Hà Nội vững tin làm nên những kỳ tích

(LĐTĐ) Quán triệt chủ đề công tác năm 2021 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, cộng với những lợi thế về mặt tự nhiên, địa lý, địa chính trị, sự quan tâm của Trung ương và thành tựu trong 35 năm đổi mới, Hà Nội ngày càng có tâm thế và hội tụ đủ các điều kiện để tạo kỳ tích trong năm 2021.
Hà Nội: Biểu dương các Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú Hà Nội: Thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm phòng chống Covid-19 Hà Nội vững tin bước vào giai đoạn phát triển mới

Duy trì mức tăng trưởng trong điều kiện “bình thường mới”

Kỳ vọng tạo kỳ tích phát triển kinh tế năm 2021 của Hà Nội trước hết đặt trên nền tảng những thành công kinh tế năm 2020, với mức tăng trưởng đạt 3,98% (cao gấp khoảng 1,4 lần bình quân cả nước). Chỉ số lạm phát được kiểm soát ở mức 2,67% (thấp hơn mức tăng chung cả nước và thấp nhất trong nhiều năm gần đây);

Giải quyết việc làm mới cho gần 160.000 lao động và tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn bình quân chung cả nước, chỉ ở mức 2,3%. Thu ngân sách vượt dự toán hơn 2% (đạt gần 285.000 tỷ đồng) và tăng gần 6% so với năm 2019 (trong đó, nguồn thu nội địa chiếm 93% tổng thu). Tổng mức đầu tư toàn xã hội đạt 416.000 tỷ đồng (tăng gần 10% so với năm 2019). Tỷ trọng chi thường xuyên của Thành phố chỉ chiếm 51% (so với tỷ trọng 27% của cả nước). Nông nghiệp Thủ đô tăng trưởng 4,2% - mức cao nhất trong 9 năm trở lại đây…

Hà Nội vững tin làm nên những kỳ tích
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ (thứ 5 từ phải sang) thăm khu sản xuất của Tập đoàn SUNHOUSE để nắm bắt tình hình sản xuất- kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp.

Thành công này được quyết định bởi thành công chống dịch Covid-19 một cách quyết liệt và linh hoạt, bảo đảm yêu cầu chống dịch trong điều kiện “bình thường mới”, nhằm duy trì mức tăng trưởng chung.

Hơn nữa, Hà Nội hiện có lợi thế lớn, có không gian, có dư địa phát triển thuận lợi từ điều kiện tự nhiên và vị thế Thủ đô, trung tâm đầu não về chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, kinh tế và giao dịch quốc tế. Hà Nội chiếm 1% diện tích đất đai và 8,5% dân số, 82% trường đại học và 80% số phòng nghiên cứu khoa học trọng điểm, 65% đội ngũ trí thức và nhà khoa học và 2/ 5 khu công nghiệp công nghệ cao của cả nước.

Đến hết năm 2020, ngoài mấy chục sản phẩm công nghiệp chủ lực, Hà Nội hiện có khoảng 1.000 sản phẩm được công nhận OCOP (chiếm 41% các sản phẩm OCOP của toàn quốc). Có 13 đơn vị cấp huyện đạt, 367 xã đạt chuẩn nông thôn mới và đưa Hà Nội đứng đầu cả nước về số xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Ngoài ra, Thành phố quyết liệt triển khai cải cách các thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư ở trong nước và nước ngoài, Hà Nội có Đảng bộ lớn nhất cả nước. Bộ máy nhân sự của nhiệm kỳ mới 2021-2025 có nhiều lãnh đạo chủ chốt là nhà kinh tế và khoa học có chuyên môn và uy tín cao; đội ngũ cán bộ trẻ có sức trẻ, khát vọng, hoài bão và quyết tâm cống hiến lớn, chắc chắn sẽ tạo xung lực mới mạnh mẽ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cấp năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống chính trị trên địa bàn Thủ đô thời gian tới.

Khuôn khổ thể chế cho phát triển Thủ đô ngày càng được hoàn thiện, đồng bộ. Năm 2021, Hà Nội sẽ được Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ xem xét, điều chỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Hà Nội giai đoạn 2011- 2020; Luật Thủ đô và quy hoạch phát triển Hà Nội đến 2030, tầm nhìn đến 2050 làm hành lang pháp lý cho chiến lược phát triển giai đoạn 10 năm tới đây.

