M
15/05/2021 14:29

Hà Nội treo cờ Tổ quốc chào mừng bầu cử từ ngày 15/5 đến hết 25/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 317/TB-UBND về việc treo cờ Tổ quốc chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ động các phương án phòng, chống dịch trong ngày bầu cử Hà Nội: Thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm để đảm bảo an ninh, an toàn cho ngày bầu cử

Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học và Nhân dân trên địa bàn thành phố treo cờ Tổ quốc từ ngày 15/5/2021 đến hết ngày 25/5/2021.

Treo cờ Tổ quốc chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp từ ngày 15/5 đến hết 25/5
Hà Nội thực hiện treo cờ Tổ quốc chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội được giao hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện treo cờ Tổ quốc trên địa bàn thành phố theo đúng quy định.

Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, rà soát việc treo cờ Tổ quốc tại các cơ quan, công sở trên địa bàn, bổ sung, thay thế trong trường hợp cần thiết.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị kiểm tra việc treo cờ Tổ quốc ở các đơn vị thuộc quyền quản lý.

P.Ngân

Nguồn :