M
17:19 | 07/09/2018

Hà Nội: Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản đã ký ban hành Công văn số 4071/UBND-KT về việc tiếp tục đẩy mạnh nhiệm vụ tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trên địa bàn.

Hà Nội chú trọng đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch
Chú trọng khen thưởng người lao động trực tiếp sản xuất
ha noi thao go kho khan thuc day san xuat kinh doanh cho doanh nghiep
Ảnh minh họa

Theo đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trên địa bàn TP trong những tháng cuối năm 2018; tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp như: Tăng cường công tác tuyên truyền để cộng đồng doanh nghiệp hiểu rõ và ủng hộ, hợp tác trong các chương trình cải cách, hiện đại hóa giải quyết thủ tục hành chính;

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các khâu quản lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao năng lực, kỹ năng quản trị, điều hành phục vụ sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp;

Tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, đề xuất các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh xuất khẩu;

Tăng cường thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học công nghệ thông qua việc triển khai các dự án, chương trình liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu đổi mới công nghệ…

Đồng thời, UBND TP yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; các Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn TP nghiêm túc thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện hàng quý gửi kết quả về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND TP.

T.V

Nguồn :