phố cũng sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, chủ động sớm trong công tác chuẩn bị nội dung các kỳ họp năm 2020 với các nội dung sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thành phố hiệu quả, đúng luật; lựa chọn nội dung và tổ chức tốt các phiên giải trình; tiếp tục triển khai chương trình giám sát chuyên đề năm 2020 theo Nghị quyết của HĐND Thành phố; đẩy mạnh các hoạt động giám sát của Thường trực, các Ban và Tổ đại biểu Thành phố.

“Năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ, do đó, cần chú trọng hơn nữa hoạt động tái giám sát, tái chấn vấn đối với các nội dung đã được giám sát, chất vấn, giải trình trong nhiệm kỳ. Tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp của đại biểu HĐND Thành phố, tăng cường các cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề..." - Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh.

Hoàng My

Nguồn :