M
13/05/2021 12:07

Hà Nội nghiên cứu mô hình xe điện 2 bánh kết nối các phương thức vận tải hành khách công cộng

(LĐTĐ) Tại nhiều thành phố lớn trên thế giới, xe điện hai bánh được coi là một trong những giải pháp góp phần giảm thiểu tình trạng ô nhiễm không khí. Ở Việt Nam, do đặc điểm giao thông đô thị nhiều ngõ ngách, nên có thể coi là một xã hội phụ thuộc rất nhiều vào xe máy, ô nhiễm môi trường gia tăng… bởi vậy, mô hình xe điện 2 bánh kết nối các phương thức vận tải hành khách công cộng được kỳ vọng giảm thiểu tình trạng trên.

Tạm đình chỉ chức vụ Giám đốc vi phạm quy định phòng chống dịch Thần tốc, đồng lòng, đẩy lùi dịch bệnh Sơn Tây quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an toàn ngày bầu cử

Tại cuộc họp với Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải đã báo cáo đề xuất thí điểm mô hình xe điện 2 bánh kết nối các phương thức vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Qua xem xét, đề án cơ bản phù hợp với một trong các giải pháp tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 04/7/2017 của Hội đồng nhân dân.

Đề án đã cung cấp giải pháp kết nối phương tiện với phương tiện vận tải công cộng cá nhân để nâng cao hiệu quả, khuyến khích phát triển phương tiện giao thông thân thiện với môi trường tăng cường khả năng kết nối các tuyến xe buýt đặc biệt là tuyến xe buýt nhanh BRT.

Trên các cơ sở liên quan, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đề nghị Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến của các thành viên dự họp. Hoàn thiện đề án để báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận làm cơ sở tổ chức triển khai các bước tiếp theo.

Đinh Luyện

Nguồn :