M
11/05/2021 14:31

Hà Nội tạm dừng hoạt động các nhà hàng bia, quán bia hơi để phòng dịch

(LĐTĐ) Ngày 11/5, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản số 1108/UBND-KGVX về tạm dừng một số hoạt động có nguy cơ lây lan dịch Covid-19. Theo đó, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu tạm dừng hoạt động các nhà hàng bia, quán bia, bia hơi và giải tỏa ngay các chợ cóc, chợ tạm lấn chiếm vỉa hè.

Hà Nội: Xem xét tạm dừng hoạt động quán bia hơi để phòng, chống Covid-19 Khởi tố vụ án “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” đối với Bia SAIGON VIETNAM

Thực hiện kết luận chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy tại hội nghị Thường trực Thành ủy quán triệt chỉ đạo Ban chỉ đạo Thành phố, cấp ủy, chính quyền từ Thành phố đến cơ sở về công tác phòng chống dịch Covid-19; ngày 11/5/2021 Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Để chủ động ngăn chặn, kiểm soát tình hình dịch bệnh, đặc biệt là các địa điểm có nguy cơ cao; Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tiếp tục chỉ đạo một số nội dung sau:

Tạm dừng hoạt động các nhà hàng bia, quán bia, bia hơi cho đến khi có chỉ đạo mới Thành phố.

Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo giải tỏa ngay các chợ cóc, chợ tạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.

P.N

Nguồn :