M
25/05/2020 16:22

Hà Nội: Đảm bảo hệ thống cây xanh trong quá trình cải tạo vỉa hè

Nhằm bảo vệ hệ thống cây xanh đô thị trên địa bàn Thành phố góp phần cải tạo môi trường, đáp ứng thẩm mỹ, mỹ quan, cảnh quan không gian xanh đô thị trên địa bàn Thành phố và khắc phục tồn tại trong quá trình thi công cải tạo, chỉnh trang hè đường, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm (nếu có) làm ảnh hưởng đến hệ thống cây xanh, thảm cỏ trên địa bàn.

ha noi dam bao he thong cay xanh trong qua trinh cai tao via he Đông Anh: Phấn đấu trồng mới 35.000 cây xanh theo tiêu chí cây đô thị
ha noi dam bao he thong cay xanh trong qua trinh cai tao via he Huyện Hoài Đức hưởng ứng và phát động "Tết trồng cây"
ha noi dam bao he thong cay xanh trong qua trinh cai tao via he Hà Nội: Sẽ đồng loạt tổ chức lễ phát động Tết trồng cây từ Mồng 6 Tết
ha noi dam bao he thong cay xanh trong qua trinh cai tao via he
Sau dịch Covid-19 nhiều địa phương đã tái khởi động lại công tác cải tạo, chỉnh trang vỉa hè. (Ảnh: Hữu Minh).

Sở Xây dựng cũng đề nghị các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã trước khi triển khai các dự án cải tạo, chỉnh trang trên địa bàn thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chức năng, nhà thầu thi công chủ động phối hợp cùng Ban Duy tu các công trình Hạ tầng kỹ thuật đô thị - Sở Xây dựng và các đơn vị được giao quản lý duy tu, duy trì hệ thống cây xanh, thảm cỏ theo phân cấp quản lý để thống nhất phương án bảo vệ hệ thống cây xanh (các rễ cây) và vị trí quanh khu vực gốc cây nhằm giảm thiểu nguy cơ gãy đổ trong quá trình thi công cải tạo, chỉnh trang hè đường trên địa bàn thành phố.

Giao Ban Duy tu các công trình Hạ tầng kỹ thuật đô thị tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các đơn vị đang thực hiện khối lượng duy trì hệ thống cây xanh đô thị do thành phố quản lý. Chủ động tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia bảo vệ để kịp thời ngăn chặn các hành vi xâm hại đến hệ thống cây xanh, phối hợp nắm bắt kịp thời các hành vi xâm hại đến cây.

ha noi dam bao he thong cay xanh trong qua trinh cai tao via he
Qua kiểm tra, rà soát Sở Xây dựng Hà Nội đã phát hiện có hiện tượng một số đơn vị đã làm ảnh hưởng đến bộ rễ và chặt rễ cây bóng mát tiềm ẩn nguy cơ gẫy đổ đột ngột trong mùa mưa bão năm 2020 (Ảnh: Hữu Minh).

Bên cạnh đó, chỉ đạo các đơn vị được giao quản lý, duy trì hệ thống cây xanh phối họp cùng các chủ đầu tư trồng bổ sung cây bóng mát tại các vị trí hố trống và thay thế cây chết kịp thời trong quá trình cải tạo chỉnh trang hè đường góp phần đảm bảo cảnh quan, không gian xanh đô thị trên địa bàn thành phố; báo cáo kịp thời và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Thanh tra Sở Xây dựng phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý vi phạm (nếu có) liên quan đến việc tự ý chặt các rễ cây trong quá thi công cải tạo, chỉnh trang hè đường làm ảnh hưởng đến chất lượng sinh trưởng, phát triển của cây và an toàn của hệ thống cây xanh đô thị trên địa bàn TP.

Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh và các đơn vị duy tu, duy trì hệ thống cây xanh, thảm cỏ tăng cường công tác kiểm tra, nắm bắt, phối hợp cùng các Chủ đầu tư và theo dõi quá trình thực hiện công tác cải tạo, chỉnh trang hè đường ảnh hưởng đến các gốc cây bóng mát và thảm cỏ.

ha noi dam bao he thong cay xanh trong qua trinh cai tao via he

Tuấn Dũng

Nguồn :