M
05/12/2019 09:29

Hà Nội tăng cường các biện pháp hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách

(LĐTĐ) Nhằm tăng cường công tác thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách và công tác quản lý thuế năm 2019, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp quản lý thu ngân sách trên địa bàn Thủ đô trong năm 2019.  

ha noi tang cuong cac bien phap hoan thanh nhiem vu thu ngan sach Hà Nội công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về dự án đầu tư công
ha noi tang cuong cac bien phap hoan thanh nhiem vu thu ngan sach Nguồn nước sạch Hà Nội đang khai thác bảo đảm chất lượng
ha noi tang cuong cac bien phap hoan thanh nhiem vu thu ngan sach Tháo gỡ vướng mắc cho các dự án nước sạch

Trong đó, tập trung thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước, phòng ngừa tham nhũng, ý thức trách nhiệm trong việc thực thi công vụ; công khai và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về kỷ cương, kỷ luật, có thái độ hành vi tiêu cực trong quản lý ngân sách.

ha noi tang cuong cac bien phap hoan thanh nhiem vu thu ngan sach
Ảnh minh họa (IT)

UBND thành phố Hà Nội giao UBND quận, huyện, thị xã, các sở, ngành quán triệt thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy thương mại đầu tư nhằm phát triển kinh tế, tạo nguồn thu vững chắc cho ngân sách nhà nước.

Các cấp, các ngành Thành phố phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế, Hải quan trong công tác thu hồi nợ đọng và nợ tiền sử dụng đất; các thành viên Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất Thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trên địa bàn về công tác thuế.

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính đẩy nhanh công tác rà soát xác định giá đất cụ thể đối với các dự án đã có quyết định giao đất, chuyển mục đích; UBND quận, huyện, thị xã dự kiến có số thu không đạt kế hoạch, thường xuyên tổ chức họp giao ban đánh giá việc thực hiện công tác đấu giá sử dụng đất năm 2019, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và có giải pháp quyết liệt để hoàn thành theo kế hoạch được giao.

Các Cơ quan: Thuế, Tài chính, Kho bạc nhà nước Thành phố phối hợp, rà soát xử lý và trình các cấp có thẩm quyền xử lý đôn đốc thu kịp thời vào ngân sách nhà nước đối với những khoản thu từ thuế, phí, lệ phí, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, những khoản thu khác, thu từ các quỹ của ngân sách nhà nước... theo đúng chế độ, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, các cơ quan này có nhiệm vụ phối hợp thực hiện ghi thu – ghi chi kịp thời tiền thuê đất, tiền sử dụng đất đối với số tiền nhà đầu tư đã ứng trước để thực hiện giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật; khấu trừ kịp thời số tiền thuế phát sinh hoặc còn nợ vào ngân sách nhà nước khi thực hiện giải ngân vốn đầu tư công.

UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo UBND cấp xã tăng cường phối hợp với cơ quan thuế trong việc quản lý hộ cá nhân kinh doanh, chống thất thu đối với các lĩnh vực xây dựng nhà tư nhân, kinh doanh vãng lai, cho thuê nhà, các hình thức kinh doanh phi truyền thống,… trên địa bàn quản lý.

Cơ quan Thuế, Hải quan tập trung tăng cường công tác thanh kiểm tra, quản lý thu, chống thất thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại và chuyển giá; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra thuế; quản lý chặt chẽ hoàn thuế, đảm bảo đúng đối tượng, chính sách và pháp luật của nhà nước; thực hiện đầy đủ, kịp thời các kết luận kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra…

Cục Hải quan Thành phố tiếp tục phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước tạo thuận lợi, đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp, nhằm tăng thu cho ngân sách nhà nước, góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội.

Mạnh Tiến

Nguồn :