Thành phố sẽ có chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, với tinh thần không phải chỉ là trả lương cao theo năng lực và đóng góp, mà còn phải giao công việc và tạo môi trường làm việc để họ được cống hiến, được lắng nghe, tôn trọng với tư cách chuyên gia, giàu tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, sáng tạo và phản biện, vì sự nghiệp phát triển chung của Thủ đô.

Khai thác các cơ hội từ công nghiệp 4.0

Không những thế, động lực tăng trưởng của Thủ đô năm 2021 và tới đây còn được bổ sung mạnh mẽ từ những chương trình chuyển đổi số, khai thác các cơ hội mới từ Cách mạng công nghiệp 4.0 trong cộng đồng doanh nghiệp và các cấp chính quyền. Hà Nội đang chiếm khoảng 30% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động cả nước (bình quân Hà Nội có 19,3 doanh nghiệp trên 1000 dân, so với trung bình cả nước có 7,9 doanh nghiệp).

Hiện 90% doanh nghiệp được khảo sát ở Hà Nội quan tâm chuyển đổi số, quản trị số, trong đó, 40% doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư chuyển đổi số, nhất là phát triển các mô hình kinh doanh phi tiếp xúc truyền thống, hội họp trực tuyến, điều hành từ xa, thương mại điện tử, cũng như tìm kiếm một mô hình hoạt động kinh doanh linh hoạt hơn, vừa tiết giảm chi phí, vừa tối ưu nguồn lực và thích ứng với bối cảnh mới.

Theo Kế hoạch số 167/KH-UBND về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thủ đô năm 2021, Hà Nội phấn đấu tăng thêm từ 10% (khoảng 30.000) doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2021; Tạo thêm 150.000 việc làm mới; tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm trên 25% tổng kim ngạch xuất khẩu của Thủ đô, đóng góp khoảng 45% GRDP và trên 30% ngân sách Thành phố.

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được hỗ trợ chung về cải cách thủ tục hành chính; tiếp cận tín dụng; thuế; mặt bằng sản xuất; công nghệ, cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật; mở rộng thị trường; thông tin, tư vấn và pháp lý; phát triển nguồn nhân lực; được hỗ trợ kinh phí tham gia hội chợ triển lãm, hội thảo, hội nghị kết nối kinh doanh, giới thiệu sản phẩm công nghệ để tìm kiếm cơ hội kinh doanh; đặc biệt, được hỗ trợ 100% kinh phí tổ chức các khóa đào tạo khởi sự kinh doanh, 70% kinh phí tổ chức các khóa về quản trị kinh doanh...

Ngoài ra, động lực tăng trưởng Thủ đô còn tiềm tàng từ sự khai thác các nguồn lực và cơ chế quản lý phát triển kinh tế đô thị, kinh tế ban đêm, kinh tế chia sẻ, các dịch vụ trình độ cao, chất lượng cao trên hành trình hướng tới trung tâm hàng đầu của ASEAN về chuyển đổi số, an toàn an ninh thông tin mạng, trí tuệ nhân tạo; một trung tâm hàng đầu về thương mại và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa (năm 2021, Hà Nội được vinh dự đăng cai SEA Games và ParaGames)…Chính văn hóa - sáng tạo và hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại là nền tảng để Hà Nội thực hiện được 5 định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá phát triển Thủ đô giai đoạn 2021-2025…

Bí Thư Thành ủy Vương Đình Huệ đã nhấn mạnh: Hà Nội không chỉ là trái tim, mà còn là bộ mặt và đầu tầu tăng trưởng chung của cả nước, với nền văn hiến lâu đời, truyền thống văn hóa tiêu biểu, nơi hội tụ nhân tài, “Thành phố vì hòa bình”, thành viên của Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của thế giới; với tinh thần “Hà Nội yêu cầu phải cao hơn các địa phương khác”, “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”, quán triệt chủ đề công tác năm 2021 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, cộng với những lợi thế về mặt tự nhiên, địa lý, địa chính trị, sự quan tâm của Trung ương và thành tựu trong 35 năm đổi mới, Hà Nội ngày càng có tâm thế và hội tụ đủ các điều kiện để tạo kỳ tích trong năm 2021.

