M
23/07/2020 11:51

Hà Nội kiểm điểm trách nhiệm chậm giải ngân theo tiến độ

(LĐTĐ) Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Uỷ ban nhân dân Thành phố yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm, tập thể, cá nhân, người đứng đầu liên quan không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ.

Khẳng định vị trí, vai trò trong phát triển báo chí Thủ đô
Không để tình trạng đào hè đường sau khi mới hạ ngầm, chỉnh trang đô thị

Cụ thể UBND Thành phố ban hành Chương trình hành động số 144/CTr-UBND triển khai cụ thể các nội dung trên, yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ:

Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh. Theo đó các đơn vị phải hướng dẫn an toàn cho từng loại hình sản xuất kinh doanh, đảm bảo mục tiêu kép: phòng, chống dịch tốt và tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn phù hợp với các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo giai đoạn. Thực hiện giám sát về y tế trong thời gian quy định đối với các chuyên gia hết thời gian cách ly về làm việc tại địa bàn.

4844 2355 image001
Ảnh minh hoạ

Cùng với đó rà soát lại từng nhiệm vụ, biện pháp để tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh, nhất là thu hút đầu tư phát triển, đẩy nhanh tiến độ xử lý, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh để phục hồi và phát triển nền kinh tế.

Ngoài ra các đơn vị phải chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cần thiết để thu hút nguồn lực đầu tư mới như: công tác quy hoạch; hạ tầng; đất đai; đào tạo nguồn nhân lực; đảm bảo về năng lượng; cải cách thủ tục hành chính;... sẵn sàng đón nhận các dòng vốn đầu tư dịch chuyển, tập trung hướng vào các tập đoàn đa quốc gia lớn, công nghệ cao, hiện đại, thân thiện môi trường.

Đặc biệtt UBND Thành phố yêu cầu tiếp tục rà soát, cắt giảm triệt để các thủ tục hành chính còn chồng chéo, vướng mắc, không cần thiết trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị. Đổi mới lề lối phương thức làm việc thông qua việc xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử; đẩy mạnh hình thức họp trực tuyến; đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Nâng cao tinh thần, thái độ, năng lực làm việc của đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ ở vị trí thực thi chính sách; kiểm điểm, xử lý nghiêm khắc đối với cá nhân, tập thể suy thoái về đạo đức nghề nghiệp, cố tình gây khó khăn, nhũng nhiễu trong xử lý công vụ; phát huy tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp; cử đầu mối và thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận kiến nghị của người dân và doanh nghiệp để kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

UBND các quận, huyện, thị xã: Phối hợp các sở, ngành triển khai cắm mốc đối với các dự án theo quy định; Thành lập Hội đồng giải phóng mặt bằng và triển khai bồi thường giải phóng mặt bằng tại các địa phương; Phối hợp tham gia ý kiến vào các đồ án quy hoạch liên quan.

Đối với việc đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, UBND Thành phố yêu cầu: Tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả đầu tư công, rà soát, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công của Thành phố và cơ sở; chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về trình tự, thủ tục, hồ sơ dự án, công tác bồi thường, GPMB theo thẩm quyền và báo cáo ngay UBND Thành phố nội dung vượt thẩm quyền.

Phân công lãnh đạo theo dõi tiến độ thực hiện từng dự án, lập kế hoạch giải ngân của từng dự án do đơn vị làm chủ đầu tư, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng dự án. Kết quả giải ngân của từng dự án là căn cứ chủ yếu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020. Trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ đề ra, kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân liên quan; trường hợp kết quả giải ngân năm 2020 đạt dưới 100% thì không xét thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ cho người đứng đầu, chủ đầu tư dự án và các cá nhân liên quan năm 2020.

T.V

Nguồn :