M
14/05/2020 11:28

Hà Nội sẽ khen thưởng các tổ chức đảng “Trong sạch, vững mạnh”

Thường trực Thành ủy Hà Nội đồng ý về chủ trương tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng các tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu và đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong 5 năm (2015-2020).

ha noi se khen thuong cac to chuc dang trong sach vung manh Bầu người tài đức vì sự nghiệp xây dựng quê hương
ha noi se khen thuong cac to chuc dang trong sach vung manh Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hương tại Nhà lưu niệm Bác Hồ
ha noi se khen thuong cac to chuc dang trong sach vung manh Chuẩn bị thật tốt công tác tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thành ủy Hà Nội vừa có Thông báo số 2586-TB/TU ngày 12/5/2020 về kết luận của Thường trực Thành ủy về việc tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng các tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu và đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong 5 năm (2015-2020) gắn với sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị trên địa bàn Thành phố và kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020).

Thông báo nêu, sau khi nghe Ban Tuyên giáo Thành uỷ trình bày Tờ trình số 666/TTr-BTGTU ngày 6/5 và các ý kiến thống nhất tại Hội nghị, Thường trực Thành ủy thống nhất kết luận: Đồng ý về chủ trương tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng các tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu và đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong 5 năm (2015-2020) gắn với sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị trên địa bàn thành phố và kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) theo đề xuất của Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Thường trực Thành ủy giao Ban Tuyên giáo Thành ủy và Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị bảo đảm thiết thực, ý nghĩa, có sức lan tỏa nhằm thúc đẩy và khích lệ cán bộ, đảng viên thi đua yêu nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Về thành phần, thống nhất phương án 1 với 300 đại biểu. Về biểu dương khen thưởng tổ chức đảng cấp trên cơ sở cần rà soát kỹ quy trình bảo đảm các tập thể, cá nhân được khen thưởng phải xứng đáng, chính xác, đầy đủ các nguyên tắc, tiêu trí theo Kế hoạch số 182-KH/TU ngày 13/3/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Thường trực Thành ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa hội nghị gắn với chuỗi các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hoàng Phúc

Nguồn :