Trong đó, phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 7,0-8% và đón từ 13-15 triệu lượt khách du lịch trong nước (gấp đôi năm 2020); hoàn thành 236 nhiệm vụ giao 37 đầu mối sở, ban, ngành và quận, huyện, thị xã, gắn với phân công cơ quan chủ trì, phối hợp và tiến độ thời gian hoàn thành cụ thể; hướng tới mục tiêu đến năm 2025, Hà Nội là Thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực; đến năm 2030 trở thành thành phố “xanh - thông minh - hiện đại”, phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế; hoàn thành công nghiệp hóa và đến năm 2045, Hà Nội có chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, bền vững, là thành phố kết nối toàn cầu, có sức cạnh tranh quốc tế… theo tinh thần Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII./.

TS.Nguyễn Minh Phong

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Thanh Trì đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Liên đoàn Lao động Thành phố

Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Thanh Trì đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Liên đoàn Lao động Thành phố

(LĐTĐ) Ngày 21/1, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Thanh Trì đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động (CBVCNLĐ) năm 2022 ...
Trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Búa liềm vàng lần thứ VI năm 2021

Trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - Búa liềm vàng lần thứ VI năm 2021

(LĐTĐ) Tối 21/1, tại Nhà hát Lớn, Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội ...
Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch, trụ thế 96 tuổi

Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch, trụ thế 96 tuổi

(LĐTĐ) Sau những năm tháng an dưỡng tại Tổ đình Từ Hiếu (thành phố Huế), vào lúc 0 giờ ngày 22/1/2022 (nhằm ngày 20 tháng Chạp năm Tân Sửu), Thiền sư ...
LĐLĐ quận Đống Đa thăm, tặng quà CNLĐ và con đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

LĐLĐ quận Đống Đa thăm, tặng quà CNLĐ và con đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

(LĐTĐ) Thực hiện Chương trình "Tết sum vầy - Xuân bình an" và các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, CNVCLĐ Tết Nguyên đán 2022, trong 2 ngày ...
Trực tuyến chương trình "Tết sum vầy - Xuân bình an" năm 2022 trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô

Trực tuyến chương trình "Tết sum vầy - Xuân bình an" năm 2022 trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Hòa trong không khí vui tươi, phấn khởi chào Xuân mới Nhâm Dần năm 2022, ngày 22/1, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô, Liên đoàn Lao ...
Quận Thanh Xuân: Mang Xuân ấm đến với đoàn viên, người lao động

Quận Thanh Xuân: Mang Xuân ấm đến với đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Nhằm thiết thực chăm lo, mang Tết đầm ấm đến sớm với đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), sáng 21/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh ...
Ủy ban Thường vụ Quốc hội gặp mặt, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội gặp mặt, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Quốc hội

(LĐTĐ) Chiều 21/1, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo Quốc hội, nguyên Ủy viên Ủy ...

Tin khác

Thanh Trì khai mạc Hội chợ thương mại và chợ hoa Xuân Nhâm Dần 2022

Thanh Trì khai mạc Hội chợ thương mại và chợ hoa Xuân Nhâm Dần 2022

(LĐTĐ) Huyện Thanh Trì vừa tổ chức khai mạc sự kiện tuyên truyền, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm OCOP, làng nghề, nông sản gắn với Hội chợ thương mại, bình ổn giá và chợ hoa Xuân Nhâm Dần 2022 tại đường Vũ Lăng, xã Ngũ Hiệp. Sự kiện nhằm tạo điều kiện, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển mạnh các hoạt động thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp gắn với du lịch sinh thái trên địa bàn huyện.
Hà Nội còn 4 quận, huyện “vùng cam”, huyện Gia Lâm ghi nhận nhiều ca nhiễm Covid-19 nhất

Hà Nội còn 4 quận, huyện “vùng cam”, huyện Gia Lâm ghi nhận nhiều ca nhiễm Covid-19 nhất

