M
06/01/2016 15:49

Hà Nội: Có thêm gần 100 thôn và tổ dân phố mới

Quyết định số 7151/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội vừa ban hành, Hà Nội sẽ có thêm 94 thôn, tổ dân phố mới.

Thủ đô phải luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào
Hà Nội: Có thêm gần 100 thôn và tổ dân phố mới
Hà Nội sẽ có gần 100 thôn và tổ dân phố mới

Theo quyết định TP sẽ thành lập 71 thôn, tổ dân phố mới tại 71 khu vực dân cư thuộc địa bàn 11 quận, huyện Đống Đa, Hoàng Mai, Long Biên…; thành lập 12 thôn trên cơ sở chia tách 5 thôn thuộc huyện Mỹ Đức; thành lập 11 thôn trên cơ sở chia tách 3 thôn thuộc huyện Gia Lâm.

UBND TP Hà Nội giao các quận, huyện phối hợp với các ngành có liên quan tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính, giải quyết nhanh gọn việc điều chỉnh sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, đăng ký kinh doanh... của người dân nơi kiện toàn, thành lập thôn, tổ dân phố mới. Trên cơ sở phân cấp kinh tế - xã hội, phân cấp ngân sách và nguồn lực, các quận, huyện quan tâm bố trí kinh phí hỗ trợ để đầu tư xây dựng, cải tạo các nhà văn hóa, địa điểm sinh hoạt cộng đồng, phục vụ các hoạt động chung của thôn, tổ dân phố mới được thành lập…

Đ. L

Nguồn :