M
03/04/2020 17:39

Hà Nội: Chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tới người hưởng tại nhà

(LĐTĐ) Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chi lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) 2 tháng (tháng 4 và tháng 5/2020) vào cùng một kỳ và chi trả tại nhà tới người hưởng. 

ha noi chi tra gop 2 thang luong huu tro cap bao hiem xa hoi toi nguoi huong tai nha Người hưởng lương hưu, trợ cấp từ 80 tuổi trở lên: Được chi trả chế độ tại nhà
ha noi chi tra gop 2 thang luong huu tro cap bao hiem xa hoi toi nguoi huong tai nha Trước ngày 31/5: Chi trả xong lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và 5/2020
ha noi chi tra gop 2 thang luong huu tro cap bao hiem xa hoi toi nguoi huong tai nha Đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời lương hưu, trợ cấp BHXH cho người hưởng

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, hôm nay (3/4) đã có văn bản gửi Bảo hiểm xã hội Thành phố, Bưu điện thành phố Hà Nội và UBND các quận, huyện, thị xã đề nghị phối hợp thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trong thời gian phòng chống dịch Covid-19.

ha noi chi tra gop 2 thang luong huu tro cap bao hiem xa hoi toi nguoi huong tai nha
Nhằm đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch, Thành phố Hà Nội sẽ chi lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 5/2020 vào cùng một kỳ và chi trả tại nhà tới người hưởng.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý, thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; ý kiến của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại văn bản số 1020/BHXH-TCKT ngày 30/3/2020; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 31/3/2020 của UBND thành phố về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, để đảm bảo chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho người hưởng được đầy đủ, kịp thời, an toàn, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu triển khai thực hiện việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4, 5/2020 vào cùng một kỳ và chi trả tại nhà.

Thời gian chi trả tiền mặt từ ngày 16/4/2020 đến 10/5/2020 và chi trả qua tài khoản cá nhân (ATM) từ ngày 7 đến ngày 10/4/2020.

Phó Chủ tịch UBND thành phố giao cho UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn: Phối hợp với Bưu điện Thành phố tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã, phường, thị trấn về phương thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà trong thời gian phòng chống dịch Covid-19; hỗ trợ Bưu điện thành phố Hà Nội thu thập bổ sung thông tin người hưởng, thông báo cho người hưởng lịch chi trả.

Phối hợp với Ngân hàng, cơ quan Bưu điện, BHXH các quận, huyện, thị xã tuyên truyền, hướng dẫn người hưởng mở tài khoản cá nhân (ATM) để nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng.

Đặc biệt, đối với người hưởng đang trong giai đoạn cách ly tập trung, cách ly tại nhà để phòng chống dịch, UBND thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp với cơ quan Bưu điện, cơ quan Bảo hiểm xã hội xây dựng phương án chi trả cho người hưởng.

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết, ngay khi nhận được Công văn của UBND Thành phố, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã có Công văn số 1058/BHXH-KHTC yêu cầu Văn phòng, các phòng Nghiệp vụ và Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã phối hợp với Bưu điện huyện, Bưu điện trung tâm báo cáo UBND các quận, huyện, thị xã phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưởng trên địa bàn nhận tiền mặt tại nhà (không thu bất kỳ khoản phí nào).

Ngoài ra, khi tiếp nhận hồ sơ đối với trường hợp nghỉ hưởng để nhận lương hưu và trợ cấp BHXH mới từ tháng 5/2020, cơ quan BHXH hướng dẫn người hưởng kê khai tài khoản cá nhân (ATM) để nhận tiền. Trường hợp người hưởng chưa có tài khoản cá nhân thì hướng dẫn mở tài khoản cá nhân theo quy định của Ngân hàng.

Bảo hiểm xã hội Hà Nội cũng yêu cầu Văn phòng, các phòng Nghiệp vụ và Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn kiểm tra, giám sát trong thời gian chi trả đảm bảo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/CT-UBND của UBND Thành phố.

B.D

Nguồn :