Hà Nội vững tin làm nên những kỳ tích

(LĐTĐ) Quán triệt chủ đề công tác năm 2021 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, cộng với những lợi thế về mặt tự nhiên, địa lý, địa chính trị, sự quan tâm của Trung ương và thành tựu trong 35 năm đổi mới, Hà Nội ngày càng có tâm thế và hội tụ đủ các điều kiện để tạo kỳ tích trong năm 2021.
Hà Nội: Biểu dương các Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú Hà Nội: Thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm phòng chống Covid-19 Hà Nội vững tin bước vào giai đoạn phát triển mới

Duy trì mức tăng trưởng trong điều kiện “bình thường mới”

Kỳ vọng tạo kỳ tích phát triển kinh tế năm 2021 của Hà Nội trước hết đặt trên nền tảng những thành công kinh tế năm 2020, với mức tăng trưởng đạt 3,98% (cao gấp khoảng 1,4 lần bình quân cả nước). Chỉ số lạm phát được kiểm soát ở mức 2,67% (thấp hơn mức tăng chung cả nước và thấp nhất trong nhiều năm gần đây);

Giải quyết việc làm mới cho gần 160.000 lao động và tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn bình quân chung cả nước, chỉ ở mức 2,3%. Thu ngân sách vượt dự toán hơn 2% (đạt gần 285.000 tỷ đồng) và tăng gần 6% so với năm 2019 (trong đó, nguồn thu nội địa chiếm 93% tổng thu). Tổng mức đầu tư toàn xã hội đạt 416.000 tỷ đồng (tăng gần 10% so với năm 2019). Tỷ trọng chi thường xuyên của Thành phố chỉ chiếm 51% (so với tỷ trọng 27% của cả nước). Nông nghiệp Thủ đô tăng trưởng 4,2% - mức cao nhất trong 9 năm trở lại đây…

Hà Nội vững tin làm nên những kỳ tích
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ (thứ 5 từ phải sang) thăm khu sản xuất của Tập đoàn SUNHOUSE để nắm bắt tình hình sản xuất- kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp.

Thành công này được quyết định bởi thành công chống dịch Covid-19 một cách quyết liệt và linh hoạt, bảo đảm yêu cầu chống dịch trong điều kiện “bình thường mới”, nhằm duy trì mức tăng trưởng chung.

Hơn nữa, Hà Nội hiện có lợi thế lớn, có không gian, có dư địa phát triển thuận lợi từ điều kiện tự nhiên và vị thế Thủ đô, trung tâm đầu não về chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, kinh tế và giao dịch quốc tế. Hà Nội chiếm 1% diện tích đất đai và 8,5% dân số, 82% trường đại học và 80% số phòng nghiên cứu khoa học trọng điểm, 65% đội ngũ trí thức và nhà khoa học và 2/ 5 khu công nghiệp công nghệ cao của cả nước.

Đến hết năm 2020, ngoài mấy chục sản phẩm công nghiệp chủ lực, Hà Nội hiện có khoảng 1.000 sản phẩm được công nhận OCOP (chiếm 41% các sản phẩm OCOP của toàn quốc). Có 13 đơn vị cấp huyện đạt, 367 xã đạt chuẩn nông thôn mới và đưa Hà Nội đứng đầu cả nước về số xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Ngoài ra, Thành phố quyết liệt triển khai cải cách các thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư ở trong nước và nước ngoài, Hà Nội có Đảng bộ lớn nhất cả nước. Bộ máy nhân sự của nhiệm kỳ mới 2021-2025 có nhiều lãnh đạo chủ chốt là nhà kinh tế và khoa học có chuyên môn và uy tín cao; đội ngũ cán bộ trẻ có sức trẻ, khát vọng, hoài bão và quyết tâm cống hiến lớn, chắc chắn sẽ tạo xung lực mới mạnh mẽ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cấp năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống chính trị trên địa bàn Thủ đô thời gian tới.

Khuôn khổ thể chế cho phát triển Thủ đô ngày càng được hoàn thiện, đồng bộ. Năm 2021, Hà Nội sẽ được Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ xem xét, điều chỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Hà Nội giai đoạn 2011- 2020; Luật Thủ đô và quy hoạch phát triển Hà Nội đến 2030, tầm nhìn đến 2050 làm hành lang pháp lý cho chiến lược phát triển giai đoạn 10 năm tới đây.

