M
11/05/2021 16:03

Hà Nội có 18 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là nữ

(LĐTĐ) Hội đồng Bầu cử quốc gia mới đây đã công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Riêng thành phố Hà Nội có 49 người ứng cử đại biểu Quốc hội; trong đó, có 18 người là nữ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (chiếm 36,73%).

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tiếp xúc cử tri quận Cầu Giấy Người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tiếp xúc với cử tri huyện Thanh Trì Người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tiếp xúc với cử tri quận Hoàn Kiếm

Cụ thể, thành phố Hà Nội có tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội là 49. Trong đó, tổng số đại biểu được bầu là 29 (chiếm 59,18%) đại biểu (số lượng đại biểu do Trung ương giới thiệu là 12; đại biểu của địa phương là 17).

49 người ứng cử này được chia thành 10 đơn vị bầu cử; trong đó, 9 đơn vị bầu cử có 5 ứng cử viên để bầu lấy 3 đại biểu; 1 đơn vị bầu cử có 4 ứng viên để bầu lấy 2 đại biểu.

Hà Nội có 18 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là nữ

Thành phố Hà Nội có 18 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là nữ (chiếm 36,73%) trong tổng số 49 người ứng cử đại biểu Quốc hội

Ngoài ra, trong danh sách 49 người ứng cử đại biểu Quốc hội, có 14 người là đại biểu Quốc hội khóa XIV, tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (chiếm 28,57%); có 18 người là nữ tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (chiếm 36,73%); 3 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội (chiếm 6,1%); 2 ứng cử viên là người dân tộc thiểu số (chiếm 4,0%).

Hội đồng bầu cử Quốc gia quốc gia cũng cho biết, trước đó, danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội chỉ có 48 người; tuy nhiên, mới đây do có 2 người ứng cử đại biểu Quốc hội khối Trung ương xin rút lui, nên Hội đồng bầu cử quốc gia đã phân bổ thêm về cho 2 địa phương là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, mỗi đơn vị thêm 1 người ứng cử. Do đó, danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của thành phố Hà Nội đã tăng lên 49 người.

Thông tin về danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, theo Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho biết, tổng số danh sách chính thức là 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử, số người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV do Trung ương giới thiệu là 203 người; địa phương có 665 người, đạt tỷ lệ 1,74 người ứng cử trên 1 đại biểu được bầu (trong đó có 9 người tự ứng cử).

Về cơ cấu, trong số 868 người ứng cử, có 393 người là phụ nữ (chiếm tỉ lệ 45,28%); người ứng cử là người dân tộc thiểu số là 185 người (chiếm tỉ lệ 21,31%); người ứng cử là người ngoài Đảng là 74 người (chiếm tỉ lệ 8,53%),…

Đỗ Đạt

Nguồn :