M
21:42 | 16/05/2019

Hà Nội dự kiến tăng học phí một số cấp học năm học 2019 - 2020

(LĐTĐ) Năm học 2019 - 2020, Thành phố Hà Nội dự kiến mức thu học phí theo nguyên tắc: Giữ nguyên mức thu học phí như năm học 2018 - 2019 đối với trẻ em mầm non 5 tuổi, học sinh cấp THCS, giáo dục thường xuyên cấp THCS và tăng mức thu học phí đối với các cấp học còn lại.

ha noi du kien tang hoc phi mot so cap hoc nam hoc 2019 2020 Hà Nội thống nhất mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập
ha noi du kien tang hoc phi mot so cap hoc nam hoc 2019 2020 Thêm đối tượng được miễn học phí
ha noi du kien tang hoc phi mot so cap hoc nam hoc 2019 2020 Miễn học phí cho học sinh THCS: Xử lý nghiêm nếu thu trái quy định

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm học 2018 - 2019, mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội được thực hiện theo Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND.

Theo đó, học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành thị (các phường, thị trấn) đóng 155.000 đồng/tháng/học sinh; học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn nông thôn (các xã trừ các xã miền núi) đóng 75.000 đồng/tháng/học sinh; học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn các xã miền núi đóng 19.000 đồng/tháng/học sinh.

Theo kết quả Khảo sát mức sống dân cư qua các năm do Tổng cục Thông kê công bố, thành phố Hà Nội là một trong những địa phương có mức thu nhập bình quân đầu người cao hơn khá nhiều so với thu nhập bình quân của cả nước và cũng là thành phố có mức thu nhập đứng đầu vùng Đồng bằng sông Hồng và đứng thứ 3 của cả nước.

ha noi du kien tang hoc phi mot so cap hoc nam hoc 2019 2020
Năm học 2019 - 2020, Hà Nội dự kiến tăng học phí ở một số cấp học

Tuy nhiên, mức thu học phí của Hà Nội hiện nay (ở một số cấp học, khu vực) thấp hơn một số thành phố trực thuộc Trung ương và Đồng bằng sông Hồng. Do vậy chưa huy động được nguồn lực từ sự đóng góp của người dân cho giáo dục.

Để phù hợp với chủ trương tiến tới miễn học phí đối với trẻ em mầm non 5 tuổi, học sinh THCS trường công lập (theo dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi) và nguyên tắc xây dựng mức thu học phí đã được HĐND Thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội dự kiến mức thu học phí năm học 2019 - 2020 theo nguyên tắc: Giữ nguyên mức thu học phí như năm học 2018 - 2019 đối với trẻ em mầm non 5 tuổi, học sinh cấp THCS, giáo dục thường xuyên cấp THCS và tăng mức thu học phí theo nguyên tắc đã được HĐND Thành phố thông qua đối với các cấp học còn lại.

Cụ thể, mức thu học phí đối với trẻ mầm non 5 tuổi, học sinh cấp THCS, giáo dục thường xuyên cấp THCS vẫn giữ nguyên như năm học 2018 - 2019. Theo đó, học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành thị (các phường, thị trấn) đóng 155.000 đồng/tháng/học sinh; trên địa bàn nông thôn (các xã trừ các xã miền núi) đóng 75.000 đồng/tháng/học sinh; ở các xã miền núi đóng 19.000 đồng/tháng/học sinh.

Mức thu của các cấp học còn lại, bao gồm mầm non (dưới 5 tuổi), THPT, giáo dục thường xuyên cấp THPT sẽ được điều chỉnh tăng. Mức tăng đề xuất cụ thể như sau: Học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành thị (các phường, thị trấn) đóng 220.000 đồng/tháng/học sinh; trên địa bàn nông thôn (các xã trừ các xã miền núi) đóng 95.000 đồng/tháng/học sinh; ở các xã miền núi đóng 24.000 đồng/tháng/học sinh.

Như vậy, so với năm học 2018 - 2019, mức học phí tăng nhiều nhất là ở đối tượng học sinh theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành thị (các phường, thị trấn) với mức tăng 41,9%. Mức tăng học phí của học sinh ở địa bàn nông thôn (các xã trừ các xã miền núi) là 26,7% và mức tăng học phí của học sinh ở các xã miền núi là 26,3%.

Nghị quyết 05/2016/NQ-HĐND giao trách nhiệm UBND Thành phố trình HĐND Thành phố mức thu học phí đối với chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập năm học 2019 - 2020 và các năm tiếp theo theo nguyên tắc học phí hàng năm sẽ được điều chỉnh tăng dần trong khung quy định; đến năm học 2020 - 2021 mức thu học phí sẽ bằng mức cao nhất trong khung quy định tại Khoản 1, Điều 4, Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ đối với vùng thành thị, nông thôn và bằng 50% mức cao nhất trong khung quy định đối với vùng miền núi.

PV

Nguồn :