M
29/04/2020 17:49

Hà Nội: Gần 506 tỷ đồng đến tay người gặp khó khăn do dịch Covid -19

Từ ngày 29/4/2020 Hà Nội bắt đầu thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ của Thành phố cho các đối tượng cho người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội; người thuộc hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của thành phố Hà Nội.

ha noi gan 506 ty dong den tay nguoi gap kho khan do dich covid 19 Hà Nội phân bổ 650 tỷ đồng cho hộ nghèo vay khắc phục thiệt hại dịch Covid -19
ha noi gan 506 ty dong den tay nguoi gap kho khan do dich covid 19 Đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân trong giai đoạn phòng chống dịch Covid -19

Cụ thể, ngày 29/4, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 1757 /QĐ-UBND phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội; người thuộc hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của thành phố Hà Nội.

ha noi gan 506 ty dong den tay nguoi gap kho khan do dich covid 19
Nhiều hộ gia đình gặp khó khăn được chính quyền địa phương trao trợ cấp

Theo thống kê, trên địa bàn thành phố có gần 415 nghìn người gồm các đối tượng: người có công với cách mạng (bao gồm cả thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động hằng tháng), đối tượng bảo trợ xã hội, các hộ nghèo, cận nghèo. Các đối tượng này sẽ được nhận hỗ trợ với tổng kinh phí gần 506 tỷ đồng, do UBND các quận, huyện, thị xã tạm ứng từ ngân sách. Việc chi trả cho các đối tượng được thực hiện ngay từ ngày 29/4/2020.

UBND thành phố giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan hướng dẫn, tổ chức thực hiện thống nhất việc hỗ trợ theo quy định, bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch; đồng thời kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện tại các địa phương, đơn vị, kịp thời xử lý những vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền.

Trong quá trình triển khai, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức kiểm tra, rà soát, xem xét và phê duyệt danh sách hỗ trợ với đối tượng là người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, bao gồm cả thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động hằng tháng có tên trong danh sách hưởng trợ cấp tháng 4/2020; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng trong danh sách hưởng trợ cấp tháng 4/2020 và người thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo của thành phố Hà Nội trong danh sách hộ nghèo, cận nghèo đến ngày 31/12/2019.

Thành phố Hà Nội yêu cầu các địa phương triển khai gói hỗ trợ an sinh xã hội đến với một số nhóm đối tượng bị ảnh hưởng sâu bởi dịch Covid-19 nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả. Các đơn vị gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trước ngày 10/5/2020.

UBND Thành phố cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp huyện, xã thực hiện giám sát việc thực hiện chính sách theo quyết định này.

T.V

Nguồn :