(LĐTĐ) Ở quy mô cấp quận, huyện, thị xã, thành phố Hà Nội hiện đang có 4 địa phương có dịch ở cấp độ 3 (vùng cam). Riêng huyện Gia Lâm có 1.688 ca mắc Covid-19, là địa bàn ghi nhận nhiều ca nhiễm nhất trong 14 ngày qua.
Tuổi trẻ Thủ đô mang Tết yêu thương đến với học sinh vùng cao

Tuổi trẻ Thủ đô mang Tết yêu thương đến với học sinh vùng cao

(LĐTĐ) Mới đây, Thành đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp với Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sơn La tổ chức Lễ khởi công xây dựng Công trình Thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Điểm trường Mầm non Huổi Tóng, xã Chiềng Lao, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.
Tạo điều kiện thuận lợi để người dân dễ dàng tiếp cận thông tin pháp luật

Tạo điều kiện thuận lợi để người dân dễ dàng tiếp cận thông tin pháp luật

(LĐTĐ) Năm 2021, theo báo cáo của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, kết quả công tác Tư pháp đã đóng góp hiệu quả vào hoạt động chỉ đạo, điều hành của chính quyền Thành phố, góp phần tích cực trong xây dựng và phát triển mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Thủ đô. Trong đó, việc thực hiện các quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đạt kết quả tốt.
Làng lá dong 600 tuổi tất bật vào vụ Tết

Làng lá dong 600 tuổi tất bật vào vụ Tết

(LĐTĐ) Thời điểm giáp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, người dân thôn Tràng Cát (xã Kim An, huyện Thanh Oai, Hà Nội) lại tất bật từ sớm đến khuya thu hoạch lá dong để kịp phục vụ nhu cầu gói bánh chưng ngày Tết.
Hà Nội: Gặp mặt văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, người dân tộc thiểu số tiêu biểu

Hà Nội: Gặp mặt văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, người dân tộc thiểu số tiêu biểu

(LĐTĐ) Chiều nay (20/1), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã chủ trì gặp mặt đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, người dân tộc thiểu số tiêu biểu trên địa bàn Thủ đô nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Vận tải hành khách vắng lặng, người dân đắn đo cân nhắc chuyện về quê

Vận tải hành khách vắng lặng, người dân đắn đo cân nhắc chuyện về quê

(LĐTĐ) Trước đây, cách ngày nghỉ Tết Nguyên đán khoảng độ 1 tháng, việc canh mua vé tàu, xe dường như trở thành “nhiệm vụ” quen thuộc của những người con xa xứ. Thế nhưng, năm nay, dù đã bước sang nửa cuối tháng 12 (âm lịch) nhưng hầu hết mọi người vẫn khá thờ ơ với vé Tết.
Quận Hoàn Kiếm cùng doanh nghiệp, hộ kinh doanh tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất, kinh doanh

Quận Hoàn Kiếm cùng doanh nghiệp, hộ kinh doanh tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất, kinh doanh

(LĐTĐ) Sáng 20/1, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm đã tổ chức Hội nghị “Tiếp xúc doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn quận”. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu UBND quận và trực tuyến đến điểm cầu 18 phường. Đồng chí Vũ Đăng Định, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) quận chủ trì hội nghị.
Đông Anh: Triển khai hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân

Đông Anh: Triển khai hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân

(LĐTĐ) Năm 2021, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Đông Anh đã tập trung triển khai hoạt động giám sát đảm bảo dân chủ, khách quan, trong đó tập trung vào các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực nhạy cảm như: Quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị.
Hà Nội bố trí trên 87,4 tỷ đồng tặng quà Tết tuyến đầu phòng, chống Covid-19

Hà Nội bố trí trên 87,4 tỷ đồng tặng quà Tết tuyến đầu phòng, chống Covid-19

(LĐTĐ) Thành phố Hà Nội vừa quyết định bố trí trên 87,4 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách dự phòng của Thành phố để thăm, tặng quà Tết Nhâm Dần năm 2022 đối với các tổ chức, cá nhân triển khai công tác phòng, chống Covid-19.
Xem thêm
Phiên bản di động