M
23/04/2021 22:35

Hà Nội: Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6

(LĐTĐ) Chiều 23/4, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 1814/QĐ-UBND phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021 - 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đây là hai khối lớp sẽ học sách giáo khoa mới theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Chủ động lựa chọn sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6

Cụ thể, danh mục sách giáo khoa lớp 2 gồm 19 cuốn sách giáo khoa của 8 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, gồm: Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Tự nhiên xã hội, Âm nhạc, Mỹ thuật, Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm và môn tự chọn là Tiếng Anh.

Danh mục sách giáo khoa lớp 6 gồm 28 cuốn sách giáo khoa cho 12 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, gồm: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Giáo dục công dân, Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, Tin học, Công nghệ, Âm nhạc, Mỹ thuật, Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp.

Hà Nội: Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6
Từ năm học 2021 - 2022, học sinh lớp 2 và lớp 6 sẽ thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với sách giáo khoa mới.

Thông tin về quy trình lựa chọn sách giáo khoa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Xuân Tiến cho biết, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tham mưu với Thành phố thành lập Hội đồng thẩm định của từng môn học ở mỗi lớp. Mỗi Hội đồng có ít nhất 15 thành viên, đọc và nghiên cứu sách giáo khoa. Sau đó, các thành viên Hội đồng họp, chia sẻ ý kiến và bỏ phiếu kín để lựa chọn. Đầu sách nào có số phiếu quá bán sẽ được lựa chọn vào danh mục và trình Thành phố ra quyết định.

Được biết, năm học 2021 - 2022 là năm học đầu tiên học sinh lớp 2 và lớp 6 trên cả nước học sách giáo khoa mới theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thời gian qua, thành phố Hà Nội đã khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị để bảo đảm các điều kiện dạy và học chất lượng cho hai khối lớp.

Việc lựa chọn sách giáo khoa bám sát hai nhóm tiêu chí cơ bản do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quy định gồm: Phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương; phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông.

Theo kế hoạch, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ phổ biến danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt tới các Phòng Giáo dục và Đào tạo quận/huyện/thị xã để các đơn vị phổ biến tới các trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn. Trên cơ sở danh mục sách giáo khoa do Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt, các nhà trường chủ động lựa chọn sách giáo khoa phù hợp để tổ chức giảng dạy từ năm học 2021 - 2022.

T.P

Nguồn :