M
22/04/2020 19:08

Hà Nội tạo lập môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh sau khi hết dịch

(LĐTĐ) Hà Nội phấn đấu năm 2020, các chỉ tiêu về Môi trường kinh doanh tiếp tục đạt và vượt so với các chỉ tiêu đã đạt được trong năm 2019. Phấn đấu duy trì Chỉ số PCI năm 2020 trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước; tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp trong bối cảnh ứng phó với dịch Covid - 19 và khôi phục đầu tư, sản xuất, kinh doanh sau khi hết dịch.

ha noi tao lap moi truong thuan loi cho doanh nghiep dau tu san xuat kinh doanh sau khi het dich Hà Nội sẽ có kế hoạch tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội
ha noi tao lap moi truong thuan loi cho doanh nghiep dau tu san xuat kinh doanh sau khi het dich Chuẩn bị tâm thế sống chung, an toàn với dịch Covid-19

Đó là một trong những chỉ tiêu Thành phố Hà Nội đặt ra tại kế hoạch số 83/KH -UBND Hà Nội ngày 22/4 triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo kế hoạch, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên của Chính phủ trong những năm qua. Chỉ số Môi trường Kinh doanh của Việt Nam đã có những bước cải thiện nhanh, vững chắc, được các tổ chức quốc tế đánh giá cao, được doanh nghiệp và người dân ghi nhận.

ha noi tao lap moi truong thuan loi cho doanh nghiep dau tu san xuat kinh doanh sau khi het dich
Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi nhất cho DN đầu tư, sản xuất

Tuy nhiên, chất lượng môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của nước ta còn ở thứ hạng trung bình trong nhóm ASEAN, Chỉ số Môi trường Kinh doanh năm 2019 mặc dù tăng điểm nhưng giảm 01 bậc so với năm 2018, xếp thứ 70. Điều đó đòi hỏi Việt Nam cần tiếp tục nỗ lực cải cách mạnh mẽ để đạt mục tiêu trong nhóm 4 nước đứng đầu ASEAN.

Thành phố Hà Nội đã triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, kết nối việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo tinh thần của các Nghị quyết của Chính phủ với việc cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Thành phố Hà Nội được Chính phủ ghi nhận là địa phương chủ động, tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết; đã đạt được kết quả tích cực, đóng góp vào kết quả chung của cả nước.

Tuy nhiên, môi trường kinh doanh của Thành phố vẫn còn một số hạn chế. Một số chỉ số thành phần, một số chỉ tiêu trong chỉ số PCI vẫn xếp hạng thấp, giảm hạng.

Trước yêu cầu tiếp tục phải có sự chuyển biến mạnh mẽ về môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, ứng phó với dịch Covid - 19, UBND Thành phố yêu cầu triển khai hiệu quả Nghị quyết số 02/NQ - CP của Chính phủ, góp phần cùng cả nước thực hiện mục tiêu nâng cao thứ hạng trong các xếp hạng quốc tế; Chỉ số Môi trường kinh doanh của Ngân hàng thế giới ( WB ); Chỉ số Năng lực cạnh tranh của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) và các chỉ số khác.

Tại kế hoạch, Thành phố yêu cầu phải tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp trong bối cảnh ứng phó với dịch Covid - 19 và khôi phục đầu tư, sản xuất, kinh doanh sau khi hết dịch. Tạo động lực để tăng cường thu hút đầu tư, cả đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài. Chuẩn bị tốt các điều kiện để sẵn sàng đón thời cơ mới, làn sóng chuyển hướng đầu tư ra ngoài Trung Quốc, từ các quốc gia tham gia hiệp định EV- FTA và EV-IPA.

Thành phố đặt ra các chỉ tiêu cụ thể như: Phấn đấu năm 2020, các chỉ tiêu về Môi trường kinh doanh tiếp tục đạt và vượt so với các chỉ tiêu đã đạt được trong năm 2019. Phấn đấu duy trì Chỉ số PCI năm 2020 trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Các Sở, ngành, quận, huyện, thị xã duy trì công khai minh bạch, cập nhật và hướng dẫn rõ ràng 100 % các quyết định, chính sách, thủ tục hành chính trên website / trang thông tin điện tử của đơn vị; Giữ vững tỷ lệ đăng ký kinh doanh qua mạng đạt 100 %. Duy trì tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử đạt trên 98 %. Đảm bảo 100 % hồ sơ hoàn thuế được kiểm tra theo quy quyết đúng hạn.

Thành phố cũng yêu cầu duy trì thời gian đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản còn 14 ngày. Phấn đấu 100 % thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn được cung cấp trực tuyến cấp độ 3, 4.

Cùng với đó Thành phố đặt mục tiêu phấn đấu ít nhất 30 % hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. 100 % trường học, bệnh viện, công ty điện, công ty cấp, thoát nước, công ty vệ sinh môi trường, các công ty viễn thông, bưu chính trên địa bàn đô thị phối hợp với các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để thu học phí, viện phí, tiền điện . . . bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, ưu tiên giải pháp thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ.

ha noi tao lap moi truong thuan loi cho doanh nghiep dau tu san xuat kinh doanh sau khi het dich
Thành phố đẩy mạnh cài cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin

Về nhiệm vụ và trách nhiệm, Thành phố yêu cầu các đơn vị sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã phải có trách nhiệm chung, tiếp tục rà soát, chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát huy để các chỉ số thành phần, các chỉ tiêu của Chỉ số PCI đạt kết quả tốt, khắc phục các chỉ số thành phần, chỉ tiêu còn xếp hạng thấp.

Tăng cường thông tin, tuyên truyền đến cộng đồng doanh nghiệp, đến các các đơn vị thuộc Thành phố; nâng cao nhận thức ý thức, trách nhiệm của lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công chức của các ngành, các cấp về việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ứng phó với dịch Covid – 19. Thực hiện với tinh thần kiên định và phát huy cao nhất phương châm của Thành phố trong nhiều năm qua là “Xây dựng chính quyền phục vụ - Lấy người dân và doanh nghiệp là đối tượng để phục vụ”.

Ngoài ra phải cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin để giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp trong khởi sự kinh doanh và thực hiện các quy định của nhà nước Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã. Nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, hạn chế tối đa việc doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần, khắc phục tình trạng quá hạn trong giải quyết TTHC . Đảm bảo thực thi đúng, đầy đủ những quy định về điều kiện kinh doanh đã được đơn giản hóa; không tự đặt thêm điều kiện kinh doanh dưới mọi hình thức; xử lý nghiêm những cán bộ, công chức không thực hiện đúng, đầy đủ các quy định mới về điều kiện kinh doanh.

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã cũng cần tiếp tục rà soát, đơn giản hoá và kiến nghị đơn giản hóa theo thẩm quyền các thủ tục hành chính để tạo thuận lớn cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình giao dịch. Chú trọng trao đổi thông tin giữa các sở, ngành, quận, huyện, thị xã; giữa các phòng ban trong nội bộ cơ quan để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quá trình quản lý của bộ máy hành chính nhà nước...

Tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả và triển khai mới các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, xây dựng các tài liệu trực tuyển giúp người dân nâng cao nhận thức, tham gia chính quyền điện tử và thành phố thông minh. Đặc biệt tất cả các sở, ngành, quận, huyện, thị xã theo chức năng nhiệm vụ công khai minh bạch, cập nhật và hướng dẫn rõ ràng: quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các quyết định, chính sách, thủ tục hành chính cho công dân, doanh nghiệp trên website /trang thông tin điện tử của đơn vị . . .

T.Vũ

Nguồn :