M
22:40 | 26/08/2019

Hà Nội hướng dẫn người dân chỉ thực hiện 1 lần đối với hồ sơ, thủ tục hành chính cần bổ sung, hoàn thiện

(LĐTĐ) UBND Thành phố chỉ đạo tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

ha noi huong dan nguoi dan chi thuc hien 1 lan doi voi ho so thu tuc hanh chinh can bo sung hoan thien Rút gọn thời gian giải quyết thủ tục đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú
ha noi huong dan nguoi dan chi thuc hien 1 lan doi voi ho so thu tuc hanh chinh can bo sung hoan thien Nhân thêm nhiều sáng kiến hay, hành động đẹp
ha noi huong dan nguoi dan chi thuc hien 1 lan doi voi ho so thu tuc hanh chinh can bo sung hoan thien
Hà Nội yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát CBCCVC trong hoạt động công vụ, giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp (Ảnh minh hoạ)

Cụ thể thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019, Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 20/8/2019 chỉ đạo tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ trên địa bàn Thành phố, cụ thể như sau:

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), trong đó: tăng cường kiểm tra, giám sát CBCCVC trong hoạt động công vụ, giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp; giải quyết dứt điểm, kịp thời các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của người dân và DN. Xây dựng đội ngũ CBCC vững vàng về chính trị, tư tưởng, trong sáng về đạo đức, lối sống, thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ trong giải quyết công việc của người dân và DN. Xử lý ngay người đứng đầu có biểu hiện bao che, dung túng nhân viên dưới quyền có hành vi sai trái.

Thực hiện CCHC, công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, đối mới công nghệ quản lý, trong đó: nhận diện nguy cơ tham nhũng theo vị trí việc làm để có biện pháp kiểm tra, giám sát; khắc phục ngay những sơ hở có thể gây phiền hà, sách nhiễu đối với người dân và DN; rà soát, tinh giản TTHC; rút ngắn thời gian, đưa ra lộ trình giải quyết phù hợp, đúng quy định.

Trường hợp cần bổ sung hồ sơ, tài liệu hướng dẫn cụ thể, đầy đủ để người dân và DN thực hiện 01 lần, tránh tình trạng đi lại, bổ sung hồ sơ nhiều lần; nâng cao công tác đối thoại với người dân và DN theo hướng thực chất, cầu thị; công khai thời gian, địa điểm tiếp dân của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; lịch tiếp nhận và giải quyết TTHC trên trang thông tin điện tử và trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức. Công khai đường dây nóng, hộp thư điện tử, kết quả xử lý, nếu có lỗi phải công khai xin lỗi người dân và DN đồng thời khắc phục hậu quả, xử lý vi phạm đúng quy định. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN; đẩy mạnh đánh giá sự hài lòng của người dân và DN đối với hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và các tổ chức cung cấp dịch vụ công.

Tăng cường thanh, kiểm tra công vụ và xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện vi phạm. Không xử lý hành chính mà phải xử lý hình sự nghiêm minh đối với hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà với người dân, DN đã đủ cấu thành yếu tố tội phạm theo quy định.

TV

Nguồn :