M
01/04/2020 16:43

Hà Nội tạm hoãn đại hội đảng bộ cấp cơ sở để tập trung chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ủy trực thuộc Thành ủy nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư và Ban Thường vụ Thành ủy, tạm hoãn tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở cho đến khi có chỉ đạo mới để phòng ngừa lây lan và tập trung cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

ha noi tam hoan dai hoi dang bo cap co so de tap trung chong dich covid 19 Đoàn viên, thanh niên Thủ đô chung tay phòng, chống dịch Covid-19
ha noi tam hoan dai hoi dang bo cap co so de tap trung chong dich covid 19 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc công bố dịch Covid-19 toàn quốc
ha noi tam hoan dai hoi dang bo cap co so de tap trung chong dich covid 19 Hà Nội rà soát người lao động bị ảnh hưởng nhiều vì dịch Covid-19 để có chính sách hỗ trợ

Chỉ đạo này được nêu rõ tại Thông báo số 2537-TB/TU ngày 31/3/2020 của Thành ủy Hà Nội về “Kết luận của Thường trực Thành ủy Hà Nội về một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 14 (từ ngày 30/3 đến ngày 5/4) và công tác phòng, chống dịch Covid-19”.

Thường trực Thành ủy chỉ đạo, trong thời gian tạm dừng tổ chức đại hội, cấp ủy các cấp tập trung nghiên cứu hoàn thành các văn kiện đại hội và tham gia góp ý cho văn kiện đại hội cấp trên, bảo đảm chất lượng, trí tuệ.

Theo báo cáo tại Hội nghị giao ban của Thường trực Thành ủy với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố Hà Nội diễn ra sáng 31/3, tính đến ngày 27/3, toàn thành phố Hà Nội đã có 16.317/17.116 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội, đạt tỷ lệ 95,33%; 83/89 đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức đại hội điểm, đạt tỷ lệ 93,26%.

Hoàng My

Nguồn :