Thành phố sẽ có chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, với tinh thần không phải chỉ là trả lương cao theo năng lực và đóng góp, mà còn phải giao công việc và tạo môi trường làm việc để họ được cống hiến, được lắng nghe, tôn trọng với tư cách chuyên gia, giàu tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, sáng tạo và phản biện, vì sự nghiệp phát triển chung của Thủ đô.

Khai thác các cơ hội từ công nghiệp 4.0

Không những thế, động lực tăng trưởng của Thủ đô năm 2021 và tới đây còn được bổ sung mạnh mẽ từ những chương trình chuyển đổi số, khai thác các cơ hội mới từ Cách mạng công nghiệp 4.0 trong cộng đồng doanh nghiệp và các cấp chính quyền. Hà Nội đang chiếm khoảng 30% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động cả nước (bình quân Hà Nội có 19,3 doanh nghiệp trên 1000 dân, so với trung bình cả nước có 7,9 doanh nghiệp).

Hiện 90% doanh nghiệp được khảo sát ở Hà Nội quan tâm chuyển đổi số, quản trị số, trong đó, 40% doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư chuyển đổi số, nhất là phát triển các mô hình kinh doanh phi tiếp xúc truyền thống, hội họp trực tuyến, điều hành từ xa, thương mại điện tử, cũng như tìm kiếm một mô hình hoạt động kinh doanh linh hoạt hơn, vừa tiết giảm chi phí, vừa tối ưu nguồn lực và thích ứng với bối cảnh mới.

Theo Kế hoạch số 167/KH-UBND về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thủ đô năm 2021, Hà Nội phấn đấu tăng thêm từ 10% (khoảng 30.000) doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2021; Tạo thêm 150.000 việc làm mới; tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm trên 25% tổng kim ngạch xuất khẩu của Thủ đô, đóng góp khoảng 45% GRDP và trên 30% ngân sách Thành phố.

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được hỗ trợ chung về cải cách thủ tục hành chính; tiếp cận tín dụng; thuế; mặt bằng sản xuất; công nghệ, cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật; mở rộng thị trường; thông tin, tư vấn và pháp lý; phát triển nguồn nhân lực; được hỗ trợ kinh phí tham gia hội chợ triển lãm, hội thảo, hội nghị kết nối kinh doanh, giới thiệu sản phẩm công nghệ để tìm kiếm cơ hội kinh doanh; đặc biệt, được hỗ trợ 100% kinh phí tổ chức các khóa đào tạo khởi sự kinh doanh, 70% kinh phí tổ chức các khóa về quản trị kinh doanh...

Ngoài ra, động lực tăng trưởng Thủ đô còn tiềm tàng từ sự khai thác các nguồn lực và cơ chế quản lý phát triển kinh tế đô thị, kinh tế ban đêm, kinh tế chia sẻ, các dịch vụ trình độ cao, chất lượng cao trên hành trình hướng tới trung tâm hàng đầu của ASEAN về chuyển đổi số, an toàn an ninh thông tin mạng, trí tuệ nhân tạo; một trung tâm hàng đầu về thương mại và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa (năm 2021, Hà Nội được vinh dự đăng cai SEA Games và ParaGames)…Chính văn hóa - sáng tạo và hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại là nền tảng để Hà Nội thực hiện được 5 định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá phát triển Thủ đô giai đoạn 2021-2025…

Bí Thư Thành ủy Vương Đình Huệ đã nhấn mạnh: Hà Nội không chỉ là trái tim, mà còn là bộ mặt và đầu tầu tăng trưởng chung của cả nước, với nền văn hiến lâu đời, truyền thống văn hóa tiêu biểu, nơi hội tụ nhân tài, “Thành phố vì hòa bình”, thành viên của Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của thế giới; với tinh thần “Hà Nội yêu cầu phải cao hơn các địa phương khác”, “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”, quán triệt chủ đề công tác năm 2021 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, cộng với những lợi thế về mặt tự nhiên, địa lý, địa chính trị, sự quan tâm của Trung ương và thành tựu trong 35 năm đổi mới, Hà Nội ngày càng có tâm thế và hội tụ đủ các điều kiện để tạo kỳ tích trong năm 2021.

Trong đó, phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 7,0-8% và đón từ 13-15 triệu lượt khách du lịch trong nước (gấp đôi năm 2020); hoàn thành 236 nhiệm vụ giao 37 đầu mối sở, ban, ngành và quận, huyện, thị xã, gắn với phân công cơ quan chủ trì, phối hợp và tiến độ thời gian hoàn thành cụ thể; hướng tới mục tiêu đến năm 2025, Hà Nội là Thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực; đến năm 2030 trở thành thành phố “xanh - thông minh - hiện đại”, phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế; hoàn thành công nghiệp hóa và đến năm 2045, Hà Nội có chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, bền vững, là thành phố kết nối toàn cầu, có sức cạnh tranh quốc tế… theo tinh thần Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII./.

TS.Nguyễn Minh Phong

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu tại siêu thị, chợ truyền thống ở Hà Nội trong mọi tình huống

Đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu tại siêu thị, chợ truyền thống ở Hà Nội trong mọi tình huống

(LĐTĐ) Dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Gần đây nhất là việc Công ty Trách nhiệm hữu hạn cung ứng thực phẩm ...
Bắt giữ nhóm đối tượng thuê khách sạn sử dụng ma túy giữa mùa dịch

Bắt giữ nhóm đối tượng thuê khách sạn sử dụng ma túy giữa mùa dịch

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã phối hợp với Công an phường Phan Chu Trinh tiến hành kiểm tra lưu trú của khách để phòng, chống ...
Kết nối giao thương trực tuyến thanh long Việt Nam với Ấn Độ và Pakistan

Kết nối giao thương trực tuyến thanh long Việt Nam với Ấn Độ và Pakistan

(LĐTĐ) Ngày 5/8 tới đây, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) sẽ phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ và Đại sứ quán Việt Nam ...
Tổng Cục Hải quan gỡ vướng tình trạng ùn tắc hàng hóa ở cảng Cát Lái

Tổng Cục Hải quan gỡ vướng tình trạng ùn tắc hàng hóa ở cảng Cát Lái

(LĐTĐ) Tổng Cục Hải quan cho phép vận chuyển hàng hoá đang lưu giữ tại cảng Cát Lái đến cảng biển khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và ...
Thông báo khẩn tìm người đến ngõ 187 đường Hồng Hà và chợ Long Biên từ 18/7 đến 3/8

Thông báo khẩn tìm người đến ngõ 187 đường Hồng Hà và chợ Long Biên từ 18/7 đến 3/8

(LĐTĐ) Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận Ba Đình vừa phát thông báo tìm người đã đến ngõ 187 đường Hồng Hà, phường Phúc Xá và chợ Long Biên ...
Nhãn lồng Hưng Yên từng bước lên các sàn thương mại điện tử trong mùa dịch

Nhãn lồng Hưng Yên từng bước lên các sàn thương mại điện tử trong mùa dịch

(LĐTĐ) Nhằm hỗ trợ tiêu thụ nông sản địa phương vào mùa trên nền tảng số trong bối cảnh dịch Covid-19, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ ...
Nhiều ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng sử dụng các dịch vụ điện trực tuyến

Nhiều ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng sử dụng các dịch vụ điện trực tuyến

(LĐTĐ) Từ ngày 24/7, thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách toàn Thành phố để phòng, chống dịch Covid-19. Nhằm góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh, Tổng Công ...

Tin khác

Kỳ cuối:  Để người dân phố cổ vun đắp cho di sản trường tồn

Kỳ cuối: Để người dân phố cổ vun đắp cho di sản trường tồn

(LĐTĐ) Để phát huy giá trị di sản của phố cổ, rất nhiều ý kiến đã được đưa ra, chẳng hạn: Khai thác hiệu quả giá trị kiến trúc như là một sản phẩm du lịch đặc thù có tính cạnh tranh cao; tổ chức trình diễn nghề thủ công đặc trưng tại các phố “Hàng”; số hóa các di sản và sử dụng công nghệ để gia tăng trải nghiệm cho các du khách… Trong đó, các chuyên gia thừa nhận, việc đề cao giá trị văn hóa, con người phố cổ là một trong những yếu tố cốt lõi.
EVN Hà Nội nỗ lực đảm bảo tiến độ các dự án trong điều kiện vừa phòng dịch, vừa thi công

EVN Hà Nội nỗ lực đảm bảo tiến độ các dự án trong điều kiện vừa phòng dịch, vừa thi công

(LĐTĐ) Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVN Hà Nội) cũng như các nhà thầu đang nỗ lực đảm bảo tiến độ các dự án trong điều kiện vừa phòng, chống dịch, vừa thi công. Tuy nhiên, với hàng loạt khó khăn hiện hữu, hầu hết các dự án đang và sắp triển khai đều có nguy cơ chậm tiến độ, nhất là trong bối cảnh Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị 17/CT-UBND do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.
Ghi nhận hiệu quả ban đầu

Ghi nhận hiệu quả ban đầu

(LĐTĐ) Sau hơn 1 tháng thành phố Hà Nội thực hiện thí điểm ủy quyền cho công chức tư pháp hộ tịch các phường trực tiếp ký chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký đã cho thấy cách làm này đang giúp giảm thời gian chờ đợi cho người dân.
Thực hiện giãn cách xã hội Thành phố: Xử phạt nghiêm để tận dụng “thời gian vàng”

Thực hiện giãn cách xã hội Thành phố: Xử phạt nghiêm để tận dụng “thời gian vàng”

(LĐTĐ) Sau hơn 10 ngày thực hiện giãn cách xã hội, đa số các địa phương và người dân Thủ đô đều nghiêm chỉnh chấp hành tốt. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, vẫn còn không ít vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19. Để Hà Nội sớm trở lại cuộc sống “bình thường mới”, hơn lúc nào hết, thời điểm này, các lực lượng chức năng cần siết chặt kỷ luật, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm, tận dụng tối đa “thời gian vàng” để đẩy lùi dịch bệnh.
Để Thủ đô sớm trở lại cuộc sống bình thường

Để Thủ đô sớm trở lại cuộc sống bình thường

(LĐTĐ) Nhìn một cách tổng thể, đến thời điểm hiện tại, cả Thủ đô đã và đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 17 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội một cách nghiêm túc. Điều này có ý nghĩa quan trọng để Thủ đô sớm kiểm soát dịch bệnh.
Những “shipper áo xanh” đi chợ giúp dân mùa dịch

Những “shipper áo xanh” đi chợ giúp dân mùa dịch

(LĐTĐ) Mô hình "shipper áo xanh" đi chợ giúp dân để hỗ trợ mua lương thực, thực phẩm, đồ dùng thiết yếu đến các hộ cách ly của Đoàn Thanh niên phường Phúc Xá (quận Ba Đình, Hà Nội) triển khai trong những ngày qua thực sự là một mô hình hay, thể hiện tính nhân văn sâu sắc, góp phần chung tay phòng, chống dịch bệnh.
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố trao hỗ trợ tới Bệnh viện Phổi Hà Nội

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố trao hỗ trợ tới Bệnh viện Phổi Hà Nội

(LĐTĐ) Nhằm chia sẻ với những khó khăn, vất vả của của đội ngũ y, bác sĩ, cũng như bệnh nhân đang cách ly vì dịch Covid-19, sáng nay (2/8), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã tới thăm, trao hỗ trợ cho y, bác sĩ Bệnh viện Phổi Hà Nội và những bệnh nhân đang điều trị tại đây.
Hà Nội tăng cường nhiều chốt kiểm soát phòng dịch Covid-19

Hà Nội tăng cường nhiều chốt kiểm soát phòng dịch Covid-19

(LĐTĐ) Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, trên tinh thần Chỉ thị 17 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, các quận, huyện đã tăng cường thêm các chốt kiểm soát người dân đi lại, nhiều trường hợp không chính đáng bị xử lý nghiêm.
Kỳ 3: Giảm thiểu tác động để bảo tồn

Kỳ 3: Giảm thiểu tác động để bảo tồn

(LĐTĐ) Sự kết hợp hài hòa, sinh động của tổng thể kiến trúc và sự tiện lợi trong cuộc sống hằng ngày của phố cổ đã mang đến nhiều ngạc nhiên thú vị cho du khách trong nước và quốc tế khi đến với Hà Nội. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để bảo tồn phố cổ, cần có những biện pháp “mạnh” để giảm thiểu sự tác động và khai thác bền vững các tiềm năng.
Nhịp cầu nối dân với Đảng

Nhịp cầu nối dân với Đảng

Trải qua chặng đường 91 năm (1/8/1930 - 1/8/2021), công tác tuyên giáo của Đảng đã có những đóng góp quan trọng trong công cuộc xây dựng Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đội ngũ cán bộ tuyên giáo là đội quân tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, là nhịp cầu nối dân với Đảng, xây đắp niềm tin để nhân dân cùng Đảng đạt được những thành tựu trong các giai đoạn lịch sử của dân tộc. Phát huy truyền thống vẻ vang đó, ngành Tuyên giáo Thủ đô tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, góp phần tạo khí thế và động lực xây dựng, phát triển Thủ đô, đất nước.
Xem thêm
Phiên